Zvyšování pedagogických, manažerských
a odborných dovedností pracovníků VFU

SEO

webmaster
pazourekj@vfu.cz

 

Klíčová aktivita "Zvýšení odborných a pedagogických kompetencí akad. pracovníků"

a "Zvýšení manažerských a osobnostních kompetencí pracovníků"

doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D., Garant manažerských, didaktických a dalších kurzů

 

 • Máte zájem o další sebevzdělávání prostřednictvím kurzů zaměřených
  na zvýšení vašich pedagogických, psychologických, manažerských kompetencí?

 • Chcete ovlivnit nabídku kurzů?
 • Chcete rozšířit spektrum nabízených kurzů o další z oblasti vašeho zájmu?

 

Klíčová aktivita "VÝUKOVÉ OPORY"

RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D., Garant výukových opor

 

Čeho se tato aktivita týká ?

 • Chystáte se napsat skriptum ?

 • Potřebujete přeložit skriptum nebo jiný výukový materiál  do angličtiny ?

 • Máte zájem o přípravu videosekvence do prezentace nebo jiného výukového
  materiálu ?

 • Připravujete multimediální prezentaci ?

 

Finanční zdroje  z  projektu  OPVK vám mohou pomoci v těchto případech :

 • Můžete získat  nadstandardní  autorský honorář !

 • Můžeme vám nabídnout pomoc při přípravě výukového materiálu

 • Můžeme vám zajistit a financovat překlad odborného textu do angličtiny

 

 

 

Klíčová aktivita "ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH A  PEDAGOGICKÝCH KOMPETENCÍ"

doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D., Garant specializovaných kurzů

 

 • Chtete zvýšit úspěšnost přihlášek grantových projektů?

 • Chcete se dále vzdělávat ve své specializaci?

 • Chcete umět vytvářet úspěšné prezentace?

 • Chcete se naučit prezentovat výsledky své práce?

 • Chcete získat základy statistického zpracování dat?

 


 

Klíčová aktivita "E-LEARNINGOVÉ OPORY"

doc. RNDr. Jiří Pazourek, Ph.D., Garant e-learningových opor

 

Čeho se tato aktivita týká ?

  • Chcete umět používat e-learning MOODLE?

  • Chcete umět zadávat elektronické domácí úkoly ze seminářů/cvičení ?

  • Chcete umět vytvářet interaktivní výukové testy?

  • Chcete připravovat zkouškové testy s okamžitým vyhodnocením ?

  • Chcete pořádat studentské ankety s okamžitou reakcí?

 

Klíčová aktivita "Výměna zkušeností se zahraničím"
PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D., Garant výměny zkušeností se zahraničím

 

 • Máte kontakty se zahraničními odborníky z Vaší výzkumné oblasti?

 • Chcete je seznámit s Vašimi kolegy?

 • Chcete si vyslechnout zajímavou přednášku na zvolené téma?

 • Přivítali byste workshop na se seznámení se z novými metodami?

 • Chcete se podílet na přípravě programu přednášek?

Odkazy na dotazníky jednotlivých garantů tohoto Projektu

 

Je-li odpověď na jakoukoli z níže uvedených otázek ANO, vyplňte prosím přiložený dotazník.


Na základě vyhodnocení těchto dotazníků budeme připravovat dané kurzy. 
Podle odezvy účastníků kurzů budeme (opět formou dotazníku) vyhodnocovat jejich úspěšnost.

DOTAZNÍK PS02

DOTAZNÍK KŠ02

DOTAZNÍK JP04

DOTAZNÍK PB02

DOTAZNÍK LB03

 

Klicova aktivita "Evaluace projektu"

doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., Hlavní manažer projektu

 

Z tohoto projektu ESF jsou hrazeny kurzy, přednášky, workshopy, pomůcky
a literatura pro zaměstnance a studenty FaF VFU.


DOTAZNÍK RO01