ÚVODNÍ STRÁNKA

PRASATA

Úvod

Základní pojmy 
- zootechnické údaje

Výživa a napájení

Reprodukce

Technologie ustájení

Bakteriální a virová onemocnění


Parazitární onemocnění

Neinfekční choroby
Ke staženíPRASATA

Neinfekční choroby prasat

PARAKERATÓZA

Rizikové faktory

Toto onemocnění se nejčastěji projevuje v chovech s vlastní mísírnou krmiv. Parakeratóza je vyvolána nedostatkem Zn v krmné dávce, nebo nadbytkem Ca, který využitelnost Zn z krmiva snižuje.

Význam Zn v organismu

Zinek je v organismu důležitý pro fyzický růst, hojení ran, obnovu kůže a kvalitu kožních derivátů.

Klinické příznaky

Parakeratóza způsobuje u prasat nechutenství a snížení přírůstků. Z klinických příznaků jsou u zvířat patrné keratinové krusty, které se tvoří na povrchu kůže.  Tyto krusty mají tendenci praskat. Keratinizace postihuje ale i jazyk a jícen.  Běžný je u zvířat pruritus. Toto onemocnění připomíná dermatitidu způsobenou stafylokokózou. Parakeratóza narušením integrity kůže může ke kožním infekcím rovněž přispět. Kromě svědění, zvířata mají tendenci olizovat a okusovat omítky. U prasat se také objevují průjmy. Zvířata mají zvýšenou vnímavost k infekcím. U březích prasnic dochází ke zvýšenému počtu mrtvě narozených selat. Selata ve vrzích mají také nižší porodní hmotnost. U samců se popisuje zpomalený vývoj varlat.

Léčba a prevence

Prevence spočívá v přípravě vyvážené krmné dávky a v přístupu zvířat k minerálním lízům. Léčbu lze zahájit úpravou nevyvážené krmné dávky a hygienickou koupelí postižených zvířat. Zn lze doplnit také parenterálně – injekčně.

 

VESD SYNDROM

Mulberry heart disease

Tento syndrom se projevuje nejčastěji u rychle rostoucích prasat v období po odstavu – při hmotnosti 15-30 kg. Soubor klinických příznaků se rozvíjí při nedostatku vit. E a Se. 

Význam vit. E a Se v organismu

Vitamín E je společně se selenem významným antioxidantem v organismu. Jsou důležité pro správnou funkci kardiovaskulárního systému, svalovou činnost, tvorbu spermií a imunitní systém.

Rizikové faktory

Půdy v České republice jsou na selen chudé. Nadbytek nenasycených mastných kyselin v krmné dávce snižuje využitelnost vit. E. Krmiva pro prasata jsou na nenasycené mastné kyseliny bohaté – extrahovaný sójový šrot, rybí olej, moučka, apod. Také dlouhodobé skladování krmiva snižuje aktivitu tohoto vitamínu. Vit. E a selen jsou významné antioxidanty v organismu. Vit. E přes placentu u selat neprochází. Příjem v krmivu je pro prasata tak nezbytný.

Klinické příznaky a patologické nálezy

Pro VESD syndrom jsou běžné náhlé úhyny prasat bez předchozích klinických příznaků. Charakteristické jsou patologické nálezy zjišťované při pitvě. Kolem srdce a plic bývá přítomna tekutina. Ta je rovněž patrná v břišní dutině (ascites). V srdeční svalovině jsou pozorovatelné hemoragické a bledé okrsky, povrch srdeční svaloviny je hrbolatý. Vzhled srdce připomíná plod morušovníku, což je i důvod pro pojmenování tohoto syndromu – Mulberry heart disease. Mezi další nálezy patří nekrózy lokalizované v bederní svalovině. Postižena bývají také játra, u kterých dochází ke zvětšení a mají skrvnitý vzhled. Konzistence jater bývá křehká a jsou na nich přítomné bledé léze a četné krváceniny.

Terapie a prevence

Léčba nebývá možná vzhledem k nejčastějšímu klinickému projevu, a to náhlému úhynu. Prevence výskytu tohoto syndromu u prasat spočívá v doplňování krmné dávky prasat o selen a vit. E. v doporučeném množství.

 

ANEMIE SELAT

Selata se rodí pouze s omezeným množstvím energie a také železa. Mlezivo a později mléko neobsahuje dostatečné množství železa. Sele při narození má v těle asi 50 mg železa. Každý den spotřebuje 7-10 mg. Příjem v mléce je kolem 1-2 mg denně.

Klinické příznaky

V případě, že dojde k vyčerpání zásob a seleti není železo dodáno uměle, objevují se příznaky deficitu tohoto esenciálního prvku. U selat se nedostatek železa projevuje bledostí sliznic. Anemické sliznice lze pozorovat dobře na spojivkách. Objevuje se také bledost ušních boltců. V pozdějších stádiích je anemie patrná na celém těle. U selat se snižuje příjem krmiva. Výsledkem jsou tak nižší přírůstky a vyhublost. V důsledku imunosuprese dochází k vyššímu riziku infekčních onemocnění. Především jsou v tomto období selata citlivá na průjmová onemocnění způsobená Escherichia coli. Při těžké anemii může docházet u selat až k úhynům vlivem nedostatečného zásobení tkání kyslíkem a vlivem oběhového selhání. Při pitvě je pak patrné zvětšení srdce a sleziny.  V trávicím traktu dochází k atrofii sliznice žaludku a tenkého střeva a ke změnám střevní mikroflóry.

Terapie a prevence

Pro prevenci anemie selat je nutné aplikovat železo parenterálně ve formě intramuskulární injekce 2.-5. den po narození nebo perorálně ve formě pasty nebo emulze. Aplikace do svalu se provádí do svaloviny krční nebo hýžďové.