Významní původci alimentárních infekcí a toxoinfekcí
Významní původci alimentárních intoxikací
Indikátorové
mikroorganismy

Technologicky významné mikroorganismy
Další metody

TEST