Izolace DNA a PCR

Izolace DNA

 1. k buněčnému lyzátu v mikrozkumavce (vzorek z minulého týdne) přidejte 200 µl 96% ethanolu
 2. uzavřete mikrozkumavku a obsah důkladně promíchejte opakovaným převrácením mikrozkumavky
 3. vezměte kolonku se sběrnou zkumavkou a víčko kolonky popište fixem
 4. přelijte celý obsah z mikrozkumavky do kolonky
 5. centrifugujte 1 min při 10000 otáčkách
 6. vložte kolonku do nové sběrné zkumavky (původní sběrnou zkumavku vyhoďte)
 7. do kolonky napipetujte (novou špičkou) 500 µl promývacího roztoku 1
 8. centrifugujte 1 min při 10000 otáčkách
 9. vložte kolonku do nové sběrné zkumavky (původní sběrnou zkumavku vyhoďte)
 10. do kolonky napipetujte (novou špičkou) 500 µl promývacího roztoku 2
 11. centrifugujte 3 min při 13000 otáčkách
 12. vložte kolonku do nové mikrozkumavky (1,5 ml) popsané fixem (původní sběrnou zkumavku vyhoďte)
 13. napipetujte doprostřed kolonky 100 µl elučního roztoku
 14. inkubujte 1 min při pokojové teplotě
 15. centrifugujte 1,5 min při 13000 otáčkách (nastavit 2 minuty, po 1,5 minutě vypnout)
 16. odstraňte kolonku (vyhoďte ji do odpadní nádoby) a uzavřete mikrozkumavku, která obsahuje izolovanou DNA

Příprava PCR

 1. každá pracovní skupina si do mikrozkumavky (1,5 ml) připraví společnou PCR směs dle počtu vzorků (n) s rezervou (n+1):
  Směs pro jeden vzorek:
  • 10 µl - PCR master mix (směs nukleotidů dNTP, DNA polymerázy a Mg2+ iontů)
  • 0,2 µl - primer PP (TCTGGATCGCTAAATCCTTT)
  • 0,2 µl - primer P8 (CTCCCAAGGATGAGRAAYTG)
  • 7,6 µl - voda pro PCR
 2. napipetujte (novou špičkou) 18 µl PCR směsi do PCR mikrozkumavky (0,2 ml) označené fixem
 3. napipetujte (špičkou s filtrem) 2 µl izolované DNA
 4. uzavřete PCR mikrozkumavku, vložte ji do termocykleru a spusťte program
 5. po dokončení programu bude PCR produkt uchován v lednici

Program PCR amplifikace

Počáteční denaturace DNA 94 °C   1 min 30 sec
Nasedání primerů (annealing) 49 °C 45 sec 30 cyklů
Syntéza komplementárního řetězce DNA (extenze) 72 °C 1 min
Denaturace DNA 94 °C 1 min
Dosyntetizování řetězců DNA (finální extenze) 72 °C 10 min

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 
Logo OPVK

OPVK

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého 1/3, 612 42 Brno

tel.: +420 54156 1111
IČ 62157124