Husa domácí


Anser anser domesticus

Taxonomické zařazení

Třída: ptáci (Aves)

Podtřída: letci (Neognathae)

Řád:   vrubozobí (Anseriformes)

Čeleď: kachnovití (Anatidae)

Rod: husa (Anser)


Husa domácí byla domestiková ze svého divokého předka Husy velké (Anser anser) a některá plemena z Husy labutí (Anser cygnoides) na více místech asi v období 5000 let př. n. l. Oproti divokým předkům má husa domácí vyšší hmotnost. Lidé využívají husí maso, sádlo a peří. Husa velká je tažný pták. U domestikovaných hus byla schopnost letu postupně potlačena. Při tahu (na podzim) hejna odlétají buď do zimovišť ve Španělsku, nebo do Tuniska a Alžírska. Za letu neustále vokalizují, tvoří typickou formaci ve tvaru písmene V a na vedoucí pozici se postupně střídají. V chovech jsou husy citlivé na podmínky prostředí, při příliš nízké vlhkosti vzduchu husy mohou pociťovat svědění kůže a to vede k rozvoji oštipování. Naopak při vysoké vlhkosti jsou housata citlivá na prochladnutí z důvodu nemožnosti vysušit si paří, které ještě nemá plnohodnotné vlastnosti jako u dospělých jedinců. Husí peří je další významná komodita získávaná z této drůbeže. Peří vyniká izolačními vlastnostmi a je používáno jako výplň pokrývek, polštářů, oblečení atd. Letky byly používány jako brka na psaní. Škubání peří se provádělo jak z mrtvých tak ze živých ptáků. Podle vyhlášky o minimálních standardech na ochranu hospodářských zvířat č. 208/2004 Sb., se nesmí ze živých kachen a hus vyškubávat nezralé peří, včetně prachového peří.  

Sociální chování

V přírodě tvoří divoké husy páry (minimálně na období hnízdění, některé déle). V chovech žjí husy v polygynní struktuře hejna. Ideální poměr pohlaví je uváděn 1:4-5. První bojové projevy a tvorba hierarchie přicházejí okolo 4. až 9. týdne věku. Dochází k nim zejména v prostoru u krmiva a zdroje vody. Další vlna bojů přichází okolo 25. týdne věku, kdy husy pohlavně dospívají. Agonistické chování je projevováno zejména štípání protivníka zobákem na hřbetu. Obranné chovná se projevuje typickým syčením se skloněnou hlavou a přibližování se k vetřelci. Následně husy nabíhají na nepřítele a snaží se uštědřit mu ránu křídly a štípnutí zobákem. Husy jsou velcí ptáci a dokážou protivníkovi uštědřit bolestivé rány. Většina starých dominantních houserů nepřipustí mladé housery k páření se samicemi. Agrese mezi samice může pramenit z nevhodně navržených hnízd, kdy na sebe samice navzájem vidí a utočí na sebe.

Potravní chování

Husy jsou spásači. Pastva je pro ně přirozeným způsobem získáváním potravy. Husy v přirozených podmínkách tráví asi 23 % aktivní části dne příjmem potravy.


Komfortní chování

Husí peří potřebuje řádnou péči pro zachování své kvality. Preeningem tj. péčí o peří tráví husy domácí zhruba 12 % času svého bdělého stavu. Husy si své peří podobně jako kachny promazávají sekretem z uropygiální žlázy. Zobákem si peří probírají a urovnávají. Preening je doplněn máváním křídly, a protahování nohou. Husy se velmi rády koupou. Čistá voda pomáhá husám udržovat čisté i své peří.

Reprodukční chování

Většina chovatelů husy domácí má zkušenost, že husy nejsou schopné se rozmnožovat bez přístupu na vodní plochu. Existují však i výjimky, kdy se pojímání husám podaří i na souši. Ovšem bez přístupu na vodní hladinu je nižší pravděpodobnost, že nakladená vejce budou oplozená. Namlouvací rituál domestikovaných hus je podobný rituálu jejich divokých příbuzných. Pár se navzájem zdraví natahováním krku a případným štěbetáním. Husy, které mají přístup k vodě, střídavě snižují hlavu k vodní hladině, jakoby nabíraly vodu do zobáku. Samec samici obchází/obeplouvá a „štípe“ do ní. Pokud je samice svolná k páření sklání hlavu (na souši přisedá k zemi). Samec se snaží vylézt samici na záda a přichytit ji zobákem za peří na krku. Potom samici přitlačuje k zemi a dochází ke kopulaci. Při pojímání na vodě samec samici potápí hlavu pod hladinu. Po aktu si samice často protahuje křídla, otřepává se a upravuje si peří.

Rodičovské chování

Husa velká staví hnízdo z trávy a prachového peří v blízkosti vody. Snáší 4 – 10 ks bělavých vajec, na kterých následně 28 dní sedí. Domácí přirozený odchov bývá bezproblémový, housata se velmi rychle naučí přijímat potravu.

Konzumace husích vajec je možná pouze z domácího chovu. Kvůli vysoké pravděpodobnosti bakteriální kontaminace husích vajec je jejich prodej jako potraviny zakázán. Při přípravě se doporučuje vejce pořádně tepelně opracovat.


Husa a houser vodí společně odrostlá housata na pastvě.