Dědičnost a pohlaví

DĚDIČNOST VÁZANÁ NA POHLAVÍ (sex-linked) - geny leží na GONOZOMECH (pohlavních chromozomech). Je porušena podmínka Mendelových zákonů o autosomální dědičnosti.

 1. úplně pohlavně vázaná dědičnost - geny leží na heterologních segmentech pohlavních chromozomů.
  1. gen na heterologním segmentu Y - dědičnost holandrická (znak se dědí z otců na syny), př. hypertrichosis auriculae (chlupatost uší člověka).
  2. gen na heterologním segmentu X - př. hemofilie člověka, barva očí u octomilek.
   • V P generaci dominantní alela u homogametického pohlaví XX - uniformita F1 generace
   • V P generaci dominantní alela u heterogametického pohlaví XY - dědičnost křížem.
 2. neúplně pohlavně vázaná dědičnost - geny leží na homologních částech pohlavních chromozomů (rekombinace je teoreticky možná, ale crossing-over je často blokován).
  obr.

  Obr.: Pohlavní chromozomy X a Y s vyznačením homologních a heterologních částí.

DĚDIČNOST POHLAVÍM PODMÍNĚNÁ (sex-limited) - geny jsou na autozomech obou pohlaví, ale znak se projeví jen u jednoho pohlaví, který k tomu má anatomické predispozice (př. kryptorchismus – nesestoupení varlat do šourku).

DĚDIČNOST POHLAVÍM OVLÁDANÁ (sex-controlled) - geny jsou na autozomech obou pohlaví, ale jejich fenotypový projev v heterozygotním a dominantně homozygotním stavu je ovládán pohlavím hostitele. Znak se vyskytuje jen u jednoho pohlaví (př. vousy mužů).

DĚDIČNOST POHLAVÍM OVLIVNĚNÁ (sex-influenced) - geny jsou na autozomech obou pohlaví, ale jejich fenotypový projev v heterozygotním stavu je ovlivněn pohlavím nositele. Znak se vyskytuje u obou pohlaví (př. plešatost u člověka).

HEMIZYGOT – určitý gen má jen jednu alelu. Tento případ nastane např. v genotypu muže, který má odlišné pohlavní chromozomy a alely na nich uložené nemají své párové protějšky, proto se projeví ve fenotypu, ať jsou dominantní nebo recesivní).

Kontrolní otázky – dědičnost a pohlaví

 • Jaký typ dědičnosti je kódován geny na gonozomech?
 • Jaký je rozdíl mezi heterologní a homologní částí pohlavního chromozomu?
 • Co je to holandrická dědičnost? Uveď příklad.
 • Jaká podmínka Mendelových zákonů je porušena při dědičnosti na pohlaví vázané?
 • Který Mendelův zákon je porušen při dědičnosti na pohlaví vázané?
 • Jaký je příklad dědičnosti na pohlaví vázané?
 • Jaký je rozdíl mezi dědičností úplně a neúplně pohlavně vázané?
 • Co je to hemizygot? Uveď příklad.
 • Jaké typy dědičnosti jsou kódovány geny na autozomech?

ÚKOLY - Dědičnost a pohlaví (viz úkoly)

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 
Logo OPVK

OPVK

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého tř. 1/3

tel.: +420 54156 1111
IČ 62157124