Doporučená literatura

Biologie a genetika – v češtině

 • přednášky (k dispozici na stránkách Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat)
 • Bártová E., Sychra O., Roubalová E., Klimeš J., Dolejská M., Literák I.: Návody k praktickým cvičením z biologie, VFU Brno, 2010.
 • Nečas O. a kol.: Obecná biologie pro lékařské fakulty, H & H, Jinočany, 2000.
 • Kočárek E.: Genetika, Scientia spol.s. r.o., Praha, 2004.
 • Alberts B. a kol.: Základy buněčné biologie, úvod do molekulární biologie buňky (orig. Essential Cell Biology, 1998), Espero Publishing, Ústí nad Labem, 2001.
 • Campbell N. A., Reece J. B.: Biologie (orig. Biology, 2002), Computer Press, a.s., Brno, 2006.
 • Rosypal S. a kol.: Nový přehled biologie, Scientia s.r.o., Praha, 2003.
 • Nečásek J.: Genetika, Scientia, s.r.o., Praha, 1993.
 • Šmarda J.: Genetika pro gymnázia, Fortuna, Praha, 2003.
 • Zima J., Macholán M., Muclinger P., Piálek J.: Genetické metody v zoologii. Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2004.
 • Chalupová V.: Obecná biologie, evoluce, biologie buňky, genetika s 558 řešenými testovými otázkami, Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 2002.
 • Nečásek J., Cetl I.: Obecná genetika, SPN Praha, 1979.

Biologie a genetika – v angličtině

 • Page R. D. M., Holmes E.: Molecular evolution. A phylogenetic approach. Blackwell Science Ltd., Oxford, 1998.
 • Ringo J.: Fundamental Genetics. Cambridge University Press, 2004.

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 
Logo OPVK

OPVK

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého 1/3, 612 42 Brno

tel.: +420 54156 1111
IČ 62157124