Vyšetření krve

Úkol 1: Příprava trvalého preparátu suchou cestou – krevní nátěr

krev

K jedné straně odmaštěného podložního skla kápněte malou kapku nesrážlivé krve. Před kapku krve přiložte pod úhlem 45o podložní sklo se zabroušenými rohy a nechejte krev roztéct podél hrany sklíčka a poté plynulým tahem rozetřete kapku po podložním skle (kapka krve se táhne za sklíčkem). Krevní nátěr musí být tenký, rovnoměrný, asi do 2/3 podložního sklíčka. Několikrát postup opakujte, až se vám podaří zhotovit kvalitní krevní nátěr, který nechte zaschnout a prohlédněte pod mikroskopem.

obr.

Obr.: Postup zhotovení krevního nátěru: A – kápnutí kapky krve na podložní sklo, B – přiložení krycího skla před kapku krve pod úhlem 45°, C – zhotovení krevního nátěru, D – ptačí erytrocyt (oválný, s jádrem, větší), E – savčí erytrocyt (kulatý, bikonkávní, bez jádra, menší)

Úkol 2: Barvení krevního nátěru (panoptické barvení dle Pappenheima)

krev, May-Grünwald, Giemsa-Romanowski

Zhotovte krevní nátěr (viz předchozí úkol). Po zaschnutí převrstvěte preparát barvivem May-Grünwald a nechejte působit 5 min., poté přidejte destilovanou vodu a opět nechejte 5 min. působit. Slijte a převrstvěte barvivem Giemsa-Romanowski. Po 10 min. slijte, opláchněte destilovanou vodou a k preparátu opatrně přiložte filtrační papír k odsátí zbytků vody. Po odstranění filtračního papíru nechte nátěr zaschnout. Prohlédněte si obarvený krevní nátěr, v kterém můžete kromě erytrocytů pozorovat i leukocyty s modře obarvenými jádry.

Úkol 3: Měření velikosti mikroskopických objektů

TP: ptačí erytrocyty, NP: savčí erytrocyty

Měření velikosti objektů se provádí pomocí okulárového mikrometru (měřítka), který je umístěn v jednom z okulárů. Při měření velikosti objektu je třeba zjistit, kolika dílkům okulárového mikrometru odpovídá měřený objekt. Tento počet dílků se vynásobí mikrometrickým koeficientem pro daný objektiv (každý objektiv má svůj koeficient) a výsledek se vyjádří v µm. Změřte velikost ptačích a savčích erytrocytů. Jaký je rozdíl mezi ptačím a savčím erytrocytem (velikost, tvar a přítomnost jádra)?

obr.

Obr.: Porovnání velikostí různých buněk.

Úkol 4: Hemolýza osmotická (makroskopicky)

krev, fyziol. roztok, voda

Do dvou zkumavek nalijte po 1 ml savčí krve. Do jedné ze zkumavek přidejte 3 ml fyziologického roztoku a do druhé stejné množství destilované vody. Mírně protřepejte a porovnejte obě zkumavky. Vysvětlete, k čemu v jednotlivých zkumavkách došlo a proč. Proveďte tzv. „čtecí zkoušku“ a výsledky zaznamenejte.

obr.

Úkol 5: Hemolýza osmotická (mikroskopicky)

krev, voda

Na podložní sklíčko naneste malou kapku krve a přikryjte krycím sklíčkem. K okraji sklíčka přikápněte kapku destilované vody. Pozorujte postupné ubývání erytrocytů způsobené jejich praskáním (prasklé erytrocyty jsou málo viditelné).

Úkol 6: Plazmorhiza

krev, 1M KNO3

Na podložní sklo naneste kapku krve a přikápněte k ní kapku 1M KNO3. Po přiložení krycího skla pozorujte a zakreslete krvinky svraštělé do hvězdicovitých útvarů, tzv. echinocyty (k této deformaci krvinek může dojít také např. v silných nátěrech, které pomalu vysychaly). Nakreslete a zapište závěr.

obr.

Obr.: Osmotické jevy u savčích erytrocytů: A – hemolýza, B – plazmorhiza.

Úkol 7: Fagocytóza

TP: fagocytující bílé krvinky, barvené Pappenheimovou metodou.

Prohlédněte si preparát, najděte a zakreslete bílé krvinky s fagocytovanými partikulemi. Spočítejte fagocytární aktivitu (FA): FA = počet fagocytujících buněk/počet počítaných buněk.

obr.

Obr.: Leukocyt s fagocytovanými partikulemi.

Úkol 8: Určování krevních skupin

Pomocí diagnostické soupravy pro určování krevních skupin systému ABO (monoklonální) si určete svoji krevní skupinu a zaznamenejte do protokolu.

Tyto výukové materiály byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 
Logo OPVK

OPVK

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého tř. 1/3

tel.: +420 54156 1111
IČ 62157124