Prokaryota, zastavení objektu pod imerzí

Úkol 1: Příprava trvalého preparátu suchou cestou – roztěr bakterií

bakterie G+ a G-, krystalová violeť, Lugolův roztok, etanol, karbolfuchsin

Nejdříve si vyžíhejte bakteriologickou kličku v plameni a poté proveďte kličkou stěr z povrchu agarové půdy porostlé koloniemi bakterií (zástupci Gram-pozitivních a Gram-negativních bakterií). Obsah kličky homogenizujte v co nejmenší kapce vody na podložním sklíčku, po usušení na vzduchu fixujte nad plamenem (stačí 3x protáhnout nad plamenem roztěrem nahoru) a proveďte barvení preparátu.

Postup barvení dle Grama:

  • na sklíčko s roztěrem bakterií kápněte barvivo krystalová violeť (nechat barvit 3 min)
  • slijte, opláchněte destilovanou vodou a převrstvěte preparát Lugolovým roztokem (KI + I + H2O) (2 min)
  • slijte, opláchněte destilovanou vodou a přidávejte etanol tak dlouho dokud se bude barvivo vyplavovat
  • opláchněte destilovanou vodou a převrstvěte karbolfuchsinem (1,5 min)
  • opláchněte destilovanou vodou a osušte

Pomůcka pro zapamatování postupu barvení: VLAK (violeť, Lugol, alkohol, karbolfuchsin)

Preparát s obarvenými bakteriemi pozorujte pod imerzním objektivem. Do protokolu si zakreslete a zapište, jak se oba typy bakterií navzájem liší, a to tvarem a zbarvením.

obr.

Obr.: Postup zhotovení roztěru bakterií: A – přenos bakterií do kapky vody bakteriologickou kličkou, B – homogenizace, C – hotový roztěr bakterií.

Úkol 2: Pozorování bakterií pod imerzí

TP, NP: zástupci G+ a G- bakterií

Imerzní objektiv slouží k pozorování větších detailů, které již nejsou patrné pod suchými objektivy. Nejdříve je potřeba najít vhodné místo v preparátu při menším zvětšení a umístit objekt do středu zorného pole mikroskopu. Následně je třeba pootočit revolverový měnič do poloviny (mezi objektivy), na krycí sklo nanést kapku imerzního oleje (dostatečně velkou) a dotočit objektiv do optické osy mikroskopu. Tím se spojí čelní čočka objektivu s kapkou imerzního oleje. Další postup: pomocí makroposuvu posunout stolek mikroskopu až do nejvyšší polohy (pozor, ať nepraskne preparát), kontrolovat pohledem ze strany, následně točit makrošroubem opačným směrem, tj. oddalovat stolek s preparátem až se v zorném poli mikroskopu objeví objekt, doostřit mikroposuvem a upravit osvětlení.

obr.

Obr.: Dva způsoby zastavení objektu pod imerzí.

Zásady:

  • Mezi objektivem a preparátem musí být imerzní olej, proto je potřeba nanést dostatečně velkou kapku oleje.
  • Po skončení práce s imerzním objektivem je nutné očistit čočku objektivu a sklíčko trvalého preparátu alkoholem.
  • Nepodaří-li se zastavit pozorovaný objekt pod imerzním objektivem, je třeba olej odstranit a celý postup zopakovat.

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 
Logo OPVK

OPVK

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého tř. 1/3

tel.: +420 54156 1111
IČ 62157124