Mikroskopická technika

Úkol 1: Zastavení objektu při různém zvětšení - objektivy 4×, 10×, 40×

Trvalý preparát (TP): písmeno

Umístěte preparát na stolek mikroskopu tak, aby natištěné slovo bylo z vaší strany dobře čitelné "pouhým okem". Zastavte preparát při různých zvětšeních objektivu (4×, 10× a 40×) a zakreslete, co vidíte v zorném poli při jednotlivých zvětšeních.

Jaký obraz v mikroskopu vzniká? Jak se mění volná pracovní vzdálenost, velikost zobrazené plochy a detaily v zorném poli v závislosti na použitém zvětšení?

Úkol 2: Středění objektu

TP: barvená vlna

Zastavte barvenou vlnu (překřížení vláken nebo jiný "pevný bod") přesně ve středu zorného pole při nejmenším zvětšení objektivu (4×). Použijte větší zvětšení objektivu (10× a 40×), aniž byste pohybovali preparátem a pozorujte posun vlny mimo střed zorného pole.

Jaká zásada z toho vyplývá?

obr.

Obr.: Středění objektu (barvená vlna) při různých zvětšeních objektivů (A – 4×, B – 10×, C – 40×).

Úkol 3: Funkce clony

TP: prachové peří (nebo pylová zrna)

Zastavte a prohlédněte si preparát při různých zvětšeních objektivů (4×, 10× a 40×). U každého zvětšení pozorujte a porovnejte obraz při otevřené a uzavřené cloně.

Jak je potřeba upravit clonu při různých zvětšeních?

Úkol 4: Optické roviny a měření výšky objektu

TP: křídlo hmyzu

Po zastavení preparátu při nejmenším zvětšení a výběru vhodného místa (s mnoha chloupky), zastavte preparát při zvětšení objektivu 40×. Pomocí mikroposuvu zaostřete objekt nejprve v horní optické rovině a nakreslete jen část, kterou vidíte ostře. Poté zakreslete totéž ve střední optické rovině a nakonec ve spodní. Ze všech tří obrazů nakreslete výsledný obraz, který vznikne složením všech ostrých obrazů jednotlivých optických rovin. Změřte výšku objektu a výsledek zaznamenejte do závěru.

obr.

Obr.: Optické roviny (A – horní, B – střední, C – dolní) u křídla hmyzu.

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 
Logo OPVK

OPVK

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého tř. 1/3

tel.: +420 54156 1111
IČ 62157124