Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 

 

 

Mikroklimatická měření ve stájích pro hospodářská zvířata

 

 

Multimediální učební text

 

 

 

 

MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.

Prof.  MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

 

 

 

Brno, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento text byl vytvořen za podpory FRVŠ