Vazba genů

Úkol 1:

Jaké gamety (genotypy) mohou vzniknout z gametogonie AaBb? Vyřeš pro:

  1. neúplnou vazbu
  2. úplnou vazbu a to v případě, že se bude jednat o vazbovou fázi cis a trans.

Úkol 2:

Vypočítejte teoretický štěpný poměr B1 generace, která vznikla křížením jedinců uvedeného genotypů, když víte, že síla vazby p(AB) = 16,6 cM a počet potomstva n = 1152.

AB × ab
ab ab

Úkol 3:

U slepic jsou opeřené nohy dominantní nad neopeřenými (gen A), hráškovitý tvar hřebínku dominantní nad jednoduchým (gen B) a bílé zbarvení dominantní nad tmavým (gen C).

Určete vzájemnou lokalizaci genů ABC a sílu vazby mezi sousedními geny na základě genetické analýzy potomstva vzniklého z testovacího křížení: AaBbCc × aabbcc.

B1 křížení:

ABC × abc
abc abc
Fenotypy
ABC
abc
ABc
abC
Abc
aBC
AbC
aBc
% 80,9 3,9 14,6 0,6

Úkol 4:

Zjistěte genovou mapu V. chromozomu rajčete. Jde o seřazení genů K, L, N, S za sebou a o výpočet síly vazeb (p) v cM mezi sousedními geny. (K - červený plod, k - žlutý; L - kulatý plod, l - špičatý; N - chlupatá lodyha, n - holá; S - rovné listy, s - listy vlnité). Fenotypové frekvence potomků vzniklých testovacím křížením jsou uvedeny v tabulkách.

Fenotypy
NKS
nks
NkS
nKs
Nks
nKS
nkS
NKs
% 67,8 29,2 2,2 0,8
Fenotypy
KSL
ksl
kSl
KsL
KSl
ksL
Ksl
kSL
% 49,6 21,4 20,4 8,6

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 
Logo OPVK

OPVK

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého tř. 1/3

tel.: +420 54156 1111
IČ 62157124