____________________________________________________________

Systém ASPI - stav k 4.1.2015 do částky 145/2014 Sb. a 37/2014 Sb.m.s. - RA660

4/2008 Sb. - o použití přídatných látek a rozpouštědel při výrobě potravin - poslední stav textu

 

4/2008 Sb.

 

VYHLÁŠKA

 

ze dne 3. ledna 2008,

 

kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin

 

Změna: 130/2010 Sb.

Změna: 122/2011 Sb.

 

                Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen „zákon“):

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

                (1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje množství a druhy přídatných látek, podmínky jejich použití při výrobě potravin, stanoví potraviny a skupiny potravin, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat, a upravuje podmínky a požadavky na použití extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin.

 

                (2) Tato vyhláška se nevztahuje na

 

a) tekuté přípravky obsahující pektin, odvozené od sušené jablečné dřeně nebo částí kůry citrusových plodů,

 

b) žvýkačkové báze,

 

c) dextriny určené k výrobě potravin, pražený nebo dextrinovaný škrob, škrob upravený působením kyseliny, alkálie, při jejichž použití nedochází ke změně chemické struktury a amylolytických enzymů, bělené nebo fyzikálně pozměněné škroby, pokud jsou určeny k výrobě potravin,

 

d) chlorid amonný,

 

e) krevní plasmu, jedlou želatinu, bílkovinné hydrolyzáty, aminokyseliny a jejich soli s výjimkou kyseliny glutamové, glycinu, cysteinu a cystinu a jejich solí, které nemají funkci přídatných látek, mléčné bílkoviny a lepek,

 

f) kaseináty a kasein,

 

g) jedlou sůl,

 

h) inulin,

 

i) látky, které jsou přirozenými složkami potravin, například sacharidy,

 

j) enzymy neuvedené v přílohách k této vyhlášce.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

                Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a) nezpracovanou potravinou potravina, která neprošla žádným technologickým zpracováním, které by způsobilo podstatnou změnu jejího původního stavu; potravina však může být očištěná, dělená, loupaná, zbavená skořápek, mletá, řezaná, krájená, chlazená, zmrazená, balená, nebalená nebo v ochranné atmosféře,

 

b) potravinou se sníženým obsahem energie potravina, u níž je obsah využitelné energie nižší nejméně o 30 % ve srovnání s původní nebo podobnou potravinou,

 

c) potravinou bez přidaného cukru potravina, ke které nebyly při výrobě přidány monosacharidy, disacharidy a jiné potraviny používané pro své sladivé vlastnosti,

 

d) správnou výrobní praxí zásady a doporučené postupy při výrobě potravin, při jejichž dodržení jsou splněny požadavky na bezpečnost potravin,

 

e) rozpouštědlem látka používaná k rozpouštění potravin nebo jejich součástí včetně všech kontaminujících látek, které se vyskytují v potravinách nebo na jejich povrchu,

 

f) extrakčním rozpouštědlem rozpouštědlo, které se používá při extrakčním procesu během zpracování surovin, potravin nebo jejich součástí nebo složek a jež se odstraňuje, které však může vést k nezamýšlenému, ale technicky nevyhnutelnému výskytu reziduí nebo derivátů v potravinách nebo ve složkách potravin.

 

§ 3

 

zrušen

 

 

§ 4

 

Obecné podmínky použití přídatných látek

 

                (1) Přídatné látky povolené při výrobě potravin, potraviny a skupiny potravin, v nichž se mohou přídatné látky vyskytovat, a další podmínky použití přídatných látek stanoví přílohy č. 1 až 9 k této vyhlášce.

 

                (2) Přídatné látky lze použít nejvýše do hodnoty nejvyššího povoleného množství. Hodnoty nejvyššího povoleného množství se vztahují na potraviny ve stavu, v jakém se uvádějí na trh, pokud není dále stanoveno jinak.

 

                (3) Pokud není dále stanoveno jinak, nelze použít přídatné látky upravené v příloze č. 1 k této vyhlášce k výrobě

 

a) nezpracovaných potravin,

 

b) medu,

 

c) neemulgovaného tuku a oleje,

 

d) másla,

 

e) plnotučného, polotučného a odtučněného mléka, pasterovaného nebo sterilovaného včetně ošetřeného vysokou teplotou, a smetany,

 

f) neochucených kysaných mléčných výrobků s živou kulturou,

 

g) přírodních minerálních vod a balených pramenitých vod,

 

h) kávy s výjimkou ochucené instantní kávy a kávových extraktů,

 

i) nearomatizovaného čaje,

 

j) cukru,

 

k) sušených těstovin kromě bezlepkových těstovin nebo těstovin určených pro hypoproteinové diety,

 

l) neochuceného podmáslí s výjimkou sterilovaného podmáslí.

 

§ 5

 

zrušen

 

 

§ 6

 

Barviva

 

 

                (1) Barviva povolená při výrobě potravin, potraviny a skupiny potravin, v nichž se barviva mohou vyskytovat, a další podmínky použití barviv stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce. Nejvyšší povolené množství barviva upravené v příloze č. 4 k této vyhlášce se vztahuje na obsah čistého barviva a týká se potravin připravených ke spotřebě podle návodu výrobce. Při výrobě potravin lze používat barviva i ve formě aluminiových laků.

 

                (2) Pokud není v této vyhlášce dále stanoveno jinak, nelze barvivo použít při výrobě

 

a) nezpracovaných potravin,

 

b) přírodních minerálních vod a balených pramenitých vod,

 

c) neochuceného plnotučného, polotučného a odtučněného mléka, pasterovaného nebo sterilovaného včetně ošetření vysokou teplotou, neochucené smetany,

 

d) mléka ochuceného kakaem nebo čokoládou, zahuštěného mléka, neochucené sušené smetany, neochuceného podmáslí, neochuceného kysaného mléka, neochucených čerstvých sýrů,

 

e) olejů a tuků živočišného a rostlinného původu, másla z mléka koz a ovcí,

 

f) vaječného žloutku, bílku, vaječné melanže, sušených, tekutých, koncentrovaných, hluboce zmrazených nebo koagulovaných vaječných výrobků,

 

g) mouky, škrobu a ostatních mlýnských výrobků,

 

h) chleba a výrobků z chlebového těsta, těstovin a gnocchi,

 

i) cukrů včetně všech monosacharidů a disacharidů,

 

j) rajčatového protlaku a rajčatových polokonzerv, studených omáček na bázi rajčatové šťávy a kečupů,

 

k) ovocných a zeleninových šťáv a nektarů,

 

l) výrobků z ovoce, zeleniny, brambor a hub, sterilovaných, nakládaných nebo sušených, zpracovaného ovoce, zeleniny, brambor a hub,

 

m) výběrových džemů (extra), výběrových rosolů (extra) a kaštanových pyré, Créme de pruneaux,

 

n) masa, ryb, drůbeže, zvěřiny, měkkýšů, korýšů a potravin z nich,

 

o) kakaových a čokoládových výrobků s výjimkou nečokoládových náplní těchto výrobků,

 

p) pražené kávy, cikorkové kávoviny a extraktu z ní, čaje, extraktů z čaje včetně ovocných a bylinných přípravků na bázi čaje, ovoce a směsi pro přípravu čajů,

 

q) koření, směsi koření, soli, náhražek soli,

 

r) potravin určených pro výživu kojenců a malých dětí,

 

s) medu,

 

t) vinného octa, sladu a výrobků ze sladu,

 

u) obilných destilátů Korn, Kornbrand, ovocných lihovin, ovocných destilátů včetně ovocných průtahových, Ouzo, Grappa, Tsikoudia z Kréty, Tsipouro z Makedonie, Tsipouro z Thesálie, Tsipouro z Tyrnavosu, Eau de vie de marc Margue national luxemburgeoise, Eau de vie Seidle Margue nationale luxemburgeoise, London gin,

 

v) Sambuca, Maraschino a Mistrá,

 

w) Sangria, Clarea a Zurra.

 

                (3) Pro účely razítkování nebo dekoračního barvení skořápky vajec lze použít pouze barviva upravená v příloze č. 4 k této vyhlášce, tabulce č. 1.

 

                (4) K účelu prodeje spotřebiteli lze použít barviva upravená příloze č. 4 k této vyhlášce, tabulce č. 1, s výjimkou E 123 Amarant, E 127 Erythrosin, E 154 Hněď FK, E 160b Annato, bixin, norbixin, E 161g Kanthaxanthin, E 173 Hliník (v podobě pigmentu) a E 180 Litholrubin BK.

 

§ 7

 

Sladidla

 

 

                Sladidla povolená při výrobě potravin, potra- viny a skupiny potravin, v nichž se mohou vyskytovat, a další podmínky použití sladidel stanoví příloha č. 5 k této vyhlášce. Nejvyšší povolené množství upravené v příloze č. 5 k této vyhlášce je vztaženo na potraviny připravené ke spotřebě podle návodu výrobce.

 

§ 8

 

Konzervanty

 

 

                (1) Konzervanty povolené při výrobě potravin, potraviny a skupiny potravin, v nichž se mohou vyskytovat, a další podmínky použití konzervantů stanoví příloha č. 6 k této vyhlášce. Nejvyšší povolené množství upravené v příloze č. 6 k této vyhlášce je vztaženo na potraviny připravené ke spotřebě podle návodu výrobce.

 

                (2) Kyselina benzoová, kyselina propionová a její soli mohou být přirozeně přítomny v určitých fermentovaných výrobcích jako důsledek fermentačního procesu při zachování zásad správné výrobní praxe. V takovém případě se tyto látky nepovažují za látky přídatné.

 

                (3) Oxid siřičitý a jeho sloučeniny upravené v příloze č. 6 k této vyhlášce lze použít rovněž jako antioxidanty.

 

                (4) Nejvyšší povolená množství oxidu siřičitého a jeho sloučenin jsou vyjádřena jako oxid siřičitý v mg.l-1 nebo v mg.kg-1 a vztahují se k celkovému obsahu oxidu siřičitého bez ohledu na jeho původ. Obsah oxidu siřičitého 10 mg.kg-1 nebo 10 mg.l-1 a nižší se považuje za nulový.

 

                (5) Nisin může být jako výsledek fermentační činnosti přirozeně přítomen v sýrech nebo dalších mléčných kysaných výrobcích. V takovém případě se tato látka nepovažuje za látku přídatnou.

 

                (6) Dusitan draselný a dusitan sodný se mohou použít k výrobě potravin pouze ve směsi se solí nebo s náhradou soli.

 

§ 9

 

Antioxidanty

 

 

                (1) Antioxidanty povolené při výrobě potravin, potraviny a skupiny potravin, v nichž se mohou vyskytovat, a podmínky použití antioxidantů stanoví příloha č. 7 k této vyhlášce.

 

                (2) Jako antioxidanty lze při výrobě potravin v nezbytném množství použít i přídatné látky E 304 a E 306 až E 309.

 

§ 10

 

Přídatné látky pro výrobu potravin určených pro výživu kojenců a malých dětí

 

                (1) Přídatné látky povolené při výrobě potravin určených pro výživu kojenců a malých dětí včetně potravin určených pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti a podmínky jejich použití stanoví příloha č. 9 k této vyhlášce. Nejvyšší povolené množství upravené v příloze č. 9 k této vyhlášce se vztahuje na potraviny připravené ke spotřebě podle návodu výrobce.

 

                (2) K výrobě potravin určených pro výživu kojenců a obilných a ostatních příkrmů určených pro malé děti lze použít pouze

 

a) arabskou gumu E 414 a oxid křemičitý E 551, pocházející z přidaných nutričních přípravků v množství nejvýše 150 000 mg/kg látky E 414 a 10 000 mg/kg látky E 551,

 

b) mannitol E 421, pokud byl použit jako nosič pro vitamin B12 v množství nejméně 1 díl vitaminu B12 na 1000 dílů mannitolu, přičemž potravina připravená ke spotřebě by neměla obsahovat více než 10 mg/kg přenesené látky E 414,

 

c) škrobový oktenyljantaran sodný E 1450 pocházející z přidaných vitaminových přípravků nebo přípravků s obsahem polynenasycených mastných kyselin, přičemž množství látky E 1450 přenesené do potraviny určené ke spotřebě může být nejvýše 100 mg/kg u vitaminových přípravků a 1000 mg/kg u přípravků s obsahem polynenasycených mastných kyselin.

 

                (3) Potraviny určené pro výživu kojenců a obilné a ostatní příkrmy určené pro malé děti mohou obsahovat L-askorbát sodný E 301 použitý v nezbytném množství v povrchové vrstvě nutričních přípravků obsahujících polynenasycené mastné kyseliny. Potravina připravená ke spotřebě nesmí obsahovat více než 75 mg/l přenesené látky E 301.

 

                (4) K výrobě kysaných mléčných výrobků určených k výrobě počáteční a pokračovací kojenecké výživy lze použít nepatogenní mikrobiální kultury produkující kyselinu L(+) mléčnou. Takto vzniklá kyselina mléčná se nepovažuje za přídatnou látku a její přítomnost nemusí být označena na obalu.

 

                (5) Při použití látek E 322, E 471, E 472c a E 473 v počáteční a pokračovací kojenecké výživě v kombinaci a látek E 407, E 410 a E 412 v pokračovací kojenecké výživě v kombinaci je možné použít u každé z látek jen takový hmotnostní podíl z nejvyššího povoleného množství, aby součet hmotnostních podílů vyjádřených v procentech nepřekročil hodnotu 100 %.

 

                (6) Na potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí se nevztahuje § 4 odst. 6. Pro výrobu potravin pro kojence a malé děti včetně potravin pro zvláštní lékařské účely určené pro kojence a malé děti nelze použít sladidla upravená v příloze č. 5 k této vyhlášce.

 

§ 11

 

Extrakční rozpouštědla

 

                (1) Extrakční rozpouštědla povolená při výrobě potravin nebo složek potravin a podmínky jejich použití stanoví příloha č. 10 k této vyhlášce. To neplatí pro extrakční rozpouštědla použitá při výrobě přídatných látek, vitaminů, minerálních látek a doplňků stravy, pokud jejich použití není v této příloze upraveno.

 

                (2) V souladu se zásadami správné výrobní praxe lze bez omezení účelu použít při výrobě potravin tato extrakční rozpouštědla:

 

a) propan,

 

b) butan,

 

c) octan ethylnatý,

 

d) ethanol,

 

e) oxid uhličitý,

 

f) aceton s výjimkou výroby olivového oleje z olivových pokrutin,

 

g) oxid dusný.

 

                (3) Jako extrakční rozpouštědlo lze použít i pitnou vodu, která může obsahovat regulátory kyselosti nebo zásaditosti a jiné potraviny, které mají vlastnosti extrakčních rozpouštědel.

 

                (4) Pokud použití extrakčního rozpouštědla při výrobě potravin podle zásad správné výrobní praxe vede k technicky nevyhnutelné přítomnosti reziduí rozpouštědel v potravině nebo její složce, nesmí překročit nejvyšší povolené množství upravené v příloze č. 10 k této vyhlášce.

 

                (5) Při extrakci potravin nesmí být obsah hexanu v ethylmethylketonu vyšší než 50 mg.kg-1, přičemž hexan a ethylmethylketon nelze použít souběžně.

 

                (6) Na obalu extrakčního rozpouštědla, které není určeno spotřebiteli, se kromě údajů uvedených v zákoně, uvedou čitelně, zřetelně a nesmazatelně tyto údaje:

 

a) název, obchodní firma a sídlo výrobce, dovozce, prodávajícího nebo balírny, jde-li o osobu právnickou, a jméno, příjmení a místo podnikání, jde-li o osobu fyzickou,

 

b) slova „pro potraviny“ nebo jiné podrobnější označení účelu použití,

 

c) šarže,

 

d) údaj o množství v jednotkách objemu,

 

e) podmínky skladování a použití, pokud je jejich uvedení nezbytné.

 

                (7) Údaje uvedené v odstavci 6 písm. c) až e) mohou být uvedeny pouze v průvodní dokumentaci ke každé dodávce nebo šarži.

 

                (8) Extrakční rozpouštědla nesmí obsahovat:

 

a) toxikologicky nebezpečné množství látek,

 

b) více než 1 mg/kg arsenu nebo více než 1 mg/kg olova kromě výjimek stanovených na základě specifických kritérií.

 

§ 12

 

Přechodné ustanovení

 

                Přídatné látky, extrakční rozpouštědla a potraviny je obsahující, vyrobené nebo uvedené do oběhu do 15. srpna 2008, se posuzují podle dosavadních právních předpisů a mohou být prodávány až do vyčerpání zásob.

 

§ 13

 

Zrušovací ustanovení

 

                Zrušuje se:

 

1. Vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin.

 

2. Vyhláška č. 152/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin.

 

3. Vyhláška č. 431/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č. 152/2005 Sb.

 

§ 14

 

Účinnost

 

 

                Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2008.

 

Ministr:

 

MUDr. Julínek, MBA v. r.

 

Příloha 1

 

Seznam přídatných látek obecně povolených při výrobě potravin s výjimkou barviv a sladidel

 

 

 

 

----------- -----------------------------------------------------------------

Číslo E      Název

----------- -----------------------------------------------------------------

E 170        Uhličitan vápenatý

E 260        Kyselina octová

E 261        Octan draselný

E 262        Octany sodné

             (i) octan sodný

             (ii) hydrogenoctan sodný (diacetát sodný)

E 263        Octan vápenatý

E 270        Kyselina mléčná

E 290        Oxid uhličitý*)

E 296        Kyselina jablečná

E 300        Kyselina askorbová

E 301        Askorbát sodný

E 302        Askorbát vápenatý

E 304        Estery mastných kyselin askorbové kyseliny

             (i) askorbylpalmitát

             (ii) askorbylstearát

E 306        Přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů

E 307        Alfa-tokoferol

E 308        Gamma-tokoferol

E 309        Delta-tokoferol

E 322        Lecitiny

E 325        Mléčnan sodný

E 326        Mléčnan draselný

E 327        Mléčnan vápenatý

E 330        Kyselina citrónová

E 331        Citráty sodné

             (i) dihydrogencitrát sodný

             (ii) hydrogencitrát sodný

             (iii) citrát sodný

E 332        Citráty draselné

             (i) dihydrogencitrát draselný

             (ii) citrát draselný

E 333        Citráty vápenaté

             (i) dihydrogencitrát vápenatý

             (ii) hydrogencitrát vápenatý

             (iii) citrát vápenatý

E 334        Kyselina vinná (L(+)-)

E 335        Vinany sodné

             (i) hydrogenvinan sodný

             (ii) vinan sodný

E 336        Vinany draselné

             (i) hydrogenvinan draselný

             (ii) vinan draselný

E 337        Vinan sodno-draselný

E 350        Jablečnany sodné

             (i) jablečnan sodný

             (ii) hydrogenjablečnan sodný

E 351        Jablečnan draselný

E 352        Jablečnany vápenaté

             (i) jablečnan vápenatý

             (ii) hydrogenjablečnan vápenatý

E 354        Vinan vápenatý

E 380        Citrát amonný

E 400        Kyselina alginová*****)

E 401        Alginát sodný*****)

E 402        Alginát draselný*****)

E 403        Alginát amonný*****)

E 404        Alginát vápenatý*****)

E 406        Agar*****)

E 407        Karagenan**)*****)

E 407 a      Guma Euchema**)*****)

E 410        Karubin***)*****)

E 412        Guma guar***)*****)

E 413        Tragant*****)

E 414        Arabská guma*****)

E 415        Xanthan***)*****)

E 417        Guma tara***)*****)

E 418        Guma gellan*****)

E 422        Glycerol

E 440        Pektiny**)*****)

             (i) pektin

             (ii) amidovaný pektin

E 460        Celulosy

             (i) mikrokrystalická celulosa

             (ii) prášková celulosa

E 461        Methylcelulosa

E 462        Ethylcelulosa

E 463        Hydroxypropylcelulosa

E 464        Hydroxypropylmethylcelulosa

E 465        Ethylmethylcelulosa

E 466        Karboxymethylcelulosa (Celulosová guma)

             Sodná sůl karboxymethylcelulosy

E 469        Enzymově hydrolyzovaná karboxymethylcelulosa (Enzymově hydrolyzovaná

             celulosová guma)

E 470 a      Soli (sodné, draselné a vápenaté) mastných kyselin z jedlých tuků

E 470 b      Hořečnaté soli mastných kyselin z jedlých tuků

E 471        Mono- a diglyceridy mastných kyselin (z jedlých tuků)

E 472 a      Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou

E 472 b      Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou

E 472 c      Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovou

E 472 d      Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou vinnou

E 472 e      Estery mono-- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono-

             a diacetylvinnou

E 472 f      Směsné estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinami octovou

             a vinnou

E 500        Uhličitany sodné

             (i) uhličitan sodný

             (ii) hydrogenuhličitan sodný

             (iii) ekvimolární směs uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu

                   (synonymum: seskvikarbonát sodný)

E 501        Uhličitany draselné

             (i) uhličitan draselný

             (ii) hydrogenuhličitan draselný

E 503        Uhličitany amonné

             (i) uhličitan amonný

             (ii) hydrogenuhličitan amonný

E 504        Uhličitany hořečnaté

             (i) uhličitan hořečnatý

             (ii) hydrogenuhličitan hořečnatý

E 507        Kyselina chlorovodíková

E 508        Chlorid draselný

E 509        Chlorid vápenatý

E 511        Chlorid hořečnatý

E 513        Kyselina sírová

E 514        Sírany sodné

             (i) síran sodný

             (ii) hydrogensíran sodný

E 515        Sírany draselné

             (i) síran draselný

             (ii) hydrogensíran draselný

E 516        Síran vápenatý

E 524        Hydroxid sodný

E 525        Hydroxid draselný

E 526        Hydroxid vápenatý

E 527        Hydroxid amonný

E 528        Hydroxid hořečnatý

E 529        Oxid vápenatý

E 530        Oxid hořečnatý

E 570        Mastné kyseliny (z jedlých tuků)

E 574        Kyselina glukonová

E 575        Glukono-delta-lakton

E 576        Glukonát sodný

E 577        Glukonát draselný

E 578        Glukonát vápenatý

E 640        Glycin a jeho sodná sůl

E 920        L-cystein****)

E 938        Argon*)

E 939        Helium*)

E 941        Dusík*)

E 942        Oxid dusný*)

E 948        Kyslík*)

E 949        Vodík*)

E 1103       Invertasa

E 1200       Polydextrosy

E 1404       Oxidovaný škrob

E 1410       Fosforečnanový monoester škrobu

E 1412       Fosforečnanový diester škrobu

E 1413       Monofosforečnan škrobového difosforečnanu

E 1414       Acetylovaný škrobový difosforečnan

E 1420       Acetylovaný škrob

E 1422       Acetylovaný škrobový adipan

E 1440       Hydroxypropylškrob

E 1442       Hydroxypropyldiškrobový difosforečnan

E 1450       Škrobový oktenyljantaran sodný

4 1451       Acetylovaný oxidovaný škrob

----------- -----------------------------------------------------------------

Poznámka:

 

 *)    Látky E 290, E 938, E 939, E 941, E 942, E 948 a E 949 lze

       použít  při  výrobě uvedených v § 4 odst. 5, potravin  pro

       zvláštní  kojeneckou a dětskou výživu a potravin uvedených

       v příloze č. 3 s výjimkou látky E 942.

**)    Látky E 407, E 407a a E 440 lze standardizovat s cukry

       za podmínky, že je toto uvedeno u čísla a názvu látky.

***)   Látky  E  410,  E  412, E 415 a E 417 nelze  použít  pro

       výrobu  dehydrovaných potravin určených k  rehydrataci  po

       požití.

****)  Látka  E  920 lze použít pouze jako prostředek  pro

       ošetření mouky.

*****) Látky E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E  406,  E

       407 a E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417,  E

       418  a  E  440 nelze použít v želé cukrovinkách  ve  tvaru

       minipohárků („jelly mini-cups“), jimiž se pro  účely  této

       směrnice   rozumějí  želé  cukrovinky  pevné   konzistence

       v  polotuhých minipohárcích nebo minitobolkách, které jsou

       určeny  k  požití jako jedno sousto tak, že  při  stlačení

       minipohárku či minitobolky se cukrovinka vsune do úst.

 

Příloha 2

 

Seznam dalších přídatných látek povolených při výrobě potravin a skupin potravin s výjimkou barviv a sladidel a podmínky jejich použití

 

 

 

----------------------------- -------------------------------------------------------------------

Číslo E  Přídatná látka        Potravina nebo skupina potravin                NPM # mg.l-1

                                                                              resp. mg.kg-1

----------------------------- -------------------------------------------------------------------

E 297    Kyselina fumarová     náplně a sladké dezertní omáčky                   2 500

                               (toppingy) pro jemné a trvanlivé

                               pečivo a cukrářské výrobky

                               cukrovinky                                        1 000

                               gelovité deserty                                  4 000

                               deserty s ovocnou příchutí                        4 000

                               práškové směsi pro přípravu desertů               4 000

                               práškové výrobky pro přípravu nápojů na           1 000

                               bázi ovoce

                               instantní výrobky  pro přípravu                   1 000

                               aromatizovaného čaje a aromatizovaných

                               instantních bylinných čajů

                               žvýkačky                                          2 000

----------------------------- -------------------------------------------------------------------

Podle uvedených aplikací mohou být nejvyšší množství kyseliny fosforečné a fosforečnanů

E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 a E 452 přidána jednotlivě nebo v kombinaci

(vyjádřeno jako P2O5)

----------------------------- -------------------------------------------------------------------

E 338    Kyselina fosforečná   ochucené nealkoholické nápoje                       700

E 339    Fosforečnany sodné    sterilované a UHT mléko                           1 000

         (i) dihydrogen-       proslazené ovoce                                    800

         fosforečnan sodný     ovocné přípravky                                    800         

         (ii) monohydrogen-    zahuštěné mléko do 28 % sušiny                    1 000     

         fosforečnan sodný     zahuštěné mléko s obsahem sušiny                  1 500    

         (iii) fosforečnan     28 % a více 

         sodný                 sušené mléko a sušené odtučněné mléko             2 500              

E 340    Fosforečnany          pasterovaná, sterilovaná a UHT smetana            5 000  

         draselné              šlehaná smetana a její náhrady                    5 000

         (i) dihydrogen-       s obsahem rostlinného tuku

         fosforečnan draselný  nápoje pro sportovce a balené stolní vody           500

         (ii) monohydrogen-    nápoje na bázi čokolády a sladu                   2 000

         fosforečnan draselný  nápoje s obsahem rostlinných bílkovin            20 000                     

         (iii) fosforečnan     alkoholické nápoje (mimo piva a vína)             1 000

         draselný              nápoje na bázi kávy pro prodejní automaty         2 000                    

E 341    Fosforečnany          instantní čaje a bylinné čaje                     2 000                            

         vápenaté              nezrající sýry (kromě sýra „Mozzarella“)          2 000  

         (i) dihydrogen-       tavené sýry a analogy tavených sýrů              20 000                     

         fosforečnan vápenatý  masné výrobky                                     5 000                          

         (ii) monohydrogen-    sůl, náhrady soli                                10 000

         fosforečnan vápenatý  práškové náhrady mléka do teplých nápojů         30 000  

         (iii) fosforečnan     práškové náhrady mléka do teplých nápojů         50 000               

         vápenatý              pro prodejní automaty

E 343    Fosforečnany          mražené krémy, zmrzliny                           1 000                    

         hořečnaté             deserty s výjimkou mražených krémů a zmrzlin      3 000

         (i) dihydrogen-       práškové směsi pro přípravu desertů               7 000               

         fosforečnan           sušené práškové potraviny                        10 000 

         hořečnatý             těstoviny                                         2 000

         (ii) hydrogen-        směs k přípravě šlehaného těsta                  12 000

         fosforečnan           a k obalování potravin před smažením

         hořečnatý             výrobky z brambor (včetně zmrazených, chlazených  5 000                           

E 450    Difosforečnany        a sušených) a zmrazené a předsmažené brambory 

         (i) dihydrogen-       mouka                                             2 500                     

         difosforečnan sodný   mouka s kypřícím práškem do pečiva               20 000    

         (ii) monohydrogen-    jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky     20 000

         difosforečnan sodný   sladké dezertní omáčky (toppingy)                 3 000  

         (iii) difosforečnan   a podobné výrobky 

         sodný                 studené omáčky                                    5 000                 

         (v) difosforečnan     polévky a vývary                                  3 000                   

         draselný              žvýkačky                                          NM ## 

         (vi) difosforečnan    obilné snídaně                                    5 000 

         vápenatý              snacky                                            5 000   

         (vii) dihydrogendi-   surimi                                            1 000                   

         fosforečnan vápenatý  zmrazené rybí filé (nezpracované)                 5 000

E 451    Trifosforečnany       pasty z ryb a korýšů                              5 000

         (i) trifosforečnan    zmrazení měkkýši a korýši, zpracovaní             5 000    

         sodný                 a nezpracovaní      

         (ii) trifosforečnan   konzervované výrobky z korýšů                     1 000                           

         draselný              cukrovinky                                        5 000  

E 452    Polyfosforečnany      moučkový cukr                                    10 000                          

         (i) polyfosforečnan   tekutá vejce (bílek,žloutek nebo vaječné obsahy) 10 000  

         sodný                 leštící látky pro masné a zeleninové výrobky      4 000                   

         (ii) polyfosforečnan  roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté        5 000                           

         draselný              emulgované tuky

         (iii) polyfosforečnan mlékárenské máslo se smetanovým zákysem           2 000                

         sodnovápenatý         rozprašovací vodní emulze na bázi vody           30 000

         (iv) polyfosforečnan  pro potírání pečících plechů

         vápenatý              doplňky stravy v pevné formě  stanovené              NM

                               vyhláškou č.  225/2008 Sb.4) v pevné formě

                               potraviny pro zvláštní výživové účely             5 000  

                               aromata                                          40 000 

                               kypřící prášek                                       NM   

                               „soda bread“                                     20 000 

                               sportovní nápoje s obsahem syrovátkových          4 000

                               bílkovin

E 353    Kyselina metavinná    víno                                                100

                               „Made wine“                                         100

E 355    Kyselina adipová      náplně a sladké dezertní omáčky                   2 000

E 356    Adipát sodný          (toppingy) pro jemné a trvanlivé pečivo       jako kyselina

E 357    Adipát draselný       a cukrářské výrobky                              adipová

                               gelovité deserty                                  6 000

                                                                             jako kyselina

                                                                                 adipová

                               deserty s ovocnou příchutí                        1 000

                                                                             jako kyselina

                                                                                 adipová

                               práškové směsi pro přípravu desertů               1 000

                                                                             jako kyselina

                                                                                 adipová

                               nápoje v prášku                                  10 000

                                                                             jako kyselina

                                                                                 adipová

E 363    Kyselina jantarová    deserty                                           6 000

                               polévky a vývary                                  5 000

                               nápoje v prášku                                   3 000

E 385    Dvojsodno-vápenatá    studené emulgované omáčky                            75

         sůl kyseliny ethylen- sterilované luštěniny, sterilovaná lusková          250

         diamintetraoctové     zelenina, žampióny a artyčoky    

         (synonymum:           sterilované výrobky z korýšů a měkkýšů               75                          

         kalciumdinatrium      sterilované výrobky z ryb                            75                 

         EDTA)                 roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté          100                  

                               emulgované tuky s obsahem tuku nejvýše 41 %                       

                               stanovené Nařízením Rady ES č. 2991/94 ze dne                      

                               5.12.1994, kterým se stanovují normy pro                       

                               roztíratelné tuky                         

                               zmrazení a hluboko zmrazení korýši                   75         

                               Libamáj, egészben és tömbben                        250         

E 405    Propan 1,2-diol-      roztíratelné, směsné roztíratelné                 3 000

         alginát               a tekuté emulgované tuky

         (synonymum:           jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky      2 000

         propylenglykol-       náplně, sladké dezertní omáčky (toppingy)         5 000

         alginát               a polevy pro jemné a trvanlivé pečivo,

                               cukrářské výrobky a deserty s výjimkou

                               mražených vodových krémů a zmrzlin

                               cukrovinky                                        1 500

                               mražené vodové krémy a zmrzliny                   3 000

                               snacky na bázi obilovin či brambor                3 000

                               studené omáčky                                    8 000

                               žvýkačky                                          5 000

                               ovocné a zeleninové přípravky                     5 000

                               ochucené nealkoholické nápoje                       300

                               emulzní likéry                                   10 000

                               potraviny pro zvláštní lékařské účely             1 200

                               stanovené vyhláškou č.  54/2004 Sb.3)

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou                1 000

                               č.  225/2008 Sb. v pevné formě

                               pivo                                               100

                               cidr kromě „cidre bouché“                           100

E 416    Guma karaya           snacky na bázi obilovin či brambor                5 000

                               polevy na ořechová jádra                         10 000

                               náplně, sladké dezertní omáčky (toppingy)         5 000

                               a polevy pro jemné a trvanlivé pečivo

                               a cukrářské výrobky

                               deserty                                           6 000

                               studené emulgované omáčky                        10 000

                               vaječné likéry                                   10 000

                               žvýkačky                                          5 000

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou                   NM

                               č.  225/2008 Sb. v pevné formě

                               aromata                                          50 000

E 420    Sorbitol              potraviny obecně                                     NM

         (i) sorbitol          (kromě nápojů a potravin uvedených               jiný účel

         (ii) sorbitolový      v § 4 odst. 5, potravin pro zvláštní           než sladidla

         sirup                 kojeneckou a dětskou výživu a potravin

E 421    Mannitol              uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce)

E 953    Isomalt               zmrazené nezpracované ryby, korýši,                  NM 

E 965    Maltitol              měkkýši a hlavonožci                             jiný účel

         (i) maltitol                                                         než sladidla        

         (ii) maltitolový      likéry                                               NM

E 966    sirup                                                                  jiný účel

         Laktitol                                                             než sladidla      

E 967    Xylitol    

E 968    Erytritol 

E 425    Konjak*               potraviny obecně                                 10 000

         i) konjaková guma     (kromě potravin uvedených v § 4  

         ii) konjakový         odstavci 5, potravin pro zvláštní              

         glukomannan           kojeneckou a dětskou výživu, potravin           

         jednotlivě nebo       uvedených v příloze č. 3 a želé                 

         v kombinaci           cukrovinek včetně „mini-cups“)          

E 426    Sójová hemicelulosa   nápoje na bázi mléka určené pro maloobchodní      5 000

                               prodej

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou                1 500

                               č.  225/2008 Sb.

                               emulgované omáčky                                30 000

                               balené jemné pekařské zboží určené               10 000

                               pro maloobchodní prodej

                               balené hotové orientální nudle                   10 000

                               určené pro maloobchodní prodej

                               balená hotová rýže určená pro                    10 000

                               maloobchodní prodej

                               balené zpracované produkty z brambor             10 000

                               a rýže (včetně zmrazených, hluboce zmrazených,

                               chlazených a sušených produktů) určené pro

                               maloobchodní prodej

                               sušené, zahuštěné, zmrazené nebo hluboce         10 000

                               zmrazené vaječné výrobky

                               želé cukrovinky, kromě želé cukrovinek           10 000

                               ve tvaru minipohárků

E 427    Kasiová guma          potravinářský a nápojový led                      2 500

                               fermentované mléčné výrobky s výjimkou živých     2 500

                               fermentovaných mléčných výrobků bez příchuti

                               deserty na bázi mléka a obdobné výrobky           2 500

                               náplně, sladké omáčky (toppingy) a polevy         2 500

                               pro jemné pekárenské výrobky a deserty

                               zpracované sýry                                   2 500

                               omáčky a salátové zálivky (dressingy)             2 500

                               dehydrované polévky a vývary                      2 500

                               tepelně ošetřené masné výrobky                    1 500

E 432    Polyoxyethylen-       jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské              3 000

         sorbitanmonolaurát    výrobky

         (synonymum:           roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté       10 000

         Polysorbate 20)       emulgované tuky pro pekařské účely  

E 433    Polyoxyethylen-       nemléčné náhrady mléka a smetany                  5 000                     

         sorbitanmonooleát     mražené krémy, zmrzliny                           1 000              

         (synonymum:           deserty s výjimkou mražených krému a zmrzlin      3 000                 

         Polysorbate 80)       cukrovinky                                        1 000                            

E 434    Polyoxyethylen-       studené emulgované omáčky                         5 000  

         sorbitanmono-         polévky                                           1 000                   

         palmitát (synonymum:  žvýkačky                                          5 000

E 435    Polysorbate 40)       potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené   1 000                         

         Polyoxyethylen-       vyhláškou č.  54/2004 Sb.

         sorbitanmonostearát   doplňky stravy v pevné formě stanovené vyhláškou     NM                  

         (synonymum:           č. 225/2008 Sb. v pevné formě                        

E 436    Polysorbate 60)       aromata kromě tekutých kouřových aromat           10 000 

         Polyoxyethylen-       a látek na bázi oleoresinů z koření***

         sorbitantristearát    potraviny obsahující tekutá kouřová aromata        1 000                            

         (synonymum:           a aromata na bázi oleoresinů z koření

         Polysorbate 65)        

         jednotlivě nebo        

         v kombinaci                             

E 442    Amonné soli           kakaové a čokoládové výrobky včetně náplní,       10 000

         fostatidových         cukrovinky na bázi těchto výrobků

         kyselin(synonymum:  

         Emulgátor RM,        

         Emulgátor LM)        

E 444    Acetát isobutyrát-    nealkoholické ochucené zakalené nápoje               300

         sacharosy             ochucené alkoholické zakalené nápoje                 300

                               s obsahem alkoholu nižším než 15 % V/V

E 445    Glycerolester         nealkoholické ochucené zakalené nápoje               100

         borovicové            alkoholické zakalené nápoje s obsahem                100

         pryskyřice            alkoholu 15 % V/V a více

                               alkoholické zakalené nápoje s obsahem alkoholu       100

                               méně než 15 % V/V

                               ošetření povrchu citrusových plodů                    50

E 459    Beta-cyklodextrin     potraviny ve formě tablet a potahovaných              NM

                               tablet                             

                               aromata zapouzdřená v těchto potravinových           

                               skupinách:

                               - ochucené čaje a ochucené instantní práškové         500

                                 nápoje

                               - ochucené snacky                                   1 000

                                                                               v potravinách

                                                                              určených k přímé

                                                                              spotřebě nebo

                                                                              připravovaných

                                                                               podle návodu

                                                                                 výrobce

E 468    Zesíťovaná sodná sůl  doplňky stravy v pevné formě stanovené              30 000

         karboxy-              vyhláškou č.  225/2008 Sb. v pevné formě

         methylcelulosy       

E 473    Estery sacharosy      konzervovaný výluh z kávy                            1 000

         s mastnými            tepelně opracované masné výrobky                     5 000

         kyselinami                                                            v přepočtu na tuk

         (z jedlých tuků)      roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté          10 000      

         (synonymum:           emulgované tuky pro pekařské účely           

E 474    Cukroestery)          jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky        10 000        

         Cukroglyceridy        práškové náhrady mléka do teplých nápojů            20 000                             

         jednotlivě nebo       mražené krémy, zmrzliny                              5 000                        

         v kombinaci           cukrovinky                                           5 000                          

                               deserty                                              5 000              

                               studené omáčky                                      10 000             

                               polévky a vývary                                     2 000              

                               čerstvé ovoce (k ošetření povrchu)                      NM               

                               alkoholické nápoje (kromě piva a vína)               5 000              

                               práškové směsi pro přípravu teplých nápojů          10 000             

                               nápoje na bázi mléka                                 5 000              

                               potraviny pro zvláštní lékařské účely                5 000              

                               stanovené vyhláškou  č.  54/2004 Sb.

                               doplňky stravy v pevné formě stanovené                  NM               

                               vyhláškou č.  225/2008 Sb. v pevné formě                           

                               žvýkačky                                            10 000             

                               nealkoholické nápoje na bázi anýzu                   5 000              

                               nealkoholické nápoje na bázi kokosu a mandlí         5 000              

                               nemléčné náhrady smetany a mléka                     5 000              

                               trvanlivá smetana a trvanlivá smetana                5 000              

                               se sníženým obsahem tuku                            

E 475    Estery polyglycerolu  jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky        10 000

         s mastnými            emulzní likéry                                       5 000

         kyselinami            výrobky z vajec                                      1 000

         (z jedlých tuků)      práškové náhrady mléka do teplých nápojů               500

                               žvýkačky                                             5 000

                               emulgované tuky                                      5 000

                               nemléčné náhrady mléka a smetany                     5 000

                               cukrovinky                                           2 000

                               deserty                                              2 000

                               potraviny pro zvláštní lékařské účely                5 000

                               stanovené vyhláškou č.  54/2004 Sb.

                               doplňky stravy v pevné formě stanovené vyhláškou        NM

                               č.  225/2008 Sb. v pevné formě

                               obilné snídaně typu „Granola“                       10 000

E 476    Polyglycerol-         mlékárenské máslo, roztíratelné, směsné              4 000

         polyricin-oleát       roztíratelné a tekuté emulgované tuky s obsahem

                               tuku nejvýše 41 % podobné roztíratelné výrobky

                               s obsahem tuku méně než 10 %

                               dresingy                                             4 000

                               čokoláda, čokoládové bonbony a cukrovinky na         5 000

                               bázi čokolády nebo kakaa

E 477    Estery propan-1,2-    jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky         5 000

         diolu s mastnými      emulgované tuky pro pekařské účely                  10 000

         kyselinami            nemléčné náhrady mléka a smetany                     5 000 

         (z jedlých tuků)      práškové náhrady mléka do teplých nápojů             1 000

                               mražené krémy, zmrzliny                              3 000

                               cukrovinky                                           5 000

                               deserty s výjimkou mražených krému a zmrzlin         5 000

                               přípravky nahrazující smetanu ke šlehání            30 000

                               potraviny pro zvláštní lékařské účely                1 000

                               stanovené vyhláškou č.  54/2004 Sb.

E 479 b  Směsný produkt        roztíratelné, směsné roztíratelné                    5 000

         interakce tepelně     a tekuté emulgované tuky pro smažení

         oxidovaného sojového

         oleje s mono-       

         a diglyceridy

         mastných kyselin

         z jedlých tuků

E 481    Stearoyl-2-laktylát   jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky         5 000

         sodný                 předvařená rýže                                      4 000

E 482    Stearoyl-2-laktylát   obilné snídaně                                       5 000

         vápenatý              emulzní likéry                                       8 000

         jednotlivě nebo       snacky na bázi obilovin                              2 000   

         v kombinaci           žvýkačky                                             2 000   

                               roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté          10 000  

                               emulgované tuky                 

                               deserty                                              5 000   

                               cukrovinky                                           5 000   

                               práškové náhrady mléka do teplých nápojů             3 000   

                               snacky na bázi obilovin a brambor                    5 000   

                               masové konzervy z mletého a mělněného masa           4 000   

                               práškové směsi pro přípravu teplých nápojů           2 000   

                               potraviny pro zvláštní lékařské účely                2 000   

                               stanovené vyhláškou č.  54/2004 Sb.                

                               chléb (kromě druhů uvedených v části 2)              3 000   

                               alkoholické nápoje s obsahem alkoholu méně           8 000   

                               než 15 % (V/V)                 

                               „Mostarda di frutta“                                 2 000   

E 483    Stearyltartarát       pečivo (kromě druhů uvedených v příloze č. 6)        4 000

                               deserty                                              5 000

E 491    Sorbitanmonostearát   jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky        10 000

E 492    Sorbitantristearát    sladké dezertní omáčky (toppingy) a polevy pro       5 000

E 493    Sorbitanmonolaurát    jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky

E 494    Sorbitanmonooleát     rosoly (pouze E 493)                                    25

E 495    Sorbitanmonopalmitát  roztíratelné, směsné roztíratelné a tekuté          10 000  

         (jednotlivě nebo      emulgované tuky                   

         v kombinaci)          nemléčné náhrady mléka a smetany                     5 000                   

                               práškové náhrady mléka do teplých nápojů             5 000   

                               tekuté koncentráty z čaje, tekuté koncentráty          500    

                               výluhů z ovoce a z bylin

                               mražené krémy, zmrzliny                                500    

                               deserty s výjimkou  mražených krémů a zmrzlin        5 000   

                               cukrovinky na bázi cukru                             5 000   

                               čokoláda a cukrovinky na bázi čokolády              10 000  

                               a kakaa (pouze E 492)                   

                               emulgované studené omáčky                            5 000   

                               droždí                                                  NM    

                               žvýkačky                                             5 000   

                               potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené      5 000   

                               vyhláškou č.  54/2004 Sb.                

                               doplňky stravy v pevné formě stanovené vyhláškou        NM    

                               č.  225/2008 Sb. v pevné formě                

E 512    Chlorid cínatý        konzervovaný bílý chřest v plechovkách                  25

                               a sklenicích                                        jako cín

E 520    Síran hlinitý         vaječný bílek                                           30

E 521    Síran sodno-hlinitý   proslazené, v cukru obalené nebo                       200     

E 522    Síran draselno-       glazované ovoce a zelenina                          jako hliník 

E 523    hlinitý                                    

         Síran amonno-hlinitý                            

         jednotlivě nebo

         v kombinaci

E 535    Hexakyanoželeznatan   sůl a náhrady soli                                      20

         sodný                                                                  jako ferrokyanid

         (synonymum:                                                                draselný

         ferrokyanid sodný)

E 536    Hexakyanoželeznatan

         draselný (synonymum:

         ferrokyanid

         draselný)

E 538    Hexakyanoželeznatan

         vápenatý

         (synonymum:

         ferrokyanid

         vápenatý)

         jednotlivě nebo

         v kombinaci

E 541    Hydrogenfosforečnan   jemné pečivo (pouze „scones“ a piškotové             1 000

         sodnohlinitý          pečivo)                                            jako hliník

E 551    Oxid křemičitý        aromata (pouze E 551)                               50 000

E 552    Křemičitan vápenatý   rýže (pouze E 553 b)                                    NM

E 533 a  Křemičitany           suché práškovité potraviny (včetně cukrů)           10 000    

         hořečnaté             jedlá sůl a náhrady soli                            10 000

         (i) křemičitan        plátkované nebo strouhané tvrdé, polotvrdé          10 000                            

         hořečnatý             a tavené sýry                     

         (ii) trisilikát       plátkované nebo strouhané náhrady sýra a náhrady    10 000   

         hořečnatý (prostý     taveného sýra                               

         azbestu)              žvýkačky (pouze E 553 b)                                NM

E 553 b  Talek (prostý         drobné masné výrobky (pouze E 553 b                     NM                   

         azbestu) (synonymum:  a pouze k ošetření povrchu)                

         Mastek)               koření                                               30 000                               

E 554    Křemičitan            cukrovinky kromě čokolády (pouze k ošetření povrchu)    NM

         sodnohlinitý          výrobky pro vymazání pečicích plechů tukem           30 000                   

E 555    Křemičitan            tabletované potraviny                                   NM                     

         draselnohlinitý       doplňky stravy v pevné formě stanovené vyhláškou        NM                          

E 556    Křemičitan            č.  225/2008 Sb. v pevné formě  

         vápenatohlinitý                                 

E 559    Křemičitan hlinitý      

         (synonymum: Kaolin)                        

E 579    Glukonát železnatý    olivy ztmavlé oxidací                                  150

                                                                                  jako železo

E 585    Mléčnan železnatý     olivy ztmavlé oxidací                                  150

                                                                                  jako železo

E 620    Kyselina glutamová    potraviny obecně                                     10 000

E 621    Glutamát sodný        (kromě nápojů a potravin uvedených                jako kyselina

E 622    Glutamát draselný     v § 4 odst. 5, potravin pro zvláštní                glutamová

E 623    Glutamát vápenatý     kojeneckou a dětskou výživu a potravin

E 624    Glutamát amonný       uvedených v příloze č. 3)

E 625    Glutamát hořečnatý    kořenící a ochucovací přípravky                          NM

         jednotlivě nebo     

         v kombinaci         

E 626    Kyselina guanylová    potraviny obecně                                        500

E 627    Guanylát sodný        (kromě potravin uvedených v části 1               jako kyselina

E 628    Guanylát draselný     oddíle C odstavci 3, části 2 a 3)                  guanylová

E 629    Guanylát vápenatý     kořenící a ochucovací přípravky                          NM         

E 630    Kyselina inosinová  

E 631    Inosinát sodný

E 632    Inosinát draselný           

E 633    Inosinát vápenatý                               

E 634    Vápenaté soli 5'-                                   

         ribonukleotidů

E 635    Sodné soli 5'-

         ribonukleotidů

         jednotlivě nebo

         v kombinaci

E 650    Octan zinečnatý       žvýkačky                                              1 000

E 900    Dimethylpolysiloxan   džemy, rosoly, marmelády a podobné výrobky               10

                               z ovoce, zahuštěné zeleninové protlaky včetně

                               těchto výrobků se sníženou energetickou hodnotou

                               polévky a vývary                                         10

                               tuky a oleje pro smažení                                 10

                               cukrovinky (kromě čokolády)                              10

                               nealkoholické ochucené nápoje                            10

                               a nápojové koncentráty k jejich přípravě

                               ananasová šťáva                                          10

                               sterilované ovoce a zelenina                             10

                               směs k přípravě šlehaného těsta a k obalování            10

                               potravin před smažením

                               žvýkačky                                                100

                               aromata                                                  10

                               cidr kromě „cidre bouché“                                10

                               „Sod ...Saft“                                            10

E 901    Včelí vosk bílý       cukrovinky (pouze k leštění povrchu)                     NM

         a žlutý               čokoláda a drobné jemné a trvanlivé pečivo               NM

E 902    Kandelilový vosk      s čokoládovou polevou (pouze k leštění povrchu)

E 904    Šelak                 snacky (pouze k leštění povrchu)                         NM

                               ořechová jádra (pouze k leštění povrchu)                 NM

                               zrnková káva (pouze k leštění povrchu)                   NM

                               čerstvé ovoce (skupina citrusových plodů, melouny,       NM

                               jablka, hrušky, broskve, ananasy) (pouze

                               k ošetření povrchu)

                               aromata pro nealkoholické ochucené nápoje

                               (pouze u E 901)

                               doplňky stravy v pevné formě stanovené vyhláškou         NM               

                               č.  225/2008 Sb. v pevné formě

                               balené oplatky ke zmrzlině (pouze u E 901                NM

                               a pouze k leštění povrchu)

E 903    Karnaubský vosk       vařená vejce ve skořápce (k ošetření povrchu)            NM

                               leštící látka pouze pro:          

                               - cukrovinky (včetně čokolády)                          500

                                                                                     1 200

                                                                               (jen pro žvýkačky)

                               - drobné jemné a trvanlivé pečivo                       200

                                 s čokoládovou polevou

                               - snacky                                                200

                               - ořechová jádra                                        200

                               - zrnková káva                                          200

                               - doplňky stravy                                        200

                               - čerstvé citrusové ovoce, melouny,jablka,              200

                                 hrušky, broskve, ananasy (pouze k ošetření povrchu)

E 905    Mikrokrystalický      leštící látka pouze pro                                 500

         vosk                  - cukrovinky (včetně čokolády)                        1 200

                                                                               (jen pro žvýkačky)

                               - drobné jemné a trvanlivé pečivo                       200

                                 s čokoládovou polevou

                               - snacky                                                200

E 912    Estery montanových    - ořechová jádra                                        200

         kyselin               - zrnková káva                                          200

E 914    Oxidovaný

         polyetylénový vosk

E 927 b  Močovina (synonymum:  - doplňky stravy stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb.    200

         Carbamid)

E 943 a  Butan                 - čerstvé citrusové ovoce, melouny, jablka,             200

E 943 b  Isobutan                hrušky, broskve, ananasy (pouze k ošetření povrchu)

E 944    Propan                  emulgované spreje na bázi vody                         NM

E 950    Acesulfam K           žvýkačky (pouze pro zvýraznění chuti)**                 800

E 951    Aspartam              žvýkačky (pouze pro zvýraznění chuti)**               2 500

E 957    Thaumatin             žvýkačky (pouze pro zvýraznění chuti)**                  10       

                               ochucené nealkoholické nápoje na bázi vody              0,5       

                               (pouze pro zvýraznění chuti)                    

                               deserty na bázi mléka nebo bez mléka                      5        

                               (pouze pro zvýraznění chuti)                             

E 959    Neohesperidin DC      žvýkačky(pouze pro zvýraznění chuti)**                  150

                               margariny a směsné emulgované tuky                        5

                               (pouze pro zvýraznění chuti)

                               masné výrobky (pouze pro zvýraznění chuti)                5

                               ovocné rosoly (pouze pro zvýraznění chuti)                5

                               výrobky z rostlinných bílkovin                            5

                               (pouze pro zvýraznění chuti)

E961     Neotam                ochucené nápoje na bázi vody se sníženou                  2

                               sníženou energetickou hodnotou nebo bez

                               přidaného cukru (látka zvýrazňující chuť)

                               mléčné nápoje a nápoje na bázi mléka nebo                 2

                               ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou

                               a bez přidaného cukru (látka zvýrazňující chuť)

                               snacky v podobě ochucených balených suchých               2

                               výrobků na bázi škrobu a ořechů s polevou

                               (látka zvýrazňující chuť)

                               cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou        3

                               hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               (látka zvýrazňující chuť)

                               cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru         3

                               (látka zvýrazňující chuť)

                               pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí           3

                               bez přidaného cukru (látka zvýrazňující chuť) 

                               žvýkačky s přidaným cukrem (látka zvýrazňující chuť)      3

                               džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou        2

                               hodnotou (látka zvýrazňující chuť)

                               omáčky (látka zvýrazňující chuť)                          2                              

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb.        2

                               v tekuté formě (látka zvýrazňující chuť)

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb.        2

                               v pevné formě (látka zvýrazňující chuť)

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb.        2

                               na bázi vitamínů nebo minerálních látek

                               a dodávané ve formě sirupu nebo žvýkacích tablet

                               (látka zvýrazňující chuť)

E 999    Extrakt z kvilaje     ochucené nealkoholické nápoje                           200

                               na bázi vody                                        jako bezvodý

                                                                                     extrakt

                               cidr kromě „cidre bouché“                               200

                                                                                   jako bezvodý

                                                                                     extrakt

E 1201   Polyvinylpyrrolidon   doplňky stravy stanovené vyhláškou                       NM

E 1202   Polyvinylpoly-        č.  225/2008 Sb. ve formě tablet a potahovaných

         pyrrolidon            tablet

E 1204   Pullulan              doplňky stravy stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb.       NM

                               ve formě tablet a potahovaných tablet

                               mikrocukrovinky na osvěžení dechu ve formě plátků        NM

E 1452   Škrobový oktenyl-     vitaminové přípravky stanovené vyhláškou             35 000

         sukcinát hlinitý      č.  225/2008 Sb. ve formě tobolek v doplňcích

         (SAOS)                stravy

E 1505   Triethylcitrát        sušený vaječný bílek                                     NM

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou                    3 500

                               č.  225/2008 Sb. ve formě tobolek a tablet

E 1518   Trioctan glycerinu    žvýkačky                                                 NM

         (triacetin)

E 907    Hydrogenovaný poly-   leštící látka pouze pro           

         1-decen               - cukrovinky                                          2 000

                               - sušené ovoce                                        2 000

E 1505   Triethylcitrát        aromata                                               3 000

E 1517   Glyceryl-diacetát                                                      ze všech zdrojů

E 1518   (diacetin)                                                              v potravinách

E 1520   Glyceryl-triacetát                                                     určených k přímé

         (triacetin)                                                             spotřebě nebo

         Propandiol                                                             k přípravě podle

         (propylenglykol)                                                       návodu výrobce,

                                                                                jednotlivě nebo

                                                                                  v kombinaci

E 1519   Benzylalkohol         aromata pro                   

                               - likéry, aromatizovaná vína, nápoje na bázi            100

                                 aromatizovaného vína a míchané nápoje

                                 obsahující aromatizované víno

                               - cukrovinky včetně čokolády a jemné                    250

                                 trvanlivé pečivo                               ze všech zdrojů

                                                                                v potravinách

                                                                                určených k přímé

                                                                                 spotřebě nebo

                                                                                k přípravě podle

                                                                                 návodu výrobce

E 1520   Propandiol            nápoje                                                1 000

         (propylenglykol)

E1521    Polyethylenglykol     doplňky stravy stanovené vyhláškou                   10 000

                               č.  225/2008 Sb. ve formě tablet a tobolek

----------------------------- -------------------------------------------------------------------

Poznámka:

 

 

#      Nejvyšší povolené množství.

##     Nezbytné množství.

 

*   Tyto látky nelze použít pro výrobu dehydratovaných potravin určených k rehydrataci při spotřebě.

**  Při použití přídatných látek E 950, E 951, E 957 a E 959 k výrobě žvýkaček v kombinaci musí 

    být množství každé z látek úměrně sníženo tak, aby jejich celkové množství nepřekročilo

    nejvyšší povolené množství.

*** Oleoresiny z koření jsou definovány jako směs těkavého oleje a pryskyřičnatých látek

    vyextrahovaných z koření po odpaření extrakčního rozpouštědla.

   

 

 

 

Příloha 3

 

Seznam potravin nebo skupin potravin, při jejichž výrobě lze použít pouze některé přídatné látky

 

 

 

----------------------------------------------------------- --------------------------------

Potravina nebo  Číslo E   Přídatná látka                                NPM mg.l-1

skupina                                                                resp. mg.kg-1

potravin

----------------------------------------------------------- --------------------------------

Kakaový prášek, E 170     uhličitan vápenatý                     70 000 v sušině bez tuku

čokoláda        E 322     lecitiny                                           NM                

a výrobky       E 330     kyselina citrónová                               5 000                

z čokolády *    E 334     kyselina vinná                                   5 000               

                E 414     arabská guma (jen k leštění                       NM                 

                          povrchu)                                                              

                E 422     glycerol                                          NM                 

                E 440     pektiny (jen k leštění                            NM                 

                          povrchu)                                                             

                E 471     mono- a diglyceridy mastných                      NM                 

                          kyselin                                                               

                E 472c    estery mono- a diglyceridů                        NM                 

                          mastných kyselin s kyselinou                                         

                          citrónovou                                                            

                E 500     uhličitany sodné                       70 000 v sušině bez tuku      

                                                            vyjádřeno jako uhličitany draselné 

                E 501     uhličitany draselné                    70 000 v sušině bez tuku      

                                                            vyjádřeno jako uhličitany draselné 

                E 503     uhličitany amonné                      70 000 v sušině bez tuku      

                                                            vyjádřeno jako uhličitany draselné 

                E 504     uhličitany hořečnaté                   70 000 v sušině bez tuku      

                                                            vyjádřeno jako uhličitany draselné 

                E 524     hydroxid sodný                         70 000 v sušině bez tuku      

                                                            vyjádřeno jako uhličitany draselné 

                E 525     hydroxid draselný                      70 000 v sušině bez tuku      

                                                            vyjádřeno jako uhličitany draselné 

                E 526     hydroxid vápenatý                      70 000 v sušině bez tuku      

                                                            vyjádřeno jako uhličitany draselné 

                E 527     hydroxid amonný                        70 000 v sušině bez tuku      

                                                            vyjádřeno jako uhličitany draselné 

                E 528     hydroxid hořečnatý                     70 000 v sušině bez tuku      

                                                            vyjádřeno jako uhličitany draselné 

                E 530     oxid hořečnatý                         70 000 v sušině bez tuku      

                                                            vyjádřeno jako uhličitany draselné 

 

Ovocné          E 300     kyselina askorbová                                NM

a zeleninové

šťávy, nektary

 

Ovocné          E 330     kyselina citrónová                               3 000

a zeleninové

šťávy

 

 

Ananasová šťáva E 296     kyselina jablečná                                3 000

 

Hroznová šťáva  E 170     uhličitan vápenatý                                NM

                E 336     vinany draselné                                   NM

 

Šťávy a nektary E 440     pektiny                                          3 000

z ananasu

a mučenky

 

Ovocné nektary  E 270     kyselina mléčná                                  5 000

                E 330     kyselina citrónová                               5 000

 

Výběrové        E 270     kyselina mléčná                                   NM

(extra) džemy   E 296     kyselina jablečná                                 NM 

a výběrové      E 300     kyselina askorbová                                NM 

(extra) rosoly  E 327     mléčnan vápenatý                                  NM 

                E 330     kyselina citrónová                                NM 

                E 331     citrát sodný                                      NM 

                E 333     citrát vápenatý                                   NM 

                E 334     kyselina vinná                                    NM 

                E 335     vinan sodný                                       NM 

                E 350     jablečnan sodný                                   NM 

                E 440     pektiny                                           NM 

                E 471     mono- a diglyceridy mastných                      NM 

                          kyselin                                              

 

Džemy, rosoly,  E 270     kyselina mléčná                                   NM

marmelády       E 296     kyselina jablečná                                 NM               

a podobné       E 300     kyselina askorbová                                NM               

výrobky z ovoce E 327     mléčnan vápenatý                                  NM               

včetně těchto   E 330     kyselina citrónová                                NM               

výrobků se      E 331     citrát sodný                                      NM               

sníženým        E 333     citrát vápenatý                                   NM               

obsahem energie E 334     kyselina vinná                                    NM               

                E 335     vinan sodný                                       NM               

                E 350     jablečnan sodný                                   NM               

                E 400     kyselina alginová                               10 000             

                                                                jednotlivě nebo v kombinaci  

                E 401     alginát sodný                                   10 000             

                                                                jednotlivě nebo v kombinaci  

                E 402     alginát draselný                                10 000             

                                                                jednotlivě nebo v kombinaci  

                E 403     alginát amonný                                  10 000             

                                                                jednotlivě nebo v kombinaci  

                E 404     alginát vápenatý                                10 000             

                                                                jednotlivě nebo v kombinaci  

                E 406     agar                                            10 000             

                                                                jednotlivě nebo v kombinaci  

                E 407     karagenan                                       10 000             

                                                                jednotlivě nebo v kombinaci  

                E 410     karubin                                         10 000             

                                                                jednotlivě nebo v kombinaci  

                E 412     guma guar                                       10 000             

                                                                jednotlivě nebo v kombinaci  

                E 415     xanthan                                         10 000             

                                                                jednotlivě nebo v kombinaci  

                E 418     guma gellan                                     10 000             

                                                                jednotlivě nebo v kombinaci  

                E 440     pektiny                                           NM               

                E 471     mono- a diglyceridy mastných                      NM               

                          kyselin                                                            

                E 509     chlorid vápenatý                                  NM               

                E 524     hydroxid sodný                                    NM               

 

Zahuštěné mléko E 300     kyselina askorbová                                NM

                E 301     askorbát sodný                                    NM

                E 304     estery kyseliny askorbové                         NM

                          s mastnými kyselinami

                E 322     lecitiny                                          NM

                E 331     citrát sodný                                      NM

                E 332     citrát draselný                                   NM

                E 407     karagenan                                         NM

                E 500(ii) hydrogenuhličitan sodný                           NM

                E 501(ii) hydrogenuhličitan draselný                        NM

                E 509     chlorid vápenatý                                  NM

 

Smetana         E 401     alginát sodný                                     NM

neochucená      E 402     alginát draselný                                  NM  

tepelně         E 407     karagenan                                         NM 

ošetřená        E 466     karboxymethylcelulosa                             NM 

                E 471     mono- a diglyceridy mastných                      NM 

                          kyselin                                              

 

Mlékárenské     E 500     uhličitany sodné                                  NM

máslo se

smetanovým

zákysem

 

Sýr zrající     E 170     uhličitan vápenatý                                NM

                E 500ii   hydrogenuhličitan sodný                           NM

                                                               jen pro sýry z kyselého mléka

                E 504     uhličitany hořečnaté                              NM

                E 509     chlorid vápenatý                                  NM

                E 575     gluko-delta-lakton                                NM

 

Sýr zrající     E 170     uhličitan vápenatý                                NM

plátkovaný,     E 504     uhličitany hořečnaté                              NM 

strouhaný       E 509     chlorid vápenatý                                  NM 

                E 575     glukono-delta-lakton                              NM 

                E 460     celulosa                                          NM 

 

Sýr přírodní    E 260     kyselina octová                                   NM

bílý, pařený,   E 270     kyselina mléčná                                   NM           

např. typu      E 330     kyselina citrónová                                NM           

„Mozzarella“    E 575     glukono-delta-lakton                              NM           

a sýr           E 460ii   prášková celulosa                                 NM           

syrovátkový                                                          jen pro strouhaný   

                                                                      a plátkový sýr     

 

Předvařená rýže E 471     mono- a diglyceridy mastných                      NM

                          kyselin

                E 472a    estery mono- a diglyceridů                        NM

                          mastných kyselin

                          s kyselinou octovou

 

Neemulgované    E 304     estery kyseliny askorbové                         NM

oleje                     s mastnými kyselinami

a tuky          E 306     přírodní extrakt s obsahem                        NM       

živočišného               tokoferolů                                                 

nebo            E 307     alfa-tokoferol                                    NM       

rostlinného     E 308     gamma-tokoferol                                   NM       

původu          E 309     delta-tokoferol                                   NM       

a olivových     E 322     lecitin                                         30 000     

olejů (kromě    E 330     kyselina citrónová                                NM       

panenských      E 331     citráty sodné                                     NM       

olejů)          E 332     citráty draselné                                  NM       

                E 333     citráty vápenaté                                  NM       

                E 471     mono- a diglyceridy mastných                    10 000     

                          kyselin                                                    

 

Neemulgované    E 270     kyselina mléčná                                   NM

oleje           E 300     kyselina askorbová                                NM     

a tuky          E 304     estery kyseliny askorbové                         NM     

živočišného               s mastnými kyselinami                                    

nebo            E 306     přírodní extrakt s obsahem                        NM     

rostlinného               tokoferolů                                               

původu (kromě   E 307     alfa-tokoferol                                    NM     

panenských      E 308     gamma-tokoferol                                   NM     

olejů           E 309     delta-tokoferol                                   NM     

a olivových     E 322     lecitin                                         30 000   

olejů)          E 330     kyselina citrónová                                NM     

speciálně       E 331     citráty sodné                                     NM     

určené k vaření E 332     citráty draselné                                  NM     

a/nebo smažení  E 333     citráty vápenaté                                  NM     

a pro přípravu  E 471     mono- a diglyceridy mastných                    10 000   

omáček                    kyselin                                                  

                E 472c    estery mono- a diglyceridů                        NM     

                          mastných kyselin                                         

                          s kyselinou citrónovou                                   

 

Rafinovaný      E 307     alfa-tokoferol                                    200

olivový olej

 

Zmrazené        E 296     kyselina jablečná                                 NM

a nezpracované                                                   jen pro loupané brambory

ovoce           E 300     kyselina askorbová                                NM            

a zelenina;     E 301     askorbát sodný                                    NM             

balené,         E 302     askorbát vápenatý                                 NM            

chlazené        E 330     kyselina citrónová                                NM            

nezpracované    E 331     citráty sodné                                     NM            

ovoce           E 332     citráty draselné                                  NM            

a chlazená      E 333     citráty vápenaté                                  NM            

nezpracovaná    E 440     pektiny                                           NM            

zelenina                                                       neplatí pro jablečné kompoty

určená ke       E 509     chlorid vápenatý                                                

spotřebě

a balené

nezpracované

a loupané

brambory,

ovocné kompoty,

čerstvé ryby,

korýši

a měkkýši,

včetně

zmrazených

 

Sterilované     E 260     kyselina octová                                   NM

ovoce           E 261     octan draselný                                    NM               

a zelenina ve   E 262     octan sodný                                       NM               

sklenicích      E 263     octan vápenatý                                    NM               

a plechovkách   E 270     kyselina mléčná                                   NM               

                E 296     kyselina jablečná                                 NM               

                E 300     kyselina askorbová                                NM               

                E 301     askorbát sodný                                    NM               

                E 302     askorbát vápenatý                                 NM               

                E 325     mléčnan sodný                                     NM                

                E 326     mléčnan draselný                                  NM               

                E 327     mléčnan vápenatý                                  NM               

                E 330     kyselina citrónová                                NM               

                E 331     citráty sodné                                     NM               

                E 332     citráty draselné                                  NM               

                E 333     citráty vápenaté                                  NM               

                E 334     kyselina vinná                                    NM               

                E 335     vinany sodné                                      NM                

                E 336     vinany draselné                                   NM               

                E 337     vinan sodno-draselný                              NM               

                E 509     chlorid vápenatý                                  NM               

                E 575     glukano-delta-lakton                              NM               

               

 

Balené          E 261     octan draselný                                    NM               

polotovary      E 262(i)  octan sodný                                       NM               

z čerstvě       E 262(ii) hydrogenoctan sodný                               NM 

mletého masa    E 300     kyselina askorbová                                NM

                E 301     askorbát sodný                                    NM 

                E 302     askorbát vápenatý                                 NM 

                E 325     mléčnan sodný                                     NM               

                E 326     mléčnan draselný                                  NM               

                E 330     kyselina citrónová                                NM 

                E 331     citráty sodné                                     NM 

                E 332     citráty draselné                                  NM 

                E 333     citráty vápenaté                                  NM 

Vaječné obsahy  E 270     kyselina mléčná                                   NM

                E 325     mléčnan sodný                                     NM

                E 326     mléčnan draselný                                  NM

                E 327     mléčnan vápenatý                                  NM

 

Chléb           E 260     kyselina octová                                   NM

připravený      E 261     octan draselný                                    NM 

pouze           E 262     octan sodný                                       NM 

z pšeničné      E 263     octan vápenatý                                    NM 

mouky, vody,    E 270     kyselina mléčná                                   NM 

droždí nebo     E 300     kyselina askorbová                                NM 

kvásku a soli   E 301     askorbát sodný                                    NM 

                E 302     askorbát vápenatý                                 NM 

                E 304     estery kyseliny askorbové                         NM 

                          s mastnými kyselinami                                

                E 322     lecitiny                                          NM 

                E 325     mléčnan sodný                                     NM 

                E 326     mléčnan draselný                                  NM 

                E 327     mléčnan vápenatý                                  NM 

                E 471     mono- a diglyceridy mastných                      NM 

                          kyselin                                              

                E 472a    estery mono- a diglyceridů                        NM 

                          mastných kyselin s kyselinou                         

                          octovou                                              

                E 472d    estery mono- a mastných                           NM 

                          kyselin s kyselinou vinnou                           

                E 472e    estery mono- a diglyceridů                        NM 

                          s kyselinou mono-                                     

                          a diacetyl vinnou                                    

                E 472f    estery mono- a diglyceridů                        NM 

                          s kyselinou octovou                                   

                          a vinnou                                             

 

Nesušené        E 270     kyselina mléčná                                   NM

(čerstvé)

těstoviny

                E 300     kyselina askorbová                                NM

                E 301     askorbát sodný                                    NM

                E 322     lecitiny                                          NM

                E 330     kyselina citrónová                                NM

                E 334     kyselina vinná                                    NM

                E 471     mono- a diglyceridy mastných                      NM

                          kyselin

                E 575     glukono-delta-lakton                              NM

 

Pivo            E 270     kyselina mléčná                                   NM

                E 300     kyselina askorbová                                NM

                E 301     askorbát sodný                                    NM

                E 330     kyselina citrónová                                NM

                E 414     arabská guma                                      NM

 

„Pain courant   E 260     kyselina octová                                   NM

francais;       E 261     octan draselný                                    NM

Friss           E 262     octan sodný                                       NM

búzakenyér,     E 263     octan vápenatý                                    NM

fehér és        E 270     kyselina mléčná                                   NM

felbarna        E 300     kyselina askorbová                                NM

kenyerek“       E 301     askorbát sodný                                    NM

                E 302     askorbát vápenatý                                 NM

                E 304     estery kyseliny askorbové                         NM

                          s mastnými kyselinami                              

                E 322     lecitiny                                          NM

                E 325     mléčnan sodný                                     NM

                E 326     mléčnan draselný                                  NM

                E 327     mléčnan vápenatý                                  NM

                E 471     mono- a diglyceridy mastných                      NM

                          kyselin                                            

               

„Foie gras,     E 300     kyselina askorbová                                NM

foie gras       E 301     askorbát sodný                                    NM

entier,

blocs de foi

gras; Libamáj,

libamáj

egészben,

libamáj

tömbben“

 

„Gehakt“        E 300     kyselina askorbová                                NM

                E 301     askorbát sodný                                    NM

                E 302     askorbát vápenatý                                 NM

                E 330     kyselina citrónová                                NM

                E 331     citráty sodné                                     NM

                E 332     citráty draselné                                  NM

                E 333     citráty vápenaté                                  NM

 

„Olomoucké      E 170     uhličitan vápenatý                                NM

tvarůžky“       E 500     uhličitany sodné                                  NM 

               

UHT kozí mléko  E 331     citráty sodné                                    4 000

 

Kaštany jedlé   E 410     karubin                                           NM

v nálevu        E 412     Guarová guma                                      NM  

                E 415     xanthan                                           NM  

               

 

Neochucené      E 406     agar                                              NM

kysané          E 407     karagenen                                         NM

smetanové       E 410     karubin                                           NM

výrobky         E 412     guma guar                                         NM

s živou         E 415     xanthan                                           NM

kulturou        E 440     pektiny                                           NM

a náhražky      E 460     celulosa                                          NM      

o obsahu        E 466     karboxymethylcelulosa                             NM                

tuku nižším     E 471     mono- a diglyceridy mastných kyselin              NM                             

než 20%         E 1404    oxidovaný škrob                                   NM          

                E 1410    fosfát škrobu                                     NM

                E 1412    zesíťovaný fosfát škrobu                          NM  

                E 1413    fosfát zesíťovaného fosfátu škrobu                NM              

                E 1414    acetylovaný zesíťovaný fosfát škrobu              NM                  

                E 1420    acetylovaný škrob                                 NM

                E 1422    acetylovaný zesíťovaný adipát škrobu              NM                    

                E 1440    hydroxypropylether škrobu                         NM  

                E 1442    hydroxypropylether zesíťovaného fosfátu škrobu    NM                       

                E 1450    sodná sůl oktenylsukcinátu škrobu                 NM                                                    

                E 1451    acetylovaný oxidovaný škrob                       NM                              

------------------------------------------------------------------- -------------------

*  Na  kakaové a čokoládové výrobky se sníženým obsahem energie

   nebo   bez   přidaného   cukru  se  tabulka  č.  1  přílohy 

   č.  3 nevztahuje 

 

 

 

 

Příloha 4

 

Seznam barviv povolených při výrobě potravin nebo skupiny potravin a podmínky jejich použití

 

 

 

Tabulka č. 1

 

                        Seznam barviv povolených při výrobě potravin

----------------------------------------------------------------------- -----------------

Číslo E        Barvivo                                                   číslo C.I.**

----------------------------------------------------------------------- -----------------

E 100          Kurkumin                                                      75 300

E 101          (i) Riboflavin                                                  

               (ii) Riboflavin-5'-fosforečnan                                  

E 102          Tartrazin                                                     19 140

E 104          Chinolinová žluť                                              47 005

E 110          Žluť  SY (synonyma Gelborange S, Sunset Yellow                15 985

               FCF)

E 120          Košenila, kys. karmínová, karmíny                             75 470

E 122          Azorubin (synonymum Carmoisin)                                14 720

E 123          Amarant (synonymum Viktoriarubín O)                           16 185

E 124          Ponceau 4R (synonymum Košenilová červeň A)                    16 255

E 127          Erythrosin                                                    45 430

E 129          Červeň Allura AC                                              16 035

E 131          Patentní modř V                                               42 051

E 132          Indigotin (synonymum Indigocarmine)                           73 015

E 133          Brilantní modř (synonymum Brilliant blue FCF)                 42 090

E 140          Chlorofyly a chlorofyliny                                        

               (i) Chlorofyly                                                75 810

               (ii) Chlorofyliny                                             75 815

E 141          Měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů                    75 815

               (i) Cu komplexy chlorofylů                                      

               (ii) Cu komplexy chlorofylinů                                   

E 142          Zeleň S                                                       44 090

E 150 a        Karamel*                                                        

E 150 b        Kaustický sulfitový karamel                                     

E 150 c        Amoniakový karamel                                              

E 150 d        Amoniak - sulfitový karamel                                     

E 151          Čerň BN (synonymum Brilliant black BN)                        28 440

E 153          Medicinální uhlí (z rostlinné suroviny)                         

E 154          Hněď FK                                                          

E 155          Hněď HT                                                       20 285

E 160 a        Karoteny                                      

               (i) směs karotenů                                             75 130

               (ii) Beta-karoten                                             40 800

E 160 b        Annato, bixin, norbixin                                       75 120

E 160 c        Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin                       

E 160 d        Lykopen                                                       75 125

E 160 e        Beta-apo-8'-karotenal                                         40 820

E 160 f        Ethylester kyseliny beta-apo-8'karotenové                     40 825

E 161 b        Lutein                                                          

E 161 g        Kanthaxanthin                                                   

E 162          Betalainová červeň, betanin (včetně extraktů                    

               z červené řepy)

E 163          Anthokyany (získané fyzikálními postupy                         

               z ovoce

               a zeleniny)

E 170          Uhličitan vápenatý                                            77 220

E 171          Oxid titaničitý (synonymum Titanová běloba)                   77 891

E 172          Oxidy a hydroxidy železa                                      77 491

                                                                             77 492

                                                                             77 499

E 173          Hliník (v podobě pigmentu)                                      

E 174          Stříbro (v podobě pigmentu)                                     

E 175          Zlato (v podobě pigmentu)                                       

E 180          Litholrubin BK                                                  

----------------------------------------------------------------------- -----------------

Poznámka:

*   Termín   karamel  se  vztahuje  na  výrobky  více   či   méně

    intenzivní   hnědé  barvy,  které  jsou  určeny   k   barvení

    potravin.

**  Identifikační  číslo  Colour  Indexu  (C.I.)  zaručuje

    identitu barviva při používání názvů v cizích jazycích.  Jako

    čísla  C.I.  jsou v tabulce uvedena čísla z publikace  Colour

    Index,  3 r. d. Ed., 1982, Vol 1 - 7, 1315 a z dodatků  37  -

    40  (125), 41 - 44 (127 - 50), 45 - 48 (130), 49 - 52 (132  -

    50), 53 - 56 (135).

 

Tabulka č. 2

                              

                      Seznam potravin nebo skupin potravin, při jejichž výrobě lze

                                     použít  pouze některá barviva

------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Potravina nebo  skupina potravin   Číslo E         Barvivo                         NPM mg.l-1

                                                                                 resp. mg.kg-1

------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Chléb vícezrnný, celozrnný,        E 150 a         Karamel                             NM

speciální, sladový                 E 150 b         Kaustický sulfitový                 NM  

                                                   karamel                                 

                                   E 150 c         Amoniakový karamel                  NM  

                                   E 150 d         Amoniak - sulfitový                 NM  

                                                   karamel                                 

 

Pivo                               E 150 a         Karamel                             NM

 

Cidre bouche                      

                                   E 150 b         Kaustický sulfitový                 NM

                                                   karamel

                                   E 150 c         Amoniakový karamel                  NM

                                   E 150 d         Amoniak - sulfitový                 NM

                                                   karamel

 

Máslo (včetně másla                E 160 a         Karoteny                            NM

se sníženým obsahem tuku          

a máselný koncentrát)

Margaríny, margaríny s nízkým      E 100           Kurkumin                            NM

obsahem tuku (minariny), směsné    E 160 a         Karoteny                            NM  

roztíratelné a emulgované tuky,    E 106 b         Annato, bixin, norbixin             10 

ztužené a pokrmové tuky (bezvodé

tuky)

 

 

Neochucené sýry tavené             E 160 a         Karoteny                            NM

a sýry zrající (barvy oranžové,    E 160 b         Annato, bixin, norbixin             15

žluté a bílé perleti)              E 160 c         Paprikový extrakt                   NM

 

Ocet                               E 150 a         Karamel                             NM

                                   E 150 b         Kaustický sulfitový                 NM

                                                   karamel

                                   E 150 c         Amoniakový karamel                  NM

                                   E 150 d         Amoniak - sulfitový                 NM

                                                   karamel

 

Whisky (whiskey), obilné destiláty E 150 a         Karamel                             NM

(jiné než Korn nebo Kornbrand,     E 150 b         Kaustický sulfitový                 NM

nebo Eau de vie de seigle Margue                   karamel                              

nationale luxemburgeoise), vinný   E 150 c         Amoniakový karamel                  NM

destilát, rum, Brandy, vínovice,   E 150 d         Amoniak - sulfitový                 NM

Weinbrand, matoliny, matolinové                    karamel                              

lihoviny (jiné než Tsikoudia

a Tsipouro a Eau de vie de marc

Margue nationale luxemburgeoise),

Grappa invecchiata, Bagaceira

velha

 

 

Aromatizovaná vína hnědé barvy,    E 150 a         Karamel                             NM

nápoje na bázi aromatizovaných vín E 150 b         Kaustický sulfitový                 NM

hnědé barvy (kromě nápoje Bitter                   karamel                             

Soda), likérová vína hnědé barvy,  E 150 c         Amoniakový karamel                  NM

medovina                           E 150 d                                             

                                                   Amoniak - sulfitový                 NM

                                                   karamel                             

 

Zelenina nakládaná v octu, slaném  E 101           (i) Riboflavin                      NM

nálevu, oleji                                      (ii) Riboflavin-5'-                 NM  

(kromě oliv)                                       fosforečnan                             

                                   E 140           chlorofyly, chlorofyliny            NM

                                   E 141           měďnaté komplexy                    NM

                                                   chlorofylů

                                                   a chlorofylinů

                                   E 150 a         Karamel                             NM

                                   

                                   E 150 b         Kaustický sulfitový                 NM

                                                   karamel

                                   E 150 c         Amoniakový karamel                  NM

                                   E 150 d         Amoniak - sulfitový                 NM

                                                   karamel

                                   E 160 a         Karoteny                            NM

                                   

                                   E 162           Betalainová červeň                  NM

                                   E 163           Anthokyany                          NM

 

Směsi z obilovin extrudované,      E 150 c         Amoniakový karamel                  NM

expandované                        E 160 a         Karoteny                            NM

a nebo ochucené ovocným aromatem   E 160 b         Annato, bixin, norbixin             25

(breakfast cereals)                E 160 c         Paprikový extrakt                   NM

 

Směsi z obilovin ochucené ovocným  E 120           Košenila, kys. karmínová,          200

aromatem (breakfast cereals)                       karmíny                      jednotlivě nebo

                                                                                  v kombinaci

                                   E 162           Betalainová červeň                  

                                   E 163           Anthokyany                          

 

Džemy, rosoly, marmelády           E 100           Kurkumin                            NM

a podobné výrobky z ovoce včetně   E 140           chlorofyly, chlorofyliny            NM         

těchto výrobků                     E 141           měďnaté komplexy                    NM         

se sníženým obsahem energie                        chlorofylů                                     

                                                   a chlorofylinů                                 

                                   E 150 a         Karamel                             NM         

                                                                                                  

                                   E 150 b         Kaustický sulfitový                 NM         

                                                   karamel                                        

                                   E 150 c         Amoniakový karamel                  NM         

                                   E 150 d         Amoniak - sulfitový                 NM         

                                                   karamel                                        

                                   E 160 a         Karoteny                            NM          

                                                                                                  

                                   E 160 c         Paprikový extrakt                   NM         

                                   E 162           Betalainová červeň                  NM         

                                   E 163           Anthokyany                          NM         

                                   E 104           Chinolinová žluť                   100         

                                                                                jednotlivě nebo   

                                                                                  v kombinaci     

                                   E 110           Žluť SY                                         

                                   E 120           Košenila, kys. karmínová,                      

                                                   karmíny                                        

                                   E 124           Ponceau 4R                                     

                                   E 142           Zeleň S                                        

                                   E 160 d         Lykopen                                         

                                   E 161 b         Lutein                                         

 

Masné výrobky z nasoleného         E 100           Kurkumin                            20

(homogenizovaného) masa naraženého E 120           Košenila, kys. karmínová,          100

v přírodním střevě, umělém střevě                  karmíny                               

nebo                               E 150 a         Karamel                             NM

v jiném obalu bez stanoveného                                                            

stupně tepelného opracování,       E 150 b         Kaustický sulfitový                 NM

paštiky, terrines.                                 karamel                               

                                   E 150 c         Amoniakový karamel                  NM

                                   E 150 d         Amoniak - sulfitový                 NM

                                                   karamel                                

                                   E 160 a         Karoteny                            20

                                                                                         

                                   E 160 c         Paprikový extrakt                   10

                                   E 162           Betalainová červeň                  NM

 

Masné výrobky s minimálním obsahem E 129           Červeň Allura AC                    25

obilné složky 6 %                  E 120           Košenila, kys. karmínová,          100

(breakfast sausages) Hamburgerové                  karmíny                              

maso                               E 150 a         Karamel                             NM

s minimálním obsahem rostlinné či  E 150 b         Kaustický sulfitový                 NM

obilné složky 4 %                                  karamel                              

                                   E 150 c         Amoniakový karamel                  NM

                                   E 150 d         Amoniak - sulfitový                 NM

                                                   karamel                              

 

Sušené granulované brambory        E 100           Kurkumin                            NM

a bramborové vločky

 

Sterilovaný hrášek a drcený        E 102           Tartrazin                          100

sterilovaný hrášek (v konzervách)  E 133           Brilantní modř FCF                  20

                                   E 142           Zeleň S                             10

 

Sýr Sage Derby                     E 140           Chlorofyly, chlorofyliny            NM

(typický anglický sýr)             E 141           Měďnaté komplexy                    NM   

                                                   chlorofylů                              

                                                   a chlorofylinů                          

 

Sýr Red Leicester                  E 160 b         Annato, bixin a norbixin            50

(typický anglický sýr)

 

Sýr Mimolette                      E 160 b         Annato, bixin a norbixin            35

(typický francouzský sýr)

 

Sýr Morbier                        E 153           Medicinální uhlí                    NM

(typický francouzský sýr)

 

Red marbled cheese (typický        E 120           Košenila, kyselina                 125

anglický sýr)                                      karmínová, karmíny

                                   E 163           Anthokyany                          NM

 

Americano (aperitiv)               E 150 a         Karamel                             NM

                                   E 150 b         Kaustický sulfitový                 NM

                                                   karamel

                                   E 150 c         Amoniakový karamel                  NM

                                   E 150 d         Amoniak - sulfitový                 NM

                                                   karamel

                                   E 163           Anthokyany                          NM

                                   E 100           Kurkumin                           100

                                                                                jednotlivě nebo

                                                                                  v kombinaci

                                   E 101           (i) Riboflavin                      

                                                   (ii) Riboflavin-5-

                                                   fosforečnan

                                   E 102           Tartrazin                           

                                   E 104           Chinolinová žluť                    

                                   E 120           Košenila, kyselina                  

                                                   karmínová, karmíny

                                   E 122           Azorubín, Carmoisin                 

                                   E 123           Amarant                             

                                   E 124           Ponceau 4R                          

 

Bitter soda, aromatizovaná vína    E 150 a         Karamel                             NM

typu bitter                        

                                   E 150 b         Kaustický sulfitový                 NM

                                                   karamel

                                   E 150 c         Amoniakový karamel                  NM

                                   E 150 d         Amoniak - sulfitový                 NM

                                                   karamel

                                   E 100           Kurkumin                           100

                                                                                jednotlivě nebo

                                                                                  v kombinaci

                                   E 101           (i) Riboflavin                      

                                                   (ii) Riboflavin-5-

                                                   fosforečnan

                                   E 102           Tartrazin                           

                                   E 104           Chinolinová žluť                    

                                   E 110           Žluť SY                             

                                                   Gelborange S

                                   E 120           Košenila, kyselina                  

                                                   karmínová, karmíny

                                   E 122           Azorubín, Carmoisin                 

                                   E 123           Amarant                              

                                   E 124           Ponceau 4R, Košenilová              

                                                   červeň A

                                   E 129           Červeň Allura AC                     

 

Luncheon meat                      E 129           Červeň Allura AC                    25

 

Uzený masný výrobek Chorizo        E 120           Košenila, kyselina                 200

Salchichon                                         karmínová, karmíny                  

 

                                   E 124           Ponceau 4R,                        250

                                                   Košenilová červeň A                 

 

Sobrasada (mallorská klobása)      E 110           Žluť SY                            135

                                   E 124           Ponceau   4R,   Košenilová         200

                                                   červeň A

                                                  

Pasturmas (jedlý vnější povrch)    E 100           Kurkumin                            NM

                                   E 101           (i) Riboflavin                      NM

                                                   (ii) Riboflavin-5-

                                                   fosforečnan

                                   E 120           Košenila, kyselina                  NM

                                                   karmínová, karmíny

-------------------------------------------------- ----------------------------------------

 

Tabulka č. 3

 

                   Seznam barviv povolených při výrobě některých potravin

                                    nebo skupin potravin

---------------------------------- -------------------------------------------------------------

Číslo E     Barvivo                Potravina nebo skupina potravin                 NPM mg.l-1

                                                                                 resp. mg.kg-1

---------------------------------- -------------------------------------------------------------

E 123       Amarant                aromatizovaná vína, alkoholické nápoje              30

                                   rybí jikry a mlíčí                                  30

E 127       Erytrosin              koktejlové a kandované třešně                      200

                                   třešně Bigareaux v cukerném nálevu                 150

                                   a koktejlech vč. smíšeného kompotu

                                   s třešněmi Bigareaux

E 154       Hněď FK                uzené ryby - kipry                                  20

E 161 g     Kantaxanthin           štrasburské párky                                   15

E 173       Hliník                 vnější povrch cukrovinek určených                   NM

                                   k dekoraci cukrářských výrobků

E 174       Stříbro                vnější povrch cukrovinek určených                   NM

                                   k dekoraci cukrářských výrobků, dekorace

                                   čokolády a čokoládových bonbonů, likéry

E 175       Zlato                  vnější povrch cukrovinek určených                   NM

                                   k dekoraci cukrářských výrobků, dekorace

                                   čokolády a čokoládových bonbonů, likéry

E 180       Litholrubin BK         jedlé povrchové vrstvy sýrů                         NM

E 160 b     Annato, bixin,         margaríny, margaríny s nízkým obsahem tuku          10

            norbixin               (minariny), směsné roztíratelné

                                   a emulgované tuky, ztužené a pokrmové tuky

                                   (bezvodé tuky

                                   jedlé ozdoby a jedlé povrchové vrstvy               20

                                   jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské                 10

                                   výrobky

                                   mražené krémy, zmrzliny                             20

                                   alkoholizované nápoje včetně nápojů                 10

                                   s obsahem alkoholu nižším než 15 % obj.

                                   sýry tavené a sýry zrající (barvy                   15

                                   oranžové, žluté a bílé perleti)

                                   deserty* včetně ochucených mléčných                 10

                                   výrobků s výjimkou mražených krémů

                                   snacky** neochucené, pikantní na bázi               20

                                   brambor, obilovin, škrobu, extrudované či

                                   expandované

                                   ostatní snacky a snacky na bázi obalených           10

                                   ořechových jader

                                   uzené ryby                                          10

                                   jedlé povrchové vrstvy sýrů, jedlá                  20

                                   klihovková (kolagenová střívka)

                                   extrudované, expandované obilné snídaně,            25

                                   bilné snídaně ochucené ovocným aromatem

                                   sýr Red Leicester                                   50

                                   (typický anglický sýr)

                                   sýr Mimolette                                       35

                                   (typický francouzský sýr)

---------------------------------- -------------------------------------------------------------

Poznámka:

*  Pro   účely   této   vyhlášky  se  deserty   rozumí   drobné

   potravinářské  výrobky sladké chuti určené ke  konzumaci  po

   hlavním  jídle  (cukrářské výrobky, mražené  krémy,  pudinky

   apod.).

** Pro   účely   této   vyhlášky  se   snacky   rozumí   drobné

   potravinářské výrobky obvykle

   na  bázi  obilovin nebo brambor určené zejména ke  konzumaci

   mezi hlavními jídly (většinou slané chuti).

 

 

Tabulka č. 4

 

   Seznam dalších barviv povolených při výrobě potravin nebo

                        skupin potravin

------------------------------------------------------------------

Číslo E               Barvivo

------------------------------------------------------------------

E 101                 (i) Riboflavin

                      (ii) Riboflavin-5'-fosforečnan

E 140                 Chlorofyly a chlorofyliny

E 141                 Měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů

E 150 a               Karamel

E 150 b               Kaustický sulfitový karamel

E 150 c               Amoniakový karamel

E 150 d               Amoniak - sulfitový karamel

E 153                 Medicinální uhlí

E 160 a               Karoteny

E 160 c               Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin

E 162                 Betalainová červeň, betanin

E 163                 Anthokyany

E 170                 Uhličitan vápenatý

E 171                 Oxid titaničitý

E 172                 Oxidy a hydroxidy železa

------------------------------------------------------------------

Poznámka

Tato   barviva  mohou  být  použita  v  potravinách   uvedených

v  tabulce  č.  6  přílohy  č.  4  a  v  ostatních  potravinách

neuvedených  v  § 6 odst. 3 ani v tabulce č.  2  přílohy  č.  4

v nezbytném množství.

 

Tabulka č. 5

 

   Seznam barviv, která lze použít při výrobě potravin nebo

                 skupiny potravin  jednotlivě

 nebo v kombinaci do nejvyššího povoleného množství uvedeného

                        v tabulce č. 6

-----------------------------------------------------------------

Číslo E              Barvivo

-----------------------------------------------------------------

E 100                Kurkumin

E 102                Tartrazin

E 104                Chinolinová žluť

E 110                Žluť SY

E 120                Košenila, kyselina karmínová, karmíny

E 122                Azorubin

E 124                Ponceau 4R

E 129                Červeň Allura AC

E 131                Patentní modř V

E 132                Indigotin

E 133                Brilantní modř

E 142                Zeleň S

E 151                Čerň BN

E 155                Hněď HT

E 160 d              Lykopen

E 160 e              beta-apo-8'-karotenal

E 160 f              Ethylester kyseliny beta-apo-8'-karotenové

E 161 b              Lutein

-----------------------------------------------------------------

Poznámka:

Při  použití v kombinaci se hodnota NPM týká celkového množství

použitých  barviv.  Pokud  jsou do  ochucených  nealkoholických

nápojů,   zmrzlin   a   mražených   krémů,   dezertů,   jemného

a   trvanlivého  pečiva,  cukrářských  výrobků   a   cukrovinek

přidávána  barviva E 110, E 122, E 124 a E 155 jednotlivě  nebo

v kombinaci, nesmí obsah jednotlivého barviva být vyšší

než  50  mg.kg-1 nebo 50 mg.l-1. Zároveň celkový  obsah  barviv

nesmí  překročit nejvyšší přípustné množství uvedené v  tabulce

č. 6.

 

Tabulka č. 6

 

                        Seznam potravin nebo skupin potravin,

                při jejichž výrobě lze použít barviva uvedená v tabulce č. 5

------------------------------------------------------------------------- --------------------

Potravina nebo skupina potravin                                                 NPM mg.l-1

                                                                              resp. mg.kg-1

------------------------------------------------------------------------- --------------------

ochucené nealkoholické nápoje a koncentráty pro jejich přípravu, nápoje            100

v prášku

proslazené ovoce a zelenina, Mostarda di frutta                                    200

kompoty, ovoce červené barvy                                                       200

cukrovinky                                                                         300

jedlé ozdoby a polevy na cukrářské výrobky                                         500

jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky                                       200

mražené krémy, zmrzliny                                                            150

ochucené tavené sýry                                                               100

deserty včetně ochucených mléčných výrobků                                         150

studené omáčky, kořenící směsi a přípravky (kari, tandoori), sterilovaná           500

a kořeněná zelenina v nálevu (pickles, piccalilli), chutney

hořčice                                                                            300

pasty z ryb a korýšů                                                               100

předvařené jedlé části korýšů                                                      250

náhražky lososa                                                                    500

surimi                                                                             500

rybí mlíčí a jikry                                                                 300

uzené ryby                                                                         100

snacky neochucené, pikantní na bázi brambor, obilovin, škrobu extrudované          200

či expandované

ostatní pikantní snacky a pikantní snacky na bázi                                  100

obalených ořechových jader

jedlý povrch sýrů                                                                  NM

jedlá klihovková (kolagenová) střívka                                              NM

potraviny pro zvláštní lékařské účely                                              50

potraviny určené ke snižování hmotnosti                                            50

tekuté doplňky stravy a potraviny pro sportovce                                    100

pevné doplňky stravy a potraviny pro sportovce                                     300

dehydratované výrobky (polévky)                                                    50

analogy masa a rybího masa na bázi rostlinných bílkovin                            100

alkoholické nápoje kromě alkoholických nápojů uvedených                            200

v tab. 2 nebo 3

aromatizovaná vína, nápoje a koktejly na bázi aromatizovaných vín, kromě           200

uvedených v tab. 3

ovocná vína, včetně šumivých a perlivých, cidr (kromě cidre bouche)                200

a perry, aromatizovaná ovocná vína, aromatizovaný cidr

a perry

------------------------------------------------------------------------- --------------------

Poznámka:

Pro  označování masa a masných výrobků mohou být použita  pouze

jednotlivě barviva E 129 Červeň Allura AC, E 133 Brilantní modř

FCF a E 155 Hněď HT nebo směs barviv E 129 Červeň Allura AC a E

133 Brilantní modř. 

 

Příloha 5

 

Seznam sladidel povolených při výrobě potravin a skupin potravin a podmínky jejich použití

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo E  Sladidlo              Potravina nebo skupina potravin                                NPM mg.l-1

                                                                                            resp. mg.kg-1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E 420    Sorbitol              deserty* na bázi vody se sníženou energetickou                     NM

         (i) sorbitol          hodnotou nebo bez přidaného cukru

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         (ii) sorbitol sirup   deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou             NM

E 421    Mannitol              energetickou  hodnotou nebo bez přidaného cukru

E 953    Isomalt               deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou          NM

4 965    Maltitol              hodnotou nebo bez přidaného cukru

         (i) maltitol          deserty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou            NM

         (ii) maltitol sirup   nebo bez přidaného cukru

E 966    Laktitol              deserty na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou         NM     

E 967    Xylitol               nebo bez přidaného cukru

E 968    Erytritol             deserty na bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo        NM         

                               bez přidaného cukru

                               obilné snídaně a podobné výrobky na bázi obilovin se sníženou      NM

                               energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou         NM

                               nebo bez přidaného cukru

                               džemy, rosoly, marmelády se sníženou energetickou hodnotou         NM

                               nebo bez přidaného cukru a kandované ovoce

                               ovocné přípravky se sníženým obsahem cukru kromě těch, které       NM

                               jsou určeny pro výrobu nealkoholických nápojů na bázi

                               ovocné šťávy

                               cukrovinky bez přidaného cukru                                     NM

                               cukrovinky na bázi sušeného ovoce se sníženou energetickou         NM

                               hodnotou nebo bez přidaného cukru      

                               cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou        NM

                               nebo bez přidaného cukru

                               cukrovinky na bázi kakaa se sníženou energetickou hodnotou         NM

                               nebo bez přidaného cukru

                               pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se        NM

                               sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               žvýkačka bez přidaného cukru                                       NM

                               studené omáčky                                                     NM

                               hořčice                                                            NM

                               jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky se sníženou            NM

                               energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou  č.  225/2008 Sb.                NM

                               v pevné formě

                               stolní sladidla                                                    NM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E 950  Acesulfam K             ochucené nealko nápoje se sníženou energetickou hodnotou           350

                               nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu

                               těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)

                               nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi         350

                               ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou nebo bez

                               přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto

                               nápojů (po naředění podle návodu výrobce)

                               nealkoholické pivo                                                 350

                               deserty na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo        350

                               bez  přidaného cukru

                               deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou             350

                               energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou          350

                               hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               deserty na bázi vajec se sníženým obsahem energetické hodnoty      350

                               nebo bez přidaného cukru

                               deserty na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou         350

                               nebo bez přidaného cukru

                               deserty na bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou             350

                               nebo bez přidaného cukru

                               ochucené snacky** na bázi škrobu a ořechů                          350

                               mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou         800

                               nebo bez přidaného cukru

                               kompoty se sníženou energetickou hodnotou, kompoty bez             350

                               přidaného cukru

                               ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou hodnotou    350

                               džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou      1 000

                               ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu                            200

                               cukrovinky bez přidaného cukru                                     500

                               cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce se sníženou          500

                               energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou      1 000

                               nebo bez přidaného cukru

                               pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se      1 000

                               sníženou energetickou hodnotou

                               žvýkačka bez přidaného cukru                                     2 000

                               cider a perry                                                      350

                               tmavé pivo typu „oud bruin“,                                       350

                               pivo s obsahem alkoholu do 1,2 %  (V/V),

                               pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH.l-1         

                               pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m),      

                               pivo „Biere de table /Tafelbier/Table beer“ kromě piva

                               „Obergariges Einfachbier“

                               studené omáčky                                                     350

                               hořčice                                                            350

                               sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb, korýšů      200

                               a měkkýšů

                               obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující   1 200

                               nejméně 20 % otrub, se sníženou energetickou hodnotou nebo bez

                               přidaného cukru

                               polévky se sníženou energetickou hodnotou                          110

                               cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru                2 500

                               pivo se sníženou energetickou hodnotou                              25

                               nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva,         350

                               cidru, perry, lihoviny nebo vína

                               alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % (V/V) alkoholu         350

                               kornouty a oplatky k mraženým krémům bez přidaného cukru         2 000

                               cukrovinky ve formě tablet a dražé se sníženým obsahem             500

                               energetické hodnoty

                               jemné a trvanlivé pečivo,  cukrářské výrobky pro speciální       1 000

                               výživové účely

                               dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené             450

                               vyhláškou č.  54/2004 Sb.

                               potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování         450

                               tělesné hmotnosti stanovené vyhláškou č.  54/2004 Sb.

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb.                 350

                               v tekuté formě

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb.                 500

                               v pevné formě

                               doplňky stravy na bázi vitaminů  nebo minerálních látek          2 000

                               stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb. ve formě sirupů nebo

                               žvýkacích tablet

                               stolní sladidla                                                     NM

                               Feinkostsalat                                                      350

                               Essoblaten                                                       2 000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E 951  Aspartam                ochucené nealko nápoje se sníženou energetickou hodnotou nebo      600

                               bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto

                               nápojů (po naředění podle návodu výrobce)

                               nápoje na bázi mléka a mléčných  přípravků a nápoje na bázi        600

                               ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou nebo bez

                               přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto

                               nápojů (po naředění podle návodu výrobce)

                               nealkoholické pivo                                                 600

                               deserty na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou           1 000

                               nebo bez přidaného cukru

                               deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou           1 000

                               energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou        1 000

                               hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               deserty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou          1 000

                               nebo bez přidaného cukru

                               deserty na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou       1 000

                               nebo bez přidaného cukru

                               deserty na bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou           1 000

                               nebo bez přidaného cukru

                               ochucené snacky na bázi škrobu a ořechů                           500

                               mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou        800

                               nebo bez přidaného cukru

                               kompoty se sníženou energetickou hodnotou, kompoty bez          1 000

                               přidaného cukru

                               džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou     1 000

                               ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou          1 000

                               hodnotou

                               ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu                           300

                               cukrovinky bez přidaného cukru                                  1 000

                               cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce, ořechů           2 000

                               se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou     2 000

                               nebo bez přidaného cukru

                               pomazánky na bázi kakaa, mléka,  sušeného ovoce, nebo tuku      1 000

                               se sníženou energetickou hodnotou

                               žvýkačka bez přidaného cukru                                    5 500

                               cider a perry                                                     600

                               tmavé pivo typu „oud bruin“                                       600

                               pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (V/V),         

                               pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH l-1,         

                               pivo s koncentrací původní mladiny      

                               nižší než 6 % (m/m),                    

                               pivo „Biere de table/Tafelbier/Table beer“ kromě

                               „Obergariges Einfachbier“

                               studené omáčky                                                    350

                               hořčice                                                           350

                               sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb,            300

                               korýšů a měkkýšů

                               obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a             1 000

                               obsahující nejméně 20 % otrub se sníženou energetickou  

                               hodnotou nebo bez přidaného cukru         

                               polévky se sníženou energetickou hodnotou                         110

                               cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru               6 000

                               pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí, bez            2 000

                               přidaného cukru

                               pivo se sníženou energetickou hodnotou                             25

                               nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva,        600

                               cidru, perry, lihoviny nebo vína

                               alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % (V/V) alkoholu        600

                               jemné a trvanlivé pečivo, cukrářské výrobky pro speciální       1 700

                               výživové účely

                               dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené          1 000

                               vyhláškou č.  54/2004 Sb.

                               potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování        800

                               tělesné hmotnosti stanovené vyhláškou č.  54/2004 Sb.

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb.                600

                               v tekuté formě

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb.              2 000

                               v pevné formě           

                               doplňky stravy na bázi vitaminů nebo minerálních látek          5 500

                               stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb. ve formě   

                               sirupů nebo žvýkacích tablet

                               stolní sladidla                                                    NM

                               Feinkostsalat                                                     350

                               Essoblaten                                                      1 000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E 952  Kyselina                ochucené nealko nápoje se sníženou energetickou hodnotou          250

       cyklamová a její        nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu

       sodná a vápenatá        těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)

       sůl, počítáno jako      nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků nebo nápoje na bázi     250

       volná kyselina          ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou nebo bez

                               přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto              

                               nápojů (po naředění podle návodu výrobce)

                               deserty na bázi vody se sníženou  energetickou hodnotou nebo      250

                               bez přidaného cukru

                               deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou            250

                               energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru      

                               deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou         250

                               hodnotou  nebo bez přidaného cukru

                               deserty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou           250

                               nebo bez přidaného cukru     

                               deserty na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou        250

                               nebo bez přidaného cukru

                               deserty na bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo       250

                               bez přidaného cukru

                               pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku          500

                               se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru   

                               ovocné kompoty se sníženou energetickou hodnotou                1 000

                               nebo bez přidaného cukru

                               džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou     1 000

                               ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou            250

                               hodnotou

                               nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva,        250

                               cidru, perry, lihoviny

                               jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky určené             1 600

                               pro speciální výživové účely

                               dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené            400

                               vyhláškou  č.  54/2004 Sb.

                               potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování        400

                               tělesné hmotnosti stanovené vyhláškou č.  54/2004 Sb.

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb.                400

                               v tekuté formě          

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb.                500

                               v pevné formě           

                               doplňky stravy na bázi vitaminů nebo minerálních látek          1 250

                               stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb. ve formě

                               sirupů nebo žvýkacích tablet

                               stolní sladidla                                                   NM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E 954  Sacharin a jeho         ochucené nealko nápoje se sníženou energetickou hodnotou          80

       sodná, draselná         nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu

       a vápenatá sůl,         těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)

       počítáno jako           nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi        80

       volný imid              ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou nebo bez

                               přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto 

                               nápojů (po naředění podle návodu výrobce)

                               nealkoholické pivo                                                80

                               deserty na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo      100

                               bez  přidaného cukru          

                               deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou           100

                               energetickou  hodnotou nebo bez přidaného cukru         

                               deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou        100

                               hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               deserty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou          100

                               nebo bez přidaného cukru

                               deserty na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou       100

                               nebo bez přidaného cukru

                               deserty na bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo      100

                               bez přidaného cukru

                               ochucené snacky na bázi škrobů a ořechů                          100

                               mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou                100

                               hodnotou  nebo bez přidaného cukru

                               kompoty se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného     200

                               cukru

                               džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou      200

                               ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou           200

                               hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu                          160

                               cukrovinky bez přidaného cukru                                   500

                               cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce se sníženou        500

                               energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou      300

                               nebo bez přidaného cukru

                               cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru              3 000

                               oplatky                                                          800

                               pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se      200

                               sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru          

                               žvýkačka bez přidaného cukru                                   1 200

                               cider a perry                                                     80

                               tmavé pivo typu „oud bruin“                                       80

                               pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (V/V),       

                               pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH l-1,         

                               pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m),      

                               pivo „Biere de table /Tafelbier /Table beer“, kromě piva

                               „Obergariges Einfachbier“

                               studené omáčky                                                   160

                               hořčice                                                          320

                               sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb,           160

                               korýšů a měkkýšů

                               obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a              100

                               obsahující nejméně 20 % otrub, se sníženou

                               energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               polévky se sníženou energetickou hodnotou                        110

                               nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva,        80

                               cidru, perry, lihoviny nebo vína

                               alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % obj. alkoholu         80

                               kornouty a oplatky k mraženým krémům bez přidaného cukru         800

                               jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky pro speciální       170

                               výživové účely

                               dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené           200

                               vyhláškou  č.  54/2004 Sb.

                               potraviny pro nízkoenergetickou  výživu určené ke snižování      240

                               tělesné hmotnosti stanovené vyhláškou č.  54/2004 Sb.

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb. v tekuté       80

                               formě

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb. v pevné       500

                               formě

                               doplňky stravy na bázi vitaminů nebo minerálních látek         1 200

                               stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb. ve formě sirupů nebo

                               žvýkacích tablet

                               stolní sladidla                                                   NM

                               „Gaseosa“, nealkoholický nápoj na bázi vody s přidaným oxidem    100

                               uhličitým, náhradními sladidly a        

                               látkami určenými k aromatizaci

                               Essoblaten                                                       800

                               Feinkostsalat                                                    160

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E 955  Sukralosa               ochucené nealko nápoje na bázi vody se sníženou energetickou     300

                               hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi       300

                               ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou nebo bez

                               přidaného cukru

                               deserty na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo      400

                               bez  přidaného cukru, ochucené

                               deserty na bázi mléka a mléčných  přípravků se sníženou          400

                               energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou        400

                               hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               deserty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou nebo     400

                               bez přidaného cukru     

                               dezerty na bázi obilovin se sníženou energetickou hodnotou       400

                               nebo bez přidaného cukru

                               deserty na bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo      400

                               bez přidaného cukru

                               Snacky: hotové výrobky s různou příchutí, ochucené, balené,      200

                               suché výrobky na bázi škrobu a ořechy s polevou

                               cukrovinky bez přidaného cukru                                 1 000

                               cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženou         800

                               energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou    1 000

                               nebo bez přidaného cukru

                               kornouty a oplatky k mraženým krémům bez přidaného cukru         800

                               pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se      400

                               sníženou energetickou hodnotou  nebo bez přidaného cukru         

                               obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15% a obsahující    400

                               nejméně 20% otrub se sníženou energetickou hodnotou nebo bez

                               přidaného cukru           

                               cukrovinky pro osvěžení dechu se sníženou energetickou         2 400

                               hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí bez            1 000

                               přidaného cukru

                               žvýkačka bez přidaného cukru                                   3 000

                               cukrovinky ve formě tablet a dražé se sníženým obsahem           200

                               energetické hodnoty

                               cider a perry                                                     50

                               nápoje obsahující směs nealko nápoje a piva, cideru, perry,      250

                               lihoviny nebo vína

                               alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % obj. alkoholu        250

                               tmavé pivo typu „oud bruin“,                                     250

                               nealkoholické pivo nebo s obsahem  alkoholu do 1,2 % obj.      

                               pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH,         

                               pivo s obsahem původní mladiny do 6 %,       

                               pivo „Biere de table/Tafelbier/Table beer“ kromě

                               piva „Obergäriges Einfachbier“

                               pivo se sníženou energetickou hodnotou                            10

                               mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou       320

                               nebo bez přidaného cukru

                               kompoty v plechových nebo skleněných obalech se sníženou         400

                               energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou      400

                               ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou hodnotou  400

                               ovoce a zelenina v sladkokyselém nálevu                          180

                               sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb,           120

                               korýšů a měkkýšů

                               polévky se sníženou energetickou hodnotou                         45

                               studené omáčky                                                   450

                               hořčice                                                          140

                               jemné pečivo se sníženou energetickou hodnotou nebo bez          700

                               přidaného cukru

                               dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené           400

                               vyhláškou č.  54/2004 Sb.

                               potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování       320

                               tělesné hmotnosti stanovené vyhláškou č.  54/2004 Sb.

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb.               240

                               v tekuté formě          

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb.               800

                               v pevné formě

                               doplňky stravy na bázi vitaminů nebo minerálních látek         2 400

                               stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb. ve formě sirupu nebo

                               žvýkacích tablet

                               stolní sladidla                                                   NM

                               Feinkostsalat                                                    140

                               Essoblaten                                                       800

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E 957  Thaumatin               cukrovinky bez přidaného cukru                                    50

                               cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženou          50

                               energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               žvýkačka bez přidaného cukru                                      50

                               mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou        50

                               nebo bez přidaného cukru

                               doplňky stravy na bázi vitaminů nebo minerálních látek           400

                               stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb. ve formě

                               sirupů nebo žvýkacích tablet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E 959  Neohesperidin           ochucené nealko nápoje se sníženou  energetickou hodnotou nebo    30

       DC                      bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu těchto

                               nápojů (po naředění podle návodu výrobce)

                               nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou             50

                               energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               a nápojové koncentráty pro přípravu těchto nápojů (po              

                               naředění podle návodu výrobce)

                               nápoje na bázi ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou     30

                               nebo bez přidaného cukru a nápojové koncentráty pro přípravu             

                               těchto nápojů (po naředění podle návodu výrobce)

                               nealkoholické pivo                                                10

                               deserty na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou nebo       50

                               bez přidaného cukru

                               deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou            50

                               energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou         50

                               hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               deserty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou nebo      50

                               bez přidaného cukru

                               deserty na bázi obilovin se  sníženou energetickou hodnotou       50

                               nebo bez přidaného cukru

                               deserty na bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo       50

                               bez přidaného cukru

                               mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou        50

                               nebo bez přidaného cukru

                               kompoty se sníženou energetickou  hodnotou nebo bez přidaného     50

                               cukru

                               džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou       50

                               ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou hodnotou   50

                               cukrovinky bez přidaného cukru                                   100

                               cukrovinky na bázi kakaa, nebo sušeného ovoce se sníženou        100

                               energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou      150

                               nebo bez přidaného cukru

                               cukrovinky pro osvěžení dechu bez přidaného cukru                400

                               pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se       50

                               sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru         

                               žvýkačka bez přidaného cukru                                     400

                               cider a perry                                                     20

                               tmavé pivo typu „oud bruin“                                       10

                               pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % obj.,        

                               pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH l-1,         

                               pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m),      

                               pivo „Biere de table/ Tafelbier/Table beer“, kromě piva

                               „Obergäriges Einfachbier“

                               sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb,            30

                               korýšů a měkkýšů

                               studené omáčky                                                    50

                               hořčice                                                           50

                               ovoce a zelenina ve sladkokyselém nálevu                         100

                               obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a obsahující    50

                               nejméně 20 % otrub, se sníženou energetickou hodnotou nebo bez         

                               přidaného cukru

                               polévky se sníženou energetickou hodnotou                         50

                               nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva,        30

                               cidru, perry, lihoviny nebo vína

                               alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % obj alkoholu          30

                               kornouty a oplatky k mraženým krémům bez přidaného cukru          50

                               pivo se sníženou energetickou hodnotou                            10

                               snacky ochucené balené suché výrobky na bázi škrobu a ořechů      50

                               s polevou

                               jemné a trvanlivé pečivo a cukrářské výrobky pro zvláštní        150

                               výživové účely

                               dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené           100

                               vyhláškou č.  54/2004 Sb.

                               potraviny pro nízkoenergetickouvýživu určené ke snižování        100

                               tělesné hmotnosti stanovené vyhláškou č.  54/2004 Sb.

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou  č.  225/2008 Sb.               50

                               v tekuté formě          

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb.               100

                               v pevné formě           

                               doplňky stravy na bázi vitaminů nebo minerálních látek           400

                               stanovené  vyhláškou č.  225/2008 Sb. ve formě

                               sirupů nebo žvýkacích tablet

                               stolní sladidla                                                   NM

                               Feinkostsalat                                                     50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E 961  Neotam                  ochucené nápoje na bázi vody se sníženou energetickou             20

                               hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               nápoje na bázi mléka a mléčných výrobků nebo nápoje na bázi       20

                               ovocné šťávy se sníženou energetickou hodnotou nebo bez

                               přidaného cukru

                               ochucené dezerty na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou   32

                               nebo bez přidaného cukru

                               přípravky na bázi mléka a mléčných  výrobků se sníženou           32

                               energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               dezerty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou         32

                               hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               dezerty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou nebo      32

                               bez přidaného cukru

                               dezerty na bázi obilovin se sníženým obsahem energie nebo         32

                               bez přidaného cukru

                               dezerty ba bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo       32

                               bez přidaného cukru

                               snacky ochucené balené suché výrobky na bázi škrobu               18

                               a ořechů s polevou

                               cukrovinky bez přidaného cukru                                    32

                               cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženou          65

                               energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou       65

                               nebo bez přidaného cukru

                               kornouty a oplatky ke zmrzlině, bez přidaného cukru               60

                               Essoblaten                                                        60

                               pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se       32

                               sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15% a s obsahem      32

                               otrub nejméně 20% se sníženou energetickou hodnotou nebo bez

                               přidaného cukru

                               cukrovinky pro osvěžení dechu, bez přidaného cukru               200

                               pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí, bez              65

                               přidaného cukru

                               žvýkačka bez přidaného cukru                                     250

                               cukrovinky ve formě tablet se sníženou energetickou hodnotou      15

                               cider a perry                                                     20

                               nápoje sestávající ze směsi nealkoholického nápoje a piva,        20

                               cidru, perry, lihoviny nebo vína

                               alkoholické nápoje obsahující méně než 15% obj. alkoholu          20

                               nealkoholické pivo nebo pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % obj.     20

                               tmavé pivo typu „oud bruin“                                       20

                               pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % obj.,

                               pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH l-1,

                               pivo s koncentrací původní mladiny nižší než 6 % (m/m),

                               pivo „Biere de table/ Tafelbier/Table beer“, kromě piva

                               „Obergäriges Einfachbier“

                               pivo se sníženou energetickou hodnotou                             1

                               zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného     26

                               cukru

                               ovocné kompoty se sníženou energetickou hodnotou nebo             32

                               bez přidaného cukru

                               džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou       32

                               ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou hodnotou   32

                               ovoce a zeleniny ve sladkokyselém nálevu                          10

                               Feinkostsalat                                                     12

                               sladkokyselé konzervy nebo  polokonzervy z ryb a marinády         10

                               z ryb, korýšů nebo měkkýšů

                               polévky se sníženou energetickou hodnotou                          5

                               omáčky                                                            12

                               hořčice                                                           12

                               jemné pečivo určené ke zvláštní výživě                            55

                               potraviny určené pro nízkoenergetickou výživu ke                  26

                               snižování hmotnosti stanovené

                               vyhláškou č.  54/2004 Sb.

                               dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené            32

                               vyhláškou č.  54/2004 Sb.

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb.                20

                               v tekuté formě

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb.                60

                               v pevné formě

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou  č.  225/2008 Sb. na bázi      185

                               vitaminů anebo minerálních látek a dodávané  ve formě sirupu

                               nebo žvýkacích tablet

                               stolní sladidla                                                  Podle pravidel

                                                                                                správné výrobní

                                                                                                praxe                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E 962  Sůl aspartamu -         ochucené nealko nápoje na bázi vody, se sníženou energetickou    350 a)

       acesulfamu              hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               nápoje na bázi mléka a mléčných přípravků a nápoje na bázi       350 a)

                               ovocné šťávy se sníženou energetickou

                               hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               deserty na bázi vody se sníženou energetickou hodnotou           350 a)

                               nebo bez přidaného cukru, ochucené

                               deserty na bázi mléka a mléčných přípravků se sníženou           350 a)

                               energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               deserty na bázi ovoce a zeleniny se sníženou energetickou        350 a)

                               hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               deserty na bázi vajec se sníženou energetickou hodnotou          350 a)

                               nebo bez přidaného cukru

                               dezerty na bázi obilovin se  sníženou energetickou hodnotou      350 a)

                               nebo bez přidaného cukru

                               deserty na bázi tuku se sníženou energetickou hodnotou nebo      350 a)

                               bez přidaného cukru 

                               snacky: hotové výrobky s různou příchutí, ochucené, balené,      500 b)

                               suché výrobky na bázi škrobu a ořechy s polevou       

                               cukrovinky bez přidaného cukru                                   500 a)

                               cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženou         500 a)

                               energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               cukrovinky na bázi škrobu se sníženou energetickou hodnotou    1 000 a)

                               nebo bez přidaného cukru

                               pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se    1 000 b)

                               sníženou energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               obilné snídaně s obsahem vlákniny vyšším než 15% a             1 000 b)

                               obsahující nejméně 20 % otrub se sníženou energetickou          

                               hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               cukrovinky pro osvěžení dechu se sníženou energetickou         2 500 a)

                               hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               žvýkačka bez přidaného cukru                                   2 000 a)

                               cider a perry                                                    350 a)

                               nápoje obsahující směs nealko nápoje a piva, cideru, perry,      350 a)

                               lihoviny nebo vína

                               alkoholické nápoje obsahující méně než 15 % (V/V) alkoholu       350 a)

                               tmavé pivo typu „oud bruin“                                      350 a)

                               nealkoholické pivo nebo s obsahem  alkoholu do 1,2 % (V/V),       

                               pivo s titrační kyselostí vyšší než 30 mekv. NaOH,         

                               pivo s obsahem původní mladiny do 6 %,       

                               pivo „Biere de table/Tafelbier/Table beer“ kromě

                               piva „Obergäriges Einfachbier“

                               pivo se sníženým obsahem energie                                  25 b)

                               mražené krémy a zmrzliny se sníženou energetickou hodnotou       800 b)

                               nebo bez přidaného cukru

                               kompoty v plechových nebo skleněných obalech se sníženou         350 a)

                               energetickou hodnotou nebo bez přidaného cukru

                               džemy, rosoly a marmelády se sníženou energetickou hodnotou     1 000 b)

                               ovocné a zeleninové přípravky se sníženou energetickou hodnotou   350 a)

                               ovoce a zelenina v sladkokyselém  nálevu                          200 a)

                               sladkokyselé konzervy a polokonzervy a marinády z ryb,            200 a)

                               korýšů a měkkýšů

                               polévky se sníženou energetickou  hodnotou                        110 b)

                               studené omáčky                                                    350 b)

                               hořčice                                                           350 b)

                               jemné pečivo se sníženou energetickou hodnotou nebo bez         1 000 a)

                               přidaného cukru

                               dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovené            450 a)

                               vyhláškou č.  54/2004 Sb.

                               potraviny pro nízkoenergetickou výživu určené ke snižování        450 a)

                               tělesné hmotnosti stanovené vyhláškou č.  54/2004 Sb.  

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb.                350 a)

                               v tekuté formě           

                               doplňky stravy stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb.                500 a)

                               v pevné formě            

                               doplňky stravy na bázi vitaminů nebo minerálních látek          2 000 a)

                               stanovené vyhláškou č.  225/2008 Sb. ve formě sirupu        

                               nebo žvýkacích tablet

                               Feinkostsalat                                                     350 b)

                               Essoblaten                                                      1 000 b)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:

*       Pro účely této vyhlášky se deserty rozumí drobné potravinářské výrobky sladké chuti určené ke konzumaci

        po hlavním jídle (cukrářské výrobky, mražené krémy, pudinky apod.).

**      Pro účely této vyhlášky se snacky rozumí drobné potravinářské výrobky obvykle na bázi obilovin nebo

        brambor určené zejména ke konzumaci mezi hlavními jídly (většinou slané chuti).

a), b)  Nejvyšší povolená množství (NPM) pro sůl aspartamu - acesulfamu jsou odvozena od množství, která jsou

        povolena pro její složky aspartam (E 951) a acesulfam (E 950). Maximální hodnoty NPM pro aspartam a

        acesulfam nesmí být překročeny při použití soli aspartamu - acesulfamu ať již samotné nebo v kombinaci

        s jednotlivými sladidly E 950 nebo E 951. Limity v tomto sloupci jsou vyjádřeny buď jako a) ekvivalenty

        acesulfamu K nebo jako b) ekvivalenty aspartamu.

 

Příloha 6

 

Seznam konzervantů povolených při výrobě potravin nebo skupin potravin a podmínky jejich použití

 

Tabulka č. 1

 

        Formy kyseliny sorbové, benzoové a p-hydroxybenzoové povolené

                                 při výrobě potravin

-------------------------------------------------------------------------

 Číslo E    Látka                                                  Symbol

-------------------------------------------------------------------------

  E 200     kyselina sorbová                                         S

  E 202     sorbát draselný                                          S

  E 203     sorbát vápenatý                                          S

  E 210     kyselina benzoová                                        B

  E 211     benzoát sodný                                            B

  E 212     benzoát draselný                                         B

  E 213     benzoát vápenatý                                         B

  E 214     ethylparahydroxybenzoát                                 PHB

  E 215     ethylparahydroxybenzoát sodná sůl                       PHB

  E 218     methylparahydroxybenzoát                                PHB

  E 219     methylparahydroxybenzoát sodná sůl                      PHB

-------------------------------------------------------------------------

 

 

Tabulka č. 2

 

Podmínky použití kyseliny sorbové, benzoové a p-hydroxybenzoové

 

------------------------------------ ----------------------------------------------------

Potravina nebo skupina potravin                   NPM mg.l-1, resp. mg.kg-1

------------------------------------ ----------------------------------------------------

                                          S       B     PHB     S+B    S+PHB   S+B+PHB

------------------------------------ ----------------------------------------------------

ochucené nápoje na bázi vína             200      -      -       -       -        -

 

ochucené nealkoholické nápoje            300     150     -     250 S     -        -

 a nápojové koncentráty pro přípravu                             +

těchto nápojů (po naředění podle                               150 B

návodu výrobce)

 

tekuté koncentráty z čaje, tekuté         -       -      -      600      -        -

koncentráty výluhů z ovoce

a výluhů z bylin

 

vína s výjimkou vín s přívlastkem,       200      -      -       -       -        -

ovocná vína, fermentované ovocné

šťávy, například cidr a perry,

nízkoalkoholické víno, „Made wine“

 

medovina                                 200      -      -       -       -        -

 

alkoholické nápoje s obsahem alkoholu    200     200     -      400      -        -

méně než 15 % (V/V) kromě piva a vína

 

nezkvašená hroznová šťáva pro             -       -      -     2 000     -        -

bohoslužebné účely

 

sudové nealkoholické pivo                 -      200     -       -       -        -

 

náplně pro ravioli, tortelini           1 000     -      -       -       -        -

a podobné produkty

džemy, rosoly, marmelády a obdobné        -      500     -     1 000     -        -

výrobky z ovoce se sníženým obsahem

energie nebo bez přidaného cukru

a ostatní obdobné výrobky na bázi

ovoce a Mermeladas

marmeláda citrusová                       -       -      -     1 500     -        -

 

proslazené ovoce a zelenina               -       -      -     1 000     -        -

 

sušené ovoce                            1 000     -      -       -       -        -

 

ovocné a zeleninové přípravky včetně    1 000     -      -       -       -        -

ovocných omáček, kromě protlaků,

mousse, kompotů, salátů a podobných

sterilovaných výrobků v plechovkách

nebo sklenicích

 

chemicky konzervovaná zelenina v octě,    -       -      -     2 000     -        -

soli či oleji, kromě oliv

 

vařená červená řepa                       -     2 000    -       -       -        -

 

olivy                                   1 000    500     -     1 000     -        -

bramborové těsto a bramborové plátky    2 000     -      -       -       -        -

předsmažené

 

 

rybí konzervy včetně polokonzerv          -       -      -     2 000     -        -

z rybího mlíčí a jiker

 

korýši a měkkýši vaření                         1 000          2 000              

 

sušené ryby solené                        -       -      -      200      -        -

 

gelovité povrchy masných výrobků          -       -      -       -     1 000      -

(vařené, nasolené nebo sušené), „Paté“

 

ošetření povrchu sušených masných         -       -      -       -       -        NM

výrobků

 

 

analogy masa, ryb, korýšů               2 000     -      -       -       -        -

a hlavonožců

 

kolagenová střívka s vodní aktivitou      NM      -      -       -       -        -

vyšší než 0,6

 

sýr plátkový balený                     1 000     -      -       -       -        -

 

sýr tavený                              2 000     -      -       -       -        -

 

sýr přírodní nezrající                  1 000     -      -       -       -        -

 

sýr a analogy sýra (pouze k ošetření      NM      -      -       -       -        -

povrchu)

 

 

vrstvený sýr a sýr s přidanými          1 000     -      -       -       -        -

potravinami

 

 

analogy sýra na bázi rostlinné          2 000     -      -       -       -        -

bílkoviny

 

 

tepelně neošetřené deserty na bázi        -       -      -      300      -        -

mléka

 

 

balený plátkový chléb s trvanlivostí    2 000     -      -       -       -        -

delší než 5 dnů a žitný chléb

 

předpečené balené jemné                 2 000     -      -       -       -        -

a trvanlivé pečivo s trvanlivostí

delší než 5 dnů určené pro prodej

přímému spotřebiteli a chléb

se sníženým obsahem energie určený pro

prodej přímému spotřebiteli

 

jemné pečivo a cukrářské výrobky        2 000     -      -       -       -        -

s trvanlivostí delší než 5 dní

s vodní aktivitou více než 0,65

 

neextrudované snacky na bázi obilovin,    -       -      -       -     1 000      -

brambor a ořechů                                                       z toho

                                                                        max.

                                                                      300 PHB

 

cukrovinky s výjimkou čokolády            -       -      -       -       -      1 500

                                                                                z toho

                                                                                 max.

                                                                               300 PHB

 

žvýkačky                                  -       -      -     1 500     -        -

 

sladké dezertní omáčky (toppingy)       1 000     -      -       -       -        -

 

roztíratelné a tekuté emulgované tuky   1 000     -      -       -       -        -

kromě másla s obsahem tuku nejméně

60 % (např. margarín)

roztíratelné a tekuté emulgované tuky   2 000     -      -       -       -        -

s obsahem tuku nižším

než 60 %

emulgované studené omáčky s obsahem     1 000    500     -     1 000     -        -

tuku nejméně 60 %

 

emulgované studené omáčky s obsahem     2 000   1 000    -     2 000     -        -

tuku nižším než 60 %

 

neemulgované studené omáčky, kečupy       -       -      -     1 000     -        -

 

balené pomazánky a balené saláty          -       -      -     1 500     -        -

 

hořčice                                   -       -      -     1 000     -        -

 

kořenící a ochucovací přípravky           -       -      -     1 000     -        -

 

polévky a vývary v tekuté formě (kromě    -       -      -      500      -        -

konzerv)

 

 

aspiky                                  1 000    500     -       -       -        -

 

tekutá vejce (bílek, žloutek nebo         -       -      -     5 000     -        -

vaječné obsahy)

 

sušené, zahuštěné, zmrazené nebo        1 000     -      -       -       -        -

hluboce zmrazené vaječné produkty

 

směs k přípravě šlehaného těsta         2 000     -      -       -       -        -

a k obalování potravin před smažením

 

potraviny pro zvláštní lékařské účely,    -       -      -     1 500     -        -

potraviny určené ke snižování

hmotnosti stanovené vyhláškou

č.  54/2004 Sb.

 

doplňky stravy stanovené vyhláškou        -       -      -     2 000     -        -

č.  446/2004 Sb. dodávané v tekuté

formě

 

 

„curdled milk“                          1 000     -      -       -       -        -

 

„Mehua makeutettu a Mehu“                500     200     -       -       -        -

 

„Dulce de membrillo“                      -     1 000    -       -       -        -

 

„Ostkaka“                               2 000     -      -       -       -        -

 

„Pasha“                                 1 000     -      -       -       -        -

 

„Sod -saft“ nebo „Sodet ...saft“         200     200     -       -       -        -

 

„Fruggrod“ a „Rote Gruetze“             1 000    500     -       -       -        -

 

„Gnocchi (noky)“                        1 000     -      -       -       -        -

 

„Polenta (kukuřičná kaše)“               200      -      -       -       -        -

 

„Semmelknodelteig“                      2 000     -      -       -       -        -

 

„Crangon crangon“ a“Crangon vulgaris,     -       -      -     6 000     -        -

vařené (synonymum Garnát obecný)“

 

Aromata                                   -       -      -     1 500     -        -

Analogy výrobků z ryb na bázi           1 000    500     -       -       -        -

mořských řas

 

Pivo v KEG sudech obsahující              200    200     -      400      -        -   

více než 0,5 % přidaného

fermentovatelného cukru a/nebo

ovocné šťávy či koncentrátu

 

Neloupané čerstvé citrusové plody          20     -      -       -       -        -

(pouze k ošetření povrchu)

 

Doplňky stravy stanovené                  -       -      -    1 000 ve   -        -

vyhláškou č.  225/2008 Sb. v sušené                            výrobku

formě s obsahem přípravků                                     určeném

vitamínu A a kombinací vitamínu                               k přímé

A a D                                                        spotřebě

------------------------------------ ----------------------------------------------------

 

Poznámka:

Množství  všech výše uvedených látek jsou vyjádřena jako  volné

kyseliny.

Zkratky uvedené v tabulce mají tento význam

 

S + B     použití   kyseliny   sorbové  a   kyseliny   benzoové

          nebo jejich solí jednotlivě či v kombinaci

S + PHB   použití    kyseliny   sorbové   a   esterů   kyseliny

          parahydroxybenzoové nebo jejich  solí  jednotlivě  či

          v kombinaci

S + B + PHB     použití  kyseliny  sorbové,  kyseliny  benzoové

          a  esterů  kyseliny parahydroxybenzoové  nebo  jejich

          solí jednotlivě či v kombinaci

 

 

Tabulka č. 3

 

  Oxid siřičitý a jeho sloučeniny povolené při výrobě potravin

                     nebo skupin potravin

------------------------------------------------

    Číslo E       Látka

------------------------------------------------

     E 220        oxid siřičitý

     E 221        siřičitan sodný

     E 222        hydrogensiřičitan sodný

     E 223        disiřičitan sodný

     E 224        disiřičitan draselný

     E 226        siřičitan vápenatý

     E 227        hydrogensiřičitan vápenatý

     E 228        hydrogensiřičitan draselný

------------------------------------------------

 

 

 

Tabulka č. 4

 

 Podmínky použití oxidu siřičitého a jeho sloučenin při výrobě

                           potravin

                     nebo skupin potravin

--------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Potravina nebo skupina potravin                                                  NPM SO2 mg.l-1

                                                                                 resp. mg.kg-1

--------------------------------------------------------------------------- -----------------------

korýši a hlavonožci čerství a zmrazení a hluboce zmrazení                             150

(v jedlém podílu)

korýši z čeledi panaeidae solenceridae, aristeidae,                                    

(v jedlém podílu):

- do 80 jednotek*                                                                     150

- mezi 80 a 120 jednotkami                                                            200

- přes 120 jednotek                                                                   300

korýši a hlavonožci vaření (v jedlém podílu)                                           50

korýši vaření z čeledi panaeidae solenceridae, aristeidae,                             

(v jedlém podílu):

- do 80 jednotek                                                                      135

- mezi 80 a 120 jednotkami                                                            180

- přes 120 jednotek                                                                   270

sušené solené tresky (Gadidae)                                                        200

hamburgerové maso s minimálním obsahem zeleniny a nebo obilovin 4 %                   450

analogy masa, rybího masa a korýšů na bázi bílkovin                                   200

trvanlivé pečivo typu biskvit, kreker                                                  50

křupky                                                                                 30

neextrudované snacky na bázi brambor a obilovin                                        50

škroby (kromě škrobů v počáteční kojenecké výživě, pokračovací kojenecké               50

výživě a obilných a ostatních příkrmech)

ságo                                                                                   30

sušené brambory                                                                       400

loupané (syrové) brambory                                                              50

syrové výrobky z brambor (včetně zmrazených brambor)                                  100

bramborové těsto                                                                      100

sušená zelenina bílé barvy                                                            400

mletý křen a výrobky z něj                                                            800

zelenina a ovoce v octě, oleji nebo nálevu (kromě oliv)                               100

zpracovaná zelenina bílé barvy (včetně zmrazené)                                       50

sušený zázvor                                                                         150

sušená rajčata                                                                        200

cibule, česnek a šalotka (zpracované)                                                 300

žlutá paprika ve slaném nálevu                                                        500

vakuově balená cukrová kukuřice                                                       100

zpracované houby (včetně mrazených)                                                    50

sušené houby                                                                          100

sušené meruňky, broskve, vinné bobule, švestky a fíky                                2 000

sušené banány                                                                        1 000

sušená jablka a hrušky                                                                600

ostatní sušené ovoce, ořechy ve skořápce                                              500

čerstvé liči (v jedlém podílu)                                                         10

džemy, rosoly, marmelády (kromě extra džemů a extra rosolů)                            50

a podobné výrobky z ovoce včetně výrobků se sníženým obsahem energie

džemy, rosoly, marmelády vyrobené ze sířeného ovoce                                   100

proslazené, v cukru obalené nebo glazované ovoce a zelenina, nebo ovoce               100

proslazené dosoušené a kůra z angeliky nebo citrusů dle vyhlášky č.  157/2003 Sb.

ovocné náplně plněného pečiva                                                         100

rosolotvorný extrakt z ovoce, tekutý pektin pro prodej konečnému                      800

spotřebiteli

sterilované třešně srdcovky, rehydratované sušené ovoce a liči                        100

sterilované plátky citronu balené                                                     250

sušený kokos                                                                           50

marinované ořechy                                                                      50

ochucovací přípravky na bázi citrusové šťávy                                          200

cukry (rafinovaný a afinovaný cukr, cukerný a invertní sirob                           10

v sušině), glukosa

ostatní cukry                                                                          40

škrobový sirup                                                                         20

cukrovinky na bázi glukosy, glukosového a škrobového sirupu                            50

                                                                                  jen přenosem

                                                                                z těchto zdrojů

sladké dezertní omáčky (toppingy)                                                      40

pomerančová, grapefruitová, jablečná a ananasová šťáva pro velkoobjemové               50

dodávky do zařízení hromadného stravování

citronová šťáva, limetová šťáva                                                       350

ostatní koncentráty na bázi ovocné šťávy, či ovocné měli; capilé groselha             250

ochucené nápoje na bázi vody s obsahem glukosového sirupu nejméně 235 g.l-1            50

(jen z použitých surovin)

ochucené nealko nápoje s obsahem zeleninové nebo ovocné šťávy                          20

                                                                                jen přenosem ze

                                                                                     sirupů

nealkoholické víno                                                                    200

stolní hroznové víno                                                                   10

cidr, perry, ovocné víno, šumivé a perlivé ovocné víno                                200

medovina                                                                              200

vinný a ovocný ocet                                                                   170

koncentrovaná hroznová šťáva pro domácí výrobu vína                                  2 000

syrob a melasa, sirup do salátů (tekutý cukr)                                          70

koncentráty na bázi ovocné šťávy obsahující ne méně než 2,5 % ječmene                 350

(barley water)

nezkvašená hroznová šťáva pro bohoslužebné účely                                       70

destilované alkoholické nápoje obsahující celé hrušky                                  50

pivo včetně nízkoalkoholického a nealkoholického                                       20

kvasnicové sudové pivo                                                                 50

hořčice francouzského typu (Dijon)                                                    500

hořčice ostatní                                                                       250

želatina                                                                               50

Breakfast sausages                                                                    450

Longaniza fresca a Butifarra fresca                                                   450

Mostarda di frutta                                                                    100

Made wine                                                                             260

Salsicha fresca                                                                       450

borůvky (pouze Vaccinium corymbosum)                                                   10

skořice (pouze Cinnamomum ceylanicum)                                                 150

--------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Poznámka:

*  Jednotkou  se  rozumí počet ks jedinců  na  anglickou  libru

   (453,59 g).

** Průvodní  certifikát  vystavený příslušným  orgánem  v  zemi

   původu.

Tabulka č. 5

 

Seznam dalších konzervantů povolených při výrobě potravin nebo

          skupiny potravin a podmínky jejich použití

--------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Číslo E  Konzervant             Potravina nebo skupina potravin                    NPM mg.l-1

                                                                                  resp. mg.kg-1

--------------------------------------------------------------------------- -----------------------

E 234    nisin                  pudinky ze semoliny a tapioky                           3

                                a podobné výrobky

                                zrající sýry a tavené sýry                            12,5

                                „Clotted cream“                                        10

                                „Mascarpone“                                           10

                                tekutá pasterizovaná vejce (bílek,                    6,25

                                žloutek nebo celá vejce

E 235    natamycin (synonymum:  sýry přírodní tvrdé, polotvrdé, poloměkké -         1 mg.dm-2

         pimaricin)             jen k ošetření povrchu                            nepřítomnost

                                                                                 v hloubce 5 mm

                                trvanlivé salámy a trvanlivé masné výrobky          1 mg.dm-2

                                sušené studeným kouřem - jen k ošetření           nepřítomnost

                                povrchu                                          v hloubce 5 mm

E 239    hexamethylentetramin   sýr „Provolone“                                        25

                                                                                zbytkové množství

                                                                                jako formaldehyd

E 242    dimethyldiuhličitan    ochucené nealkoholické nápoje                          250

                                                                                 dávkování při

                                                                                     výrobě,

                                                                                residua nesmí být

                                                                                  detekovatelná

                                tekuté čajové koncentráty                            250

                                                                                 dávkování při

                                                                                     výrobě,

                                                                                residua nesmí být

                                                                                  detekovatelná

                                nealkoholické víno                                     250

                                                                                  dávkování při

                                                                                     výrobě,

                                                                                residua nesmí být

                                                                                  detekovatelná

                                jablečné víno (cider),                                 250

                                hruškové víno (poiré),                             dávkování při

                                ovocná vína                                          výrobě,

                                                                                residua nesmí být

                                                                                  detekovatelná

                                vína s nízkým obsahem alkoholu                           250

                                                                                  dávkování při

                                                                                     výrobě,

                                                                                residua nesmí být

                                                                                  detekovatelná

                                ochucené nápoje na bázi vína                         250

                                a výrobky z oblasti působnosti                    dávkování při

                                nařízení Rady (EHS) č.  1601/912)                    výrobě,

                                                                                residua nesmí být

                                                                                  detekovatelná

E 280    kyselina propionová    balený plátkový chléb s trvanlivostí delší            3 000

E 281    propionát sodný        než 5 dnů a žitný chléb                           jako kyselina

E 282    propionát vápenatý                                                        propionová

E 283    propionát draselný

                                chléb se sníženým obsahem energie                     2 000

                                s trvanlivostí delší než 5 dnů                    jako kyselina

                                                                                   propionová

                                předpečený balený chléb s trvanlivostí delší          2 000

                                než 5 dnů                                         jako kyselina

                                                                                   propionová

                                balené jemné pečivo, cukrářské výrobky                2 000

                                z mouky s trvanlivostí delší než 5 dnů            jako kyselina

                                s vodní aktivitou vyšší než 0,65 a balené          propionová

                                výrobky „rolls“, „buns“ a „pitta“

                              

                                balený chléb s trvanlivostí delší než                 1 000

                                5 dnů                                             jako kyselina

                                                                                   propionová

                                „Christmas pudding“                                   1 000

                                                                                  jako kyselina

                                                                                   propionová

                                balený „polsebrod“, „boller“ a „dansk flutes“         2 000

                                                                                  jako kyselina

                                                                                   propionová

                                sýr a analogy sýra (pouze k ošetření povrchu)          NM

E 284    kyselina boritá        kaviár                                                4 000

E 285    tetraboritan sodný     kaviár                                                4 000

                                                                              jako kyselina boritá

E 1105   lysozym                sýr přírodní zrající                                   NM

                                víno v souladu s nařízením Komise                      NM

                                (ES) č. 606/20092)

--------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Poznámka:

*  Tato látka se může nacházet v některých sýrech v důsledku procesu fermentace.

Tabulka č. 6

 

Podmínky použití dusitanů a dusičnanů při výrobě potravin nebo

                       skupiny potravin

--------------------------------------------------------------------------- -----------------------

Číslo E  Dusitan nebo dusičnan   Potravina nebo skupina potravin          Povolené       Povolená

                                                                          dávkování   rezidua mg.kg-1

                                                                           mg.kg-1      jako NaNO2

                                                                         jako NaNO2

--------------------------------------------------------------------------- -----------------------

E 249    dusitan draselný (a)    Masné výrobky                               150            

E 250    dusitan sodný (a)

                                 Sterilované masné výrobky (Fo >3,00)        100            

                                 (b)

                                 Tradiční nakládané masné výrobky (1):                     175

                                 Wiltshire bacon (1.1);                                     

                                 Entremeada, entrecosto, chispe,                            

                                  orelheira e cabeca (salgados),

                                  toucinho fumado (1.2);

                                 a podobné výrobky

                                 Wiltshire ham (1.1);                                      100

                                 a podobné výrobky

                                 Rohschinken, nassgepörkelt (1.6);                          50

                                 a podobné výrobky                                          

                                 Cured tongue (1.3);                                        50

                                 Tradiční sušené masné výrobky (2):                         

                                 Dry cured bacon (2.1);                                    175

                                 a podobné výrobky                                          

                                                                                             

                                 Dry cured ham (2.1);                                      100

                                 Jamón curado, paleta curada, lomo

                                 embuchado y cecina (2.2);

                                 Presunto, presunto da pá

                                 a paio do lombo (2.3);

                                 a podobné výrobky

                                 Rohschinken, trockengepökelt (2.5)                         50

                                 a podobné výrobky

                                 Jiné tradičně vyrobené masné výrobky                       

                                 (3):

                                 Vysočina                                    180            

                                 Selský salám

                                 Turistický trvanlivý salám Poličan

                                 Herkules

                                 Lovecký salám

                                 Dunajská klobása

                                 Paprikáš (3.5);

                                 a podobné výrobky

                                 Rohschinken, trocken-/nassgepökelt                         50

                                 (3.1)

                                 a podobné výrobky;

                                 Jellied veal and brisket (3.2)

E 251    dusičnan sodný (c)      Tepelně neopracované masné výrobky (1)      150            

E 252    dusičnan draselný (c)   Tradiční nakládané masné výrobky (1):                                       

                                 Kylmäsavustettu poronliha/ Kallrökt         300                             

                                 renkött (1.4);                                                                 

                                                                                                                

                                 Wiltshire bacon a Wiltshire ham (1.1);                    250                  

                                 Entremeada, entrecosto, chispe,                                                

                                 orelheira e cabeça (salgados),                                                  

                                 toucinho fumado (1.2);                                                         

                                  Rohschinken, nassgepökelt (1.6);                                              

                                 a podobné výrobky                                                              

                                 Bacon, Filet de bacon (1.5); a podobné                    250                  

                                 výrobky                                              bez přidání E             

                                                                                        249 nebo E              

                                                                                           250                  

                                 Cured tongue (1.3)                                         10                  

                                 Tradiční sušené masné výrobky (2):                        250                   

                                 Dry cured bacon a Dry cured ham (2.1);                                         

                                 Jamón curado, paleta curada, lomo                                              

                                 embuchado y cecina (2.2);                                                      

                                 Presunto, presunto da pá a paio do                                             

                                 lombo (2.3); Rohschinken,                                                      

                                 trockengepökelt (2.5);                                                         

                                 a podobné výrobky                                                               

                                 Jambon sec, jambon sel sec et autres                      250                  

                                 pičces maturées séchées similaires                   bez přidání E             

                                 (2.4)                                                  249 nebo E              

                                                                                           250                  

                                 Jiné tradiční masné výrobky (3):                                               

                                 Rohwürste (Salami                         300 bez                              

                                 a Kantwurst) (3.3);                       přidání                              

                                                                         E 249 nebo                             

                                                                            E 250                               

                                 Rohnschiken, trocken- /nassgepökelt         300           250                  

                                 (3.1);                                                                          

                                 Salchichón y chorizo tradicionales de     250 bez                              

                                 larga curación (3.4);                     přidání                              

                                 Saucissons secs (3.6);                  E 249 nebo                             

                                 a podobné výrobky                          E 250                               

                                 Jellied veal and brisket (3.2);                            10                  

                                 Tvrdé, polotvrdé a poloměkké sýry           150                                

                                                                         v mléce na                             

                                                                         výrobu sýrů                            

                                                                            nebo                                 

                                                                         srovnatelné                            

                                                                          množství                              

                                                                         přidané po                             

                                                                         odstranění                             

                                                                          syrovátky                             

                                                                          a přidání                             

                                                                            vody                                

                                 Analogy sýra na bázi mléka                  150                                

                                                                         v mléce na                             

                                                                         výrobu sýrů                            

                                                                            nebo                                

                                                                         srovnatelné                            

                                                                          množství                               

                                                                         přidané po                             

                                                                         odstranění                              

                                                                          syrovátky                             

                                                                          a přidání                             

                                                                            vody                                

                                 Nakládaní sledi a šproty                    500                                 

--------------------------------------------------------------------------- -----------------------

                                 

 

 

                Vysvětlivky k tabulce č. 6:

 

(a) Pokud jsou dusitany určeny pro použití v potravinách, mohou být prodávány pouze ve směsi se solí nebo s náhražkou soli.

 

(b) Hodnota Fo 3 se rovná 3 minutám tepelného ošetření při 121° C (snížení množství bakterií z jedné miliardy spor v každé z 1 000 plechovek na jednu sporu v tisíci plechovkách)

 

(c) Dusičnany mohou být obsaženy v některých tepelně opracovaných masných výrobcích v důsledku přirozené přeměny dusitanů na dusičnany v slabě kyselém prostředí.

 

                1 Masné výrobky se nakládají v nálevu obsahujícím dusitany nebo dusičnany, sůl a jiné složky. Masné výrobky mohou být předmětem dalšího zpracování, například uzení.

 

1.1 Do masa je vpravena injekce s nálevem a následně se naloží po dobu 3 až 10 dnů. Slaný nálev rovněž obsahuje mikrobiologické startovací kultury.

 

1.2 Naloží se po dobu 3 až 5 dnů. Výrobek je tepelně neopracovaný a má vysokou vodní aktivitu.

 

1.3 Naloží se po dobu nejméně 4 dnů a předvaří se.

 

1.4 Do masa je vpravena injekce s nálevem a následně se naloží. Doba naložení je 14 až 21 dní s následným zráním při uzení za studena po dobu 4 až 5 týdnů.

 

1.5 Nakládá se po dobu 4 až 5 dnů při teplotě 5 až 7 st. C, zraje typicky po dobu 24 až 40 hodin při teplotě 22 st. C, může se udit po dobu 24 hodin při teplotě 20 až 25 st. C a skladuje se po dobu 3 až 6 týdnů při teplotě 12 až 14 st. C.

 

1.6 Doba naložení záleží na tvaru a hmotnosti kusů masa, přibližně 2 dny na jeden kg, poté následuje stabilizace/zrání.

 

                2 Proces konzervování sušením zahrnuje působení konzervační směsi obsahující dusitany nebo dusičnany, sůl a jiné složky za sucha na povrch masa s následným obdobím stabilizace/zrání. Masné výrobky mohou být předmětem dalšího zpracování, například uzení.

 

2.1 Konzervování sušením následované zráním po dobu nejméně 4 dnů.

 

2.2 Konzervování sušením s dobou stabilizace nejméně 10 dnů a zrání po dobu více než 45 dnů.

 

2.3 Konzervováno sušením po dobu 10 až 15 dnů s následnou dobou stabilizace 30 až 45 dnů a zrání nejméně 2 měsíce.

 

2.4 Konzervováno sušením po dobu 3 dnů plus 1 den na každý kilogram s následným obdobím po nasolení v délce 1 týdne a obdobím zrání od 45 dnů do 18 měsíců.

 

2.5 Doba konzervování záleží na tvaru a hmotnosti kusů masa, přibližně 10 až 14 dnů, poté následuje stabilizace/zrání.

 

                3 Procesy konzervování nakládáním a sušením jsou používány kombinovaně nebo pokud je dusičnan nebo dusitan obsažen ve složeném výrobku nebo pokud je konzervační nálev vpraven do výrobku injekcí před vařením. Výrobky mohou být předmětem dalšího zpracování, například uzení.

 

3.1 Konzervování sušením a nakládáním v nálevu je používáno kombinovaně (bez vpravení nálevu injekcí). Doba konzervování záleží na tvaru a hmotnosti kusů masa, přibližně 14 až 35 dnů, poté následuje stabilizace/zrání.

 

3.2 Injekce nálevu s následným vařením ve vroucí vodě po dobu až 3 hodin po uplynutí nejméně 2 dnů.

 

3.3 Výrobek má dobu zrání nejméně 4 týdnů a poměr vody/proteinů menší než 1,7.

 

3.4 Výrobek má dobu zrání nejméně 30 dnů.

 

3.5 Sušený výrobek vařený za teploty 70 st. C, poté proces sušení a uzení po dobu 8 až 12 dnů. Fermentovaný výrobek podléhá třístupňovému procesu fermentování po dobu 14 až 30 dnů s následným uzením.

 

3.6 Sušená, za syrova fermentovaná klobása bez přidaných dusitanů. Výrobek je fermentován při teplotách v rozmezí od 18 do 22 st. C nebo nižších (10 až 12 st. C) a poté následuje zrání po dobu nejméně 3 týdnů. Výrobek má poměr vody/proteinů menší než 1,7.

 

Příloha 7

 

Seznam antioxidantů povolených při výrobě potravin nebo skupin potravin a podmínky jejich použití

 

---------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

Číslo E    Antioxidant              Potravina nebo skupina potravin                              NPM

                                                                                               mg.kg-1

---------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

E 310      Propylgalát              tuky a oleje pro výrobu tepelně              200* (galáty, TBHQ a BHA jednotlivě

E 311      Oktylgalát               opracovaných potravin                                 nebo v kombinaci)

E 312      Dodecylgalát                                                                          

E 319      Terciární butyl-                                                                     100*

           hydrochinon (TBHQ)       oleje a tuky na smažení, kromě oleje                        (BHA)

E 320      Butylhydroxyanisol       z olivových výlisků                                 obojí vyjádřeno na tuk

           (BHA)                    sádlo; rybí tuk; hovězí lůj, drůbeží tuk

E 321      Butylhydroxytoluen       a skopový lůj

           (BHT)

                                    směsi pro přípravu moučníků                                  200

                                    snaky na bázi obilovin                       (galáty,TBHQ a BHA jednotlivě nebo

                                    sušené mléko pro prodejní automaty             v kombinaci) vyjádřeno na tuk

                                   

                                    sušené polévky a vývary

                                    omáčky

                                    sušené maso

                                    zpracovaná ořechová jádra

                                    předvařené obiloviny

                                    kořenící a ochucovací přípravky                              200

                                                                                   (galáty, a BHA jednotlivě nebo

                                                                                    v kombinaci)vyjádřeno na tuk

                                    sušené brambory                                              25

                                                                                 (galáty,TBHQ a BHA jednotlivě nebo

                                                                                            v kombinaci)

                                    žvýkačky                                                     400

                                                                                 (galáty,TBHQ a BHA jednotlivě nebo

                                                                                            v kombinaci)

                                    doplňky stravy stanovené vyhláškou                           400

                                    č.  225/2008 Sb.                              (galáty,TBHQ a BHA jednotlivě nebo

                                                                                            v kombinaci

                                    vonné silice                                                1 000

                                                                                  (galáty,TBHQ,BHT a BHA jednotlivě

                                                                                          nebo v kombinaci)

                                    látky určené k aromatizaci jiné než vonné                   100*

                                    silice                                      (galáty jednotlivě nebo v kombinaci)

                                                                                                 200

                                                                                     (TBHQ a BHA jednotlivě nebo

                                                                                            v kombinaci“

E 315      Kyselina erythorbová     masné výrobky nasolené či naložené do                        500

E 316      (synonymum:              solící směsi a masné konzervy                     (jako kyselina erythorbová)

           kyselina isoaskorbová)   rybí konzervy a polokonzervy                                1 500              

           erythorban sodný                                                           (jako kyselina erythorbová)    

           (synonymum: isoaskorbát  zmrazené a hluboce zmrazené ryby s červenou                 1 500               

           sodný)                   kůží                                              (jako kyselina erythorbová)    

 

E 392      Rozmarýnové extrakty     rostlinné oleje(kromě panenských olejů                         30

                                    a olivových olejů) a tuky s obsahem                 (jako součet karnosolu a  

                                    polynenasycených mastných kyselin vyšším             karnosolové kyseliny)

                                    než 15 % hmotnostních z celkového                     vyjádřeno na tuk

                                    množství mastných kyselin pro použití

                                    v tepelně neošetřených potravinářských

                                    výrobcích

                                    rybí oleje a olej z mořských řas                               50

                                                                                        (jako součet karnosolu a

                                                                                         karnosolové kyseliny)                                   

                                                                                          vyjádřeno na tuk                                  

                                    hovězí a ovčí lůj, drůbeží a vepřový tuk                       50

                                                                                        (jako součet karnosolu a

                                                                                         karnosolové kyseliny)                                   

                                                                                          vyjádřeno na tuk                                  

                                    tuky a oleje pro profesionální výrobu                          50

                                    tepelně ošetřených potravin                        (jako součet karnosolu a

                                                                                         karnosolové kyseliny)                                   

                                                                                          vyjádřeno na tuk                                  

                                    fritovací oleje a fritovací tuk, kromě                         50

                                    olivového oleje a oleje z výlisků oliv            (jako součet karnosolu a

                                                                                         karnosolové kyseliny)                                   

                                                                                          vyjádřeno na tuk                                   

                                    snacky na bázi obilovin, brambor                               50

                                    nebo škrobu                                        (jako součet karnosolu a

                                                                                         karnosolové kyseliny)                                   

                                                                                          vyjádřeno na tuk                                   

                                    omáčky                                                         100

                                                                                        (jako součet karnosolu a

                                                                                         karnosolové kyseliny)                                   

                                                                                          vyjádřeno na tuk                                   

                                    jemné pekárenské výrobky                                       200

                                                                                        (jako součet karnosolu a

                                                                                         karnosolové kyseliny)                                   

                                                                                          vyjádřeno na tuk

                                    doplňky stravy stanovené vyhláškou                             400

                                    č.  225/2008 Sb.                                     (jako součet karnosolu a

                                                                                         karnosolové kyseliny)                                   

                                    sušené brambory                                                200

                                                                                        (jako součet karnosolu a

                                                                                         karnosolové kyseliny)                                    

                                    vaječné výrobky                                                200

                                                                                        (jako součet karnosolu a

                                                                                         karnosolové kyseliny)                                   

                                    žvýkačky                                                       200

                                                                                        (jako součet karnosolu a

                                                                                         karnosolové kyseliny)                                    

                                    mléko v prášku pro použití                                     200

                                    v prodejních automatech                             (jako součet karnosolu a

                                                                                         karnosolové kyseliny)                                   

                                                                                          vyjádřeno na tuk                                  

                                    koření a ochucovadla                                           200

                                                                                        (jako součet karnosolu a

                                                                                         karnosolové kyseliny)                                   

                                                                                          vyjádřeno na tuk                                  

                                    zpracované ořechy                                              200

                                                                                        (jako součet karnosolu a

                                                                                         karnosolové kyseliny)                                   

                                                                                          vyjádřeno na tuk                                   

                                    dehydrované polévky a vývary                                   50

                                                                                        (jako součet karnosolu a

                                                                                         karnosolové kyseliny)                                   

                                    sušené maso                                                    150

                                                                                        (jako součet karnosolu a

                                                                                         karnosolové kyseliny)                                   

                                    masné a rybí výrobky, kromě                                    150

                                    sušeného masa a sušených masných                    (jako součet karnosolu a

                                    výrobků                                              karnosolové kyseliny)                                   

                                                                                          vyjádřeno na tuk                                  

                                    sušené masné výrobky                                           100

                                                                                        (jako součet karnosolu a

                                                                                         karnosolové kyseliny)                                   

                                    potravinářská aromata                                         1 000

                                                                                        (jako součet karnosolu a

                                                                                         karnosolové kyseliny)                                   

                                    sušené mléko pro výrobu zmrzliny                                 30

                                                                                        (jako součet karnosolu a

                                                                                         karnosolové kyseliny)                                   

 

E 586      4-hexylresorcinol        čerství, zmrazení a hluboko zmrazení korýši                      2

                                                                                             zbytkové množství

                                                                                               v mase korýšů

---------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:

Pokud  jsou  galáty, TBHQ, BHA a BHT použity v kombinaci,  musí být jejich jednotlivá množství úměrně snížena tak,

aby jejich celkové množství nepřekročilo nejvyšší povolené množství.

 

Příloha 8

 

Seznam nosičů a rozpouštědel povolených při výrobě potravin nebo skupin potravin a podmínky jejich použití

 

 

 

----------------------------------------------------- --------------------------------------------

Číslo E  Nosič nebo rozpouštědlo                      Omezení použití

----------------------------------------------------- --------------------------------------------

E 170    Uhličitan vápenatý                          

E 263    Octan vápenatý                              

E 322    Lecitiny                                     barviva, antioxidanty rozpustné v tucích,

                                                      leštící látky pro ovoce

E 331    Citráty sodné                               

E 332    Citráty draselné                            

E 341    Fosforečnany vápenaté                       

E 400    Kyselina alginová                           

E 401    Alginát sodný                               

E 402    Alginát draselný                            

E 403    Alginát amonný                              

E 404    Alginát vápenatý                             

E 405    Propan 1,2 diolalginát                      

E 406    Agar                                        

E 407    Karagenan                                   

E 407a   Guma Euchema  (synon. afinát řasy Euchema)                              

E 410    Karubin                                     

E 412    Guma guar                                   

E 413    Tragant                                     

E 414    Arabská guma                                

E 415    Xanthan                                     

E 420    Sorbitol                                    

E 421    Mannitol                                    

E 422    Glycerol                                    

E 425    Konjak                                       

         i) konjaková guma                           

         ii) konjak glukomannan                      

E 432    Polysorbat 20                                barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, odpěňovače,

                                                      leštící látky pro ovoce

E 433    Polysorbat 80                                barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, odpěňovače,

                                                      leštící látky pro ovoce

E 434    Polysorbat 40                                barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, odpěňovače,

                                                      leštící látky pro ovoce

E 435    Polysorbat 60                                barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, odpěňovače,

                                                      leštící látky pro ovoce

E 436    Polysorbat 65                                barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, odpěňovače,

                                                      leštící látky pro ovoce

E 440    Pektiny                                     

E 442    Amonné soli fosfatidových kyselin            antioxidanty

E 459    Beta-cyklodextrin                            1000 mg/kg

E 460    Celulosy (i) i (ii)                          

E 461    Methylcelulosa                              

E 462    Ethylcelulosa                               

E 463    Hydroxypropyl-celulosa                      

E 464    Hydroxypropylmethyl-celulosa                

E 465    Ethylmethylcelulosa                         

E 466    Karboxymethyl-celulosa                      

E 468    Zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy   sladidla

         (Zesíťovaná celulosová guma)

E 469    Enzymově hydrolyzovaná karboxymethyl-       

         celulosa

E 470a   Sodné, draselné a vápenaté soli mastných     leštící látky pro ovoce

         kyselin

E 470b   Hořečnaté soli mastných kyselin              barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata

E 471    Mono- a diglyceridy mastných kyselin         barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata, leštící

                                                      látky pro ovoce

E 472a   Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin  barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata

         s kyselinou octovou

E 472c   Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin  barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata

         s kyselinou citronovou                      

E 472e   Estery mono- a diglyceridů mastných kyselin  barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata

         s kyselinou mono- a diacetylvinnou

E 473    Estery sacharosy s mastnými kyselinami       barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata

E 475    Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami   barviva a v tuku rozpustné antioxidanty, aromata

E 491    Sorbitanmonostearát                          barviva a odpěňovače, leštící látky pro ovoce

E 492    Sorbitantristearát                           barviva a odpěňovače, leštící látky pro ovoce

E 493    Sorbitanmonolaurát                           barviva a odpěňovače, leštící látky pro ovoce

E 494    Sorbitanmonooleát                            barviva a odpěňovače, leštící látky pro ovoce

E 495    Sorbitanmonopalmitát                         barviva a odpěňovače, leštící látky pro ovoce

E 501    Uhličitany draselné                         

E 504    Uhličitany hořečnaté                        

E 508    Chlorid draselný                            

E 509    Chlorid vápenatý                            

E 511    Chlorid hořečnatý                           

E 514    Sírany sodné                                

E 515    Sírany draselné                             

E 516    Sírany vápenaté                             

E 517    Sírany amonné                               

E 551    Oxid křemičitý                               Emulgátory a barviva, max. 5%

E 552    Křemičitan vápenatý                          emulgátory a barviva, max. 5%;

                                                      v E 171 oxidu titaničitém a E 172 oxidech

                                                      a hydroxidech železa (max. 90 % obsahu barviva)

E 553b   Talek                                        nejvýše 5 %, pouze barviva

E 555    Hlinitokřemičitan draselný                   E 171 oxid titaničitý a E 172 oxidy a hydroxidy železa

                                                      (maximálně 90 % vzhledem k barvivu)

E 558    Bentonit                                     nejvýše 5 %, pouze barviva

E 559    Křemičitan hlinitý (kaolin)                  nejvýše 5 %, pouze barviva

E 570    Mastné kyseliny                              leštící látky pro ovoce

E 577    Glukonát draselný                           

E 640    Glycin a jeho sodná sůl                     

E 900    Dimethylpolysiloxan                          leštící látky pro ovoce

E 901    Včelí vosk                                   pouze barviva

E 953    Isomalt                                     

E 965    Maltitol                                    

E 966    Laktitol                                     

E 967    Xylitol                                     

E 968    Erytritol                                   

E 1200   Polydextrozy                                

E 1201   Polyvinylpyrrolidon                          pouze sladidla

E 1202   Polyvinylpolyprrolidon                       pouze sladidla

E 1404   Oxidovaný škrob                             

E 1410   Fosforečnanový monoester škrobu             

E 1412   Fosforečnanový diester škrobu               

E 1413   Monofosforečnan škrobového difosforečnanu   

E 1414   Acetylovaný škrobový difosforečnan          

E 1420   Acetylovaný škrob                           

E 1422   Acetylovaný škrobový adipan                 

E 1440   Hydroxypropylškrob                          

E 1442   Hydroxypropylškrobový fosforečnan           

E 1450   Škrobový oktenyljantaran sodný              

E 1451   Acetylovaný oxidovaný škrob                 

E 1505   Triethylcitrát                              

E 1518   Glyceryltriacetát                           

E 1520   Propan-1,2-diol (Propylenglykol)             barviva, emulgátory, antioxidanty, enzymy, aromata

                                                      (maximálně 1000 mg/kg v potravině)

E 1521   Polyethylenglykol                            sladidla

----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

 

Příloha 9

 

SEZNAM PŘÍDATNÝCH LÁTEK POVOLENÝCH PŘI VÝROBĚ POTRAVIN NEBO SKUPIN POTRAVIN URČENÝCH PRO POTRAVINY URČENÉ PRO ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVU

 

 

 

Tabulka č. 1

 

                        Seznam přídatných látek povolených při výrobě počáteční

                                           kojenecké výživy

----------- -------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

Číslo E      Přídatná látka                                                                  NPM mg.l-1

----------- -------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

E 270        kyselina mléčná (pouze L(+) forma)                                                  NM

E 304        L-askorbylpalmitát                                                                  10

                                                                                    jednotlivě nebo v kombinaci

E 306        přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů                                       

E 307        alfa-tokoferol                                                                       

E 308        gamma-tokoferol                                                                     

E 309        delta-tokoferol                                                                     

E 322        lecitiny                                                                          1 000

E 330        kyselina citrónová                                                                  NM

E 331        citráty sodné                                                                     2 000

                                                                                    jednotlivě nebo v kombinaci

E 332        citráty draselné                                                                    

E 338        kyselina fosforečná                                                               1 000

                                                                                     jako P2O5 jednotlivě nebo

                                                                                            v kombinaci

E 339        fosforečnany sodné                                                                  

E 340        fosforečnany draselné                                                               

E 412        guma guar                                                                         1 000

                                                                                   pokud tekutý výrobek obsahuje

                                                                                  částečně hydrolyzované bílkoviny

E 471        mono- a diglyceridy mastných kyselin                                              4 000

E 472c       estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou                           7 500

             citronovou                                                              u výrobků v práškové formě

                                                                                               9 000

                                                                                  u výrobků v kapalné formě, pokud

                                                                                     výrobky obsahují částečně

                                                                                  hydrolyzované bílkoviny, peptidy

                                                                                         nebo aminokyseliny

E 473        estery sacharosy s mastnými kyselinami                                             120

                                                                                     ve výrobcích obsahujících

                                                                                           hydrolyzované

                                                                                      bílkoviny, peptidy nebo

                                                                                           aminokyseliny

 

----------- -------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

Tabulka č. 2

 

                       Seznam přídatných látek povolených při výrobě pokračovací

                                           kojenecké výživy

----------------------------------------------------------------------- ---------------------

Číslo E   Přídatná látka                                                      NPM mg.l-1

----------------------------------------------------------------------- ---------------------

E 270     kyselina mléčná (pouze L(+) forma)                                      NM

E 304     L-askorbylpalmitát                                                      10

E 306     přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů                           10

                                                                            jednotlivě nebo

                                                                              v kombinaci

E 307     alfa-tokoferol                                                          

E 308     gamma-tokoferol                                                          

E 309     delta-tokoferol                                                         

E 322     lecitiny                                                               1 000

E 330     kyselina citrónová                                                      NM

E 331     citráty sodné                                                          2 000

                                                                      jednotlivě nebo v kombinaci

E 332     citráty draselné                                                         

E 338     kyselina fosforečná                                                    1 000

                                                                               jako P2O5

                                                                      jednotlivě nebo v kombinaci

E 339     fosforečnany sodné                                                      

E 340     fosforečnany draselné                                                   

E 407     karagenan                                                               300

E 410     karubin                                                                1 000

E 412     guma guar                                                              1 000

E 440     pektiny  (pouze pro okyselenou pokračovací  výživu                     5 000

          kojenců a malých dětí)

E 471     mono- a diglyceridy mastných kyselin                                   4 000

E 472c    estery   mono-  a  diglyceridů  mastných   kyselin                     7 500

          s kyselinou citronovou                                               u výrobků

                                                                           v práškové formě

                                                                                 9 000

                                                                u výrobků v tekuté formě, pokud výrobky

                                                              obsahují částečně hydrolyzované bílkoviny,

                                                                      peptidy nebo aminokyseliny

E 473     estery sacharosy s mastnými kyselinami                                  120

                                                                ve výrobcích obsahujících hydrolyzované

                                                                 bílkoviny, peptidy nebo aminokyseliny

----------------------------------------------------------------------- --------------------------------

 

Tabulka č. 3

                               

                          Seznam přídatných látek povolených při výrobě obilných a

                       ostatních příkrmů pro kojence a malé děti pouze pro úpravu pH

----------------------------------------------------------------------- ---------------------

Číslo E Přídatná látka                                                       NPM mg.l-1

                                                                          resp. mg.kg-1

----------------------------------------------------------------------- ---------------------

E 170  uhličitan vápenatý                                                       NM

E 260  kyselina octová                                                          NM

E 261  octany draselné                                                          NM

E 262  octany sodné                                                             NM

E 263  octany vápenaté                                                          NM

E 270  kyselina mléčná pouze L(+) forma                                         NM

E 296  kyselina jablečná pouze L(+) forma                                       NM

E 325  mléčnan sodný pouze L(+) forma                                           NM

E 326  mléčnan draselný pouze L(+) forma                                        NM

E 327  mléčnan vápenatý pouze L(+) forma                                        NM

E 330  kyselina citrónová                                                       NM

E 331  citráty sodné                                                            NM

E 332  citráty draselné                                                         NM

E 333  citráty vápenaté                                                         NM

E 338  kyselina fosforečná                                                    1 000

                                                                        počítáno jako P2O5

E 507  kyselina chlorovodíková                                                  NM

E 524  hydroxid sodný                                                           NM

E 525  hydroxid draselný                                                        NM

E 526  hydroxid vápenatý                                                        NM

----------------------------------------------------------------------- ---------------------

Tabulka č. 4

 

                Seznam přídatných látek povolených při výrobě obilných a

               ostatních příkrmů pro kojence a malé děti a podmínky jejich

                                       použití

                               

------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

Číslo E    Přídatná látka                   Potravina nebo skupina                    NPM mg.l-1

                                                   potravin                         resp. mg.kg-1

------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

E 500      uhličitany sodné             kypřící prostředky pro                            NM

E 501      uhličitany draselné          pekařské výrobky určené jako

E 503      uhličitany amonné            příkrmy

E 300      kyselina L-askorbová         šťávy, nápoje na bázi ovoce                      300

E 301      askorbát sodný               a zeleniny                         jednotlivě nebo v kombinaci jako

E 302      askorbát vápenatý            a ostatní příkrmy                         kyselina askorbová

          

                                        obilné příkrmy včetně sušenek                    200

                                        a sucharů                          jednotlivě nebo v kombinaci jako

                                        s obsahem tuku                            kyselina askorbová

E 304      L-askorbylpalmitát           obilné příkrmy, sušenky                          100

E 306      přírodní extrakt s obsahem   a suchary s obsahem tuku                   jednotlivě nebo

E 307      tokoferolů                   a ostatní příkrmy                            v kombinaci

E 308      alfa-tokoferol

E 309      gamma-tokoferol

           delta-tokoferol

E 322      lecitiny                     obilné příkrmy, sušenky                         10 000

                                        a suchary a ostatní příkrmy

E 333      citráty vápenaté*            příkrmy na bázi ovoce                             NM

                                        s nízkým obsahem cukru

E 341      fosforečnan vápenatý*        deserty na bázi ovoce                           1 000

                                                                                      jako P2O5

E 339      fosforečnany sodné           obilné příkrmy                                  1 000

E 340      fosforečnany draselné                                                      jako P2O5

E 341      fosforečnany vápenaté                                             jednotlivě nebo v kombinaci

E 471      mono- a diglyceridy          obilné příkrmy, sušenky                         5 000

           mastných kyselin             a suchary a ostatní příkrmy                 jednotlivě nebo

E 472 a    estery a mono-                                                            v kombinaci

           a diglyceridů s kyselinou

E 472 b    octovou

           estery mono- a diglyceridů

E 472 c    s kyselinou mléčnou

           estery mono- a diglyceridů

           s kyselinou citronóvou

E 400      kyselina alginová            deserty a pudinky                                500

E 401      alginát sodný                                                     jednotlivě nebo v kombinaci

E 402      alginát draselný

E 404      alginát vápenatý

E 410      karubin                      příkrmy                                         10 000

E 412      guma guar                                                         jednotlivě nebo v kombinaci

E 414  E   arabská guma

415        xanthan

E 440      pektiny

                                        bezlepková obilná výživa                         1200

                                                                             jednotlivě nebo v kombinaci

E 551      oxid křemičitý               obilná výživa (sypká)                           2 000

E 334      kyselina vinná               sušenky a suchary                               5 000

           pouze L(+) forma                                                       zbytkové množství

E 335      vinan sodný

           pouze L(+) forma

E 336      vinan draselný

           pouze L(+) forma

E 354      vinan vápenatý

           pouze L(+) forma

E 450 a    dihydrogen-difosforečnan

E 575      sodný

           glukono-delta-lakton

E 1404     oxidovaný škrob              příkrmy                                         50 000

E 1410     fosforečnanový monoester

E 1412     škrobu

E 1413     fosforečnanový diester

           škrobu

E 1414     monofosforečnan škrobového

E 1420     difosforečnanu

E 1422     acetylovaný škrobový

E 1450     difosforečnan

E 1451     acetylovaný škrob

           acetylovaný škrobový adipan

           škrobový oktenyl-jantaran

           sodný

           acetylovaný oxidovaný škrob

E 920      L-cystein                    sušenky pro kojence a malé děti                  1 000

------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

Poznámka:

*Nemohou  se používat při výrobě potravin určených pro zvláštní

 lékařské účely pro kojence a malé děti.

 

 

Tabulka č. 5

 

                   Seznam přídatných látek povolených při výrobě potravin určených

                    pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti a podmínky

                                          jejich použití

------------------------------------ -------------------------------------------------------------------

Číslo E  Přídatná látka              Podmínky použití                                 NPM mg.l-1 resp.

                                                                                          mg.kg-1

------------------------------------ -------------------------------------------------------------------

E 401    alginan sodný               od ukončeného 4. měsíce věku                          1 000

                                     v potravinách pro zvláštní lékařské účely

                                     s upraveným složením, požadovaným z důvodu

                                     metabolických poruch a pro krmení z lahve

E 405    propan-1,2-diol-alginát     od ukončeného 12. měsíce                               200

                                     ve specializovaných výživách, určených pro

                                     malé děti, které nesnášejí kravské mléko nebo

                                     mají vrozené poruchy metabolismu

E 410    karubin                     od narození ve výrobcích pro zmenšení                10 000

                                     gastroesofageálního refluxu (zpětného

                                     zvracení)

E 412    guma guar                   od narození ve výrobcích tekuté dětské výživy        10 000

                                     obsahujících hydrolyzované bílkoviny, peptidy

                                     nebo aminokyseliny

E 415    xanthan                     od narození pro použití ve výrobcích                  1 200

                                     na bázi aminokyselin nebo peptidů, určených

                                     pro pacienty, kteří mají problémy s poruchou

                                     gastro-intestinálního traktu, s poruchou

                                     vstřebávání bílkovin nebo s vrozenými

                                     poruchami metabolismu

E 440    pektiny                     od narození ve výrobcích užívaných v případě         10 000

                                     gastro-intestinálních poruch

E 466    sodná  sůl                  od narození ve výrobcích karboxymethylcelulosy       10 000

         karboxymethylcelulosy       při léčbě metabolických poruch dietou

E 471    mono- a diglyceridy         od narození ve zvláštních dietách, zejména            5 000

         mastných kyselin            bezbílkovinných dietách

E 472c   estery mono-                od narození                                      7 500 u výrobků

          a di- glyceridů mastných                                                   v práškové formě

         kyselin s kyselinou                                                          9 000 u výrobků

         citrónovou                                                                   v tekuté formě

 E 473   estery sacharosy            výrobky obsahující hydrolyzované proteiny,             120

         s mastnými kyselinami       peptidy a aminokyseliny                                

                                                                                             

E 1450   škrobový oktenyljantaran    v kojenecké a pokračovací výživě                     20 000

         sodný

------------------------------------ -------------------------------------------------------------------

 

 

Příloha 10

 

Seznam extrakčních rozpouštědel povolených při výrobě potravin a podmínky jejich použití

 

Tabulka č. 1

 

                 Seznam extrakčních rozpouštědel povolených při výrobě potravin

                                    a podmínky jejich použití

                  

---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------

Látka                  Podmínky použití                                      NPM reziduí rozpouštědla

                                                                          v extrahované potravině mg.kg-1

---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------

Hexan *                Výroba nebo frakcionace tuků a olejů, výroba                      1

                       kakaového másla                                   v tuku, oleji či kakaovém prášku

                       Výroba či frakcionace bílkovinných produktů                      10

                       a odtučněných mlýnských výrobků                  v bílkovinném produktu či mlýnském

                                                                                      výrobku

                                                                                        30

                                                                         v odtučněném sojovém produktu při

                                                                               prodeji spotřebiteli

                       Výroba odtučněných obilních klíčků                                5

                                                                              v odtučněných klíčcích

Methylacetát           Výroba kávy a čaje bez kofeinu nebo odstraňování                 20

                       senzoricky nežádoucích látek a hořčin z těchto              v kávě a čaji

                       produktů

                       Výroba cukru z melasy                                             1

                                                                                      v cukru

Ethylmethyl-keton,     Frakcionace tuků a olejů                                          5

synon. butan-2-on                                                                 v tuku či oleji

                       Výroba kávy a čaje bez kofeinu nebo se sníženým                  20

                       obsahem kofeinu nebo odstraňování senzoricky                v kávě a čaji

                       nežádoucích látek a hořčin z těchto produktů

Dichlormethan          Výroba kávy a čaje bez kofeinu nebo se sníženým                   2

                       obsahem kofeinu nebo odstraňování senzoricky               v pražené kávě

                       nežádoucích látek a hořčin z těchto produktů                      5

                                                                                      v čaji

Methanol               Výroba potravin                                                  10

                                                                                    v potravině

Propan-2-ol synon.     Výroba potravin                                                  10

isopropylalkohol                                                                    v potravině

Dimethylether          Výroba odtučněných bílkovinných potravin                       0,009

                       živočišného původu                                      v odtučněné bílkovinné

                                                                                      potravině

---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:

* Hexanem se ve smyslu této vyhlášky rozumí směs acyklických nasycených uhlovodíků obsahujících

  6 uhlíkových atomů, a který se destiluje mezi 64 °C a 70 °C.

 

 

Tabulka č. 2

 

    Nejvyšší povolená množství reziduí extrakčních rozpouštědel v potravině

 

----------------------------------------------------------------------------

Látka                          NPM reziduí rozpouštědla v potravině při

                                 použití extrakčních rozpouštědel při

                                 přípravě látek určených k aromatizaci

                               z přírodních aromatických surovin mg.kg-1

----------------------------------------------------------------------------

diethylether                                 2

hexan*                                       1

methylacetát                                 1

butan-1-ol                                   1

butan-2-ol                                   1

ethylmethylketon                             1

dichlormethan                                0,02

1,1,1,2-tetrafluorethan                      0,02

propanol                                     1

cyklohexan                                   1

methanol                                     1,5

propan-2-ol                                  1

----------------------------------------------------------------------------

 

 

Poznámka:

* Hexanem ve smyslu této vyhlášky se rozumí směs acyklických nasycených uhlovodíků

  obsahujících 6 uhlíkových atomů, a který se destiluje mezi 64 °C a 70 °C."

 

 

 

 

____________________

 

 

1) Přílohy I, II, III, IV a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro použití v potravinách.

 

Přílohy I, II, III, IV, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla, ve znění směrnice 96/85/ES, směrnice 98/72/ES, směrnice 2001/5/ES, směrnice 2003/52/ES, směrnice 2003/114/ES, směrnice 2006/52/ES a směrnice 2010/69/EU.

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES ze dne 23. dubna 2009 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.

 

Směrnice Komise 2009/163/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách, pokud jde o neotam.

 

Směrnice Komise 2010/59/EU ze dne 26. srpna 2010, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.

 

Směrnice Komise 2010/69/EU ze dne 22. října 2010, kterou se mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla.

 

2) Nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů.

 

Nařízení Rady (ES) č. 1037/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých dovážených vín, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě.

 

Nařízení Rady (ES) č. 2585/2001 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem.

 

Nařízení Rady (ES) č. 527/2003 ze dne 17. března 2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě.

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS.

 

Nařízení Komise (ES) č. 884/2007 ze dne 26. července 2007 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje používání barviva E 128 červeň 2G jako potravinového barviva.

 

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů).

 

Nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích.

 

Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína.

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách.

 

Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí.

 

Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů.

 

3) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění vyhlášky č. 402/2006 Sb. a vyhlášky č. 473/2006 Sb.

 

4) Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění pozdějších předpisů.

 

4) Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin, ve znění vyhlášky č. 352/2009 Sb.