ETOLOGIE PSŮ

výukový materiál určený pro studenty VFU Brno vzniklý při řešení projektu IVA VFU 2015FVHE/2390/73

řešitelský tým: MVDr. Jiří Žák, Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

 

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

 

V současnosti považován za jediného předka psa vlk. Domestikace proběhla před min. 15 000 lety, pravděpodobně na různých místech severní polokoule, kde vlk žil volně.


Foto: Vlk arktický (Canis lupus arctos)

Vlk arktický 

Domestikační změny: pes je všežravec (prodloužení střev), má jiný způsob pohybu, je těžkopádnější, stopa vlka je delší a užší než stopa stejně velkého psa, pes má oproti stejně velkému vlku až o 30 % menší hmotnost mozku, menší zuby, nemá ocasní pachovou žlázu, čenich většiny psů je kratší, skus většiny plemen psů je nůžkový (většina vlků má skus klešťový), pes nosí ocas většinou zdvižený, často také zakroucený (vlk nosí ocas svěšený volně dolů), typické pro některá plemena psů jsou svislé ušní boltce, výskyt kožních řas a záhybů, různá struktura a délka srsti u jednotlivých plemen, různé zbarvení srsti, fyziologicky dospívá pes dříve než vlk, má vyšší plodnost, fena psa hárá obvykle dvakrát do roka a má větší počet štěňat v jednom vrhu, psi nepomáhají fenám s odchovem štěňat, jsou promiskuitní, nemají tak kompletní repertoár vizuálních signálů jako vlci, častěji používají hlasové signály, spolupráci při lovu velké kořisti a společnou péči o mláďata lze pozorovat jen u vlků.

Jedním z výsledků domestikace zvířat i neotenie - přetrvávání infantilních charakteristik do dospělosti (brachycefalická a velká hlava, velké oči, retence některých prvků juvenilního chování (hra).

 

 

SMYSLOVÉ VLASTNOSTI

 

ZRAK

    binokulární zrakové pole 60 - 120°, monokulární 60 - 120°, slepá oblast za hlavou 70 - 140° (výrazné meziplemenné rozdíly)

    dichromatické vidění – rozlišuje odstíny modré, fialové, žluté (červenou barvu od žluté a zelené nerozezná)

    skotoskopické vidění - za šera vidí 3x lépe než člověk (větší počet tyčinek)

    v absolutní tmě nevidí

    akomodace omezená, na předměty bližší než 30 - 50 cm nezaostří přesně

    na sítnici nemá tzv. žlutou skvrnu – místo nejostřejšího vidění

    hranice viditelnosti pohybujícího se předmětu cca 500 - 700 m

    zrak je nejen orgán smyslový, který informace přijímá, ale také je vysílá (např. upřený zrak psa signalizuje protivníkovi hrozbu agresivního výpadu, útoku)

 

Video: Svícení očí za tmy způsobeno tzv. vrstvou tapetum lucidum

Video

Video: Pes pozorně sleduje pohybující se předmět

Video

 

 

SLUCH

    dolní limit u psů kolem 20 Hz

    horní limit frekvence u psů 60 - 65 kHz, dle jiných autorů 100 kHz

    psi rozeznají 1/8 - 1/10 tónu

    psi detekují ultrazvukové signály, které vydávají hlodavci a mohou je tak lokalizovat (využití při výcvikuultrazvukové píšťalky), sami ultrazvukové signály nevydávají

    šum, který člověk slyší na vzdálenost 3 - 4 m, slyší pes ještě ve vzdálenosti 24 m, výborně vnímá take modulace zvuků a tónů

    povely rozeznává pes podle jemných zvukových rozdílů (ne podle smyslu slov)

    psi schopni přesněji než lidé lokalizovat zdroj zvuku a jeho vzdálenost – naklánění hlavy

Video: Pes naklání hlavu - zachycení zvuku

Video

ČICH

    čich psa asi 100 000x až milionkrát citlivější než čich lidí

    čichová sliznice psa 0,12 mm vysoká (u člověka 0,06 mm), její plocha u středně velkého psa 125-150 cm2 (výrazné meziplemenné rozdíly), tj. 11 - 22x více než člověk

    220 milionů čichových buněk (člověk 10 - 20 milionů)

    silně vyvinutá pachová paměť

    déle trvající účinky pachových látek vyvolávají jejich únavu

    březí fena sníženou čichovou schopnost o 30 - 40 %

    funkční Jacobsonův orgán (v zadní části nosní dutiny) - využíván především k detekci feromonů a ověřování háravé feny (pes, který větří háravou fenu, může zvýšeně slinit a cvakat zuby → více slin s rozpuštěnými pachy se dostává do Jacobsonova orgánu)

 

Video: Vzájemné očichávání cizích psů

Video

 

Video: Ukázka výcviku psa Celní správy - vyhledávání drog a tabáku pomocí čichu

Video

 

HMAT

    pomocí hmatových tělísek pes vnímá tlak, teplo, chlad, vibrace, bolest, chemické podněty

    hmatové chlupy – u psů v okolí čenichu, na horním pysku, nad očima a na bradě, jejich vlasová pochva obsahuje citlivá nervová vlákna, schopná reagovat na sebemenší dotek → prozkoumávání blízkých předmětů, možnost reagovat i na drobné změny v proudění vzduchu, usnadnění pohybu v nepřehledném porostu, dnes u většiny plemen nefunkční

 

CHUŤ

    ve srovnání s člověkem má jen šestinu chuťových pohárků

    rozlišuje sladkou, hořkou, kyselou a slanou chuť

    pravděpodobně získává více informací o potravě čichem než přímo chutí

    přizpůsobivost chuti ovlivňuje i stupeň návyku na krmivo

 

 

KOMUNIKACE

 

Vizuální (optická) komunikace – řada prostředků, avšak u některých plemen je v důsledku vyšlechtění dlouhé srsti či deformací obličejové části tato komunikace ztížena nebo zcela znemožněna. Plemena, která byla v důsledku šlechtění méně morfologicky modifikovaná, mají škálu těchto prostředků širší.

Výraz tváře, řeč těla:

-       uši (vztyčené, sklopené)

-       pysky (relaxované, stažené s obnaženými zuby)

-       držení těla (vzpřímené, nahrbené)

-       ocas (zdvižený, nesený rovně, zatažený)

-       piloerekce

Dominance - těžiště v přední části těla, pohled vpřed, uši vztyčené a zvednutý ocas, pomalé mávání

Submise aktivní – pes uhýbá hlavou i pohledem, zatahuje ocas mezi nohy, uši sklopené, zaujímá přikrčenou polohu těla, zvedá přední nohu, olizuje koutek tlamy, močí

Submise pasivní – pes se převaluje na záda, olizuje se, uhýbá pohledem, exponuje abdominální krajinu, ocas má přitažený k tělu, močí

Stresové signály - pes používá ve stresu nebo při pocitu ohrožení, slouží k odvrácení hrozby a tím předcházejí vystupňování agrese (pokud použité gesto okamžitě nezmírní nebo neodvrátí ohrožení, pes postupuje po výrazovém žebříčku výše): olizování nosu, zívání - odvracení hlavy - odvracení těla, podávání tlapky - snaha odejít pryč - přikrčený postoj, stažený ocas - plazení, uši stažené dozadu - lehnutí nohama vzhůru - strnulost, upřený pohled – vrčení – chňapnutí – kousnutí

Foto: Projevy vizuální komunikace - submise

Submise

Foto: Projevy vizuální komunikace - agrese

Agrese

Foto: Projevy vizuální komunikace - strach, submise

Strach

Foto: Projevy vizuální komunikace - piloerekce, stažený ocas

Piloerekce

Foto: Projevy vizuální komunikace - nahrbení, stažený ocas, olizování nosu

Stres


Video: Projevy vizuální komunikace - submisivní pes

Video


Video: Projevy vizuální komunikace - submisivní pes (odhalení slabin)

Video

 

Video: Projevy vizuální komunikace - olíznutí pysku

Video

 

 

Video: Projevy vizuální komunikace - piloerekce, stažený ocas, chňapání, podávání tlapky, odvracení hlavy a těla

Video

 

 

Video: Projevy vizuální komunikace - odehnání cizího psa

Video

 

 

Video: Projevy vizuální komunikace - submisivní pes (přikrčený postoj, stažené ušní boltce)

Video

 

 

 

 

Akustická (vokální) komunikace – řada prostředků, všechny tyto projevy mohou mít různou intenzitu a podobu:

      štěkání - obrana, hra, pozdrav (osamělost, upoutání pozornosti, výstraha)

      mručení - pozdrav, spokojenost

      vrčení - obranná výstraha, hra, vítání

      kňučení - submisivita, obrana, pozdrav, bolest, upoutání pozornosti

      vytí - kontakt, výraz sociální soudržnosti, hrozba

      naříkání – akutní stresová vokalizace

      kňourání/cvakání – stresová vokalizace v neonatální fázi

      skučení - stresová vokalizace

      funění – varovná vokalizace

      vyštěkávání - pozdrav, hra, bolest,

      opuštěnost, submise, obrana

      bafání - agonistická vokalizace nejnižší intenzity

 

Video: Projevy vokální komunikace - štěkání

Video

Video: Projevy vokální komunikace - štěkání - výzva ke hře

Video

Video: Projevy vokální komunikace - kňučení štěňat - volání matky

Video

 

 

Video: Projevy vokální komunikace - naříkání

Video

 

 

Video: Projevy vokální komunikace - vrčení - obrana kořisti

Video 

Olfaktorická komunikace - značkování močí, značkování výkaly a sekretem z pachových žláz.

 

Foto: Projevy olfaktorické komunikace - vzájemné očichávání cizích psů

Foto

Video: Projevy olfaktorické komunikacevzájemné očichávání

Video

 

Video: Projevy olfaktorické komunikaceznačkování výkaly a sekretem pachových žláz - hrabání

Video

 

 

Video: Projevy olfaktorické komunikaceznačkování výkaly a sekretem pachových žláz - hrabání

Video

 

 

Video: Projevy olfaktorické komunikaceznačkování sekretem pachových žláz - hrabání

Video

Parfémování (válení se v silně zapáchajících látkách, např. zdechlinách) - ritualizované chování, pes tře nejdříve bradu, tvář a poté hlavu, šíji, ramena a hřbet. Příčina dosud není zcela vysvětlena.

Foto: Parfémování - válení se v mršině

foto foto foto foto foto

Video: Parfémování

Video

 

Taktilní komunikace – doteky, dvě možné úlohy:

     zesílení sociální vazby cestou redukce stresu

     získání informací o protivníkovi v průběhu fyzického kontaktu

 

Chuťová komunikace - úloha chuti při komunikaci nebyla dosud samostatně zkoumána, chuť může hrát roli při přenosu feromonálníchinformací obsažených v moči, výkalech a sekretech žláz, vzájemné olizování může být posilováno chutí.

 

 

SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ

 

Pes je sociální druh, vytváří si pouto k příslušníkům smečky/členům své sociální skupiny, silná motivace být v jejich společnosti.

U domácích psů je sociální chování ovlivněno stupněm omezení ze strany člověka, dostupnými zdroji (potrava, úkryt) a tlakem predátorů (vč. člověka). Psi držení člověkem žijí v sociální skupině určené majitelem.

 

 

TERITORIÁLNÍ CHOVÁNÍ

 

Teritorium je území, které smečka či jedinec brání proti cizím jedincům nebo skupinám (většinou stejného druhu a pohlaví) a aktivně jim zabraňuje ve vstupu. Teritoriální chování je u psovitých velmi silně vyvinuto. Využití při střežení a hlídání obydlí a dalších objektů.

Video: Označování teritoria močí

Video

Video: Střežení teritoria

Video

 

 

 

 

POTRAVNÍ CHOVÁNÍ

 

Pes je diurnální (aktivita a konzum potravy ve světlé fázi dne), všežravec (původně zčásti mrchožrout, tj. konzum odpadků je u psů zcela normální chování), predátor (lov a zabití kořisti výrazné zejména ve smečkách psů, nemusí mít vztah k hladu). Přiměřený konzum trávy u psů je normální.

Sociální facilitace silná zvláště u štěňat. Sociální kompetice povzbuzuje konzum potravy.

Příjem vody - množství přijaté tekutiny je závislé na podmínkách prostředí, pracovním zatížení zvířete a obsahu vody v podávaném krmivu, fyziologický vyšší příjem vody u psů je v teplém ročním období, u štěňat, při vyšší fyzické námaze a při krmení suchým granulovaným krmivem. Psi by měli mít vždy přístup k čerstvé pitné vodě, denní záchovný příjem tekutin 30 – 50 ml na kg živé hmotnosti a den.

Video: Potravní chování - konzum krmiva

Video

Video: Potravní chování - pití

Video

 

Foto: Konzum trávy

foto foto 

Video: Konzum trávy

Video

PORUCHY V RÁMCI POTRAVNÍHO CHOVÁNÍ

 

Polyphagia - nadměrný konzum potravy

Příčiny: parazitární nebo jiné onemocnění, psychické - projev frustrace (stres, separační úzkost…), odraz nutričních návyků majitele

Obezita - zvýšení tělesné hmotnosti o více než 15 % nad ideální váhu s ohledem na plemeno, pohlaví a věk.

 

Anorexia - odmítání potravy

Příčiny: fyzické (onemocnění, bolest) nebo psychické (změna krmiva, změna prostředí - přestěhování, příchod nového zvířete do rodiny), vynucování si pozornosti majitele odmítáním pamlsků a potravy – naučené chování

 

Polydipsia - nadměrné pití

Příčiny: zdravotní (např. cukrovka), psychické (separační úzkost, kompulzivní poruchy…)

 

Pica - konzumace nejedlých předmětů (kamínky, led, sníh, písek, hlína, plasty, kovy, textil…), normální ve štěněcím věku – explorace, nuda; porucha, pokud nevymizí do cca 6 měsíců věku

 

Koprofágie - konzumace výkalů jiných zvířat i vlastních

Příčiny: fyziologické (požírání výkalů i moči štěňat matkou, explorační chování štěňat – ustává do 1 roku věku), vysokoproteinová dieta (malé množství vlákniny v krmné dávce), nepravidelný režim krmení (velké pauzy mezi krmeními), nedostatek potravy - hlad, prostředí chudé na podněty - nuda, příležitost pojídat výkaly (dlouhá doba trávená v kotci nebo v bytě o samotě), vynucování pozornosti – naučené chování

Nutkavá (kompulzivní) koprofagie může být vrozená a geneticky podmíněná - častěji u psů s bázlivou povahou, ve vyšší míře u retrívrů a NO. Diagnózu musí stanovit veterinární lékař - oprávněn předepsat účinná psychofarmaka.

 

 

ELIMINAČNÍ CHOVÁNÍ

 

Stimuly k eliminaci: konzum potravy, vody (reflex gastrokolický), pohyb po spánku, po odpočinku, pach již použitého místa.

Před a po močení a kálení: očichávání, vyhledávání místa, kroužení, hrabání (rozšíření pachů + pachy meziprstních žláz).

Psi se při močení a kálení staví tak, aby osa jejich těla směřovala severojižním směrem, pokud je zemské magnetické pole klidné. Magnetická bouře po sluneční erupci tuto vrozenou psí reakci ruší - v době neklidného magnetického pole je nasměrování víceméně náhodné.

Foto: Eliminační chování - kálení

foto

Foto: Eliminační chování - močení (pes)

foto

Foto: Eliminační chování - močení (fena)

foto

Video: Eliminační chování - očichávání, vyhledávání místa, močení, kálení

Video

Video: Eliminační chování - močení a hrabání po eliminaci

Video

 

 

Video: Eliminační chování - typický postoj při kálení

Video

 

 

Video: Eliminační chování - přeznačkování místa močí

Video

 

 

PROBLÉMY V RÁMCI ELIMINAČNÍHO CHOVÁNÍ

 

Nežádoucí eliminace - v místech, která nejsou určená k močení či defekaci psů…

Příčiny: nedůsledná výchova, zdravotní příčiny, věk

 

Submisivní močení - projev submisivity vůči jiným psům nebo lidem, zejména při setkání, vítání u dveří

 

Geriatrický pacient - eliminace v bytě, neklid a popocházení v nočních hodinách

 

 

LOVECKÉ CHOVÁNÍ

 

Lovecké chování je např. u vlků částečně vrozeno a částečně naučeno vlastní zkušeností  nebo formou mimetického chování v době, kdy se mladí jedinci účastní lovu se zbytkem smečky.

U psů hraje ve vývoji loveckého chování učení malou roli, neodpovídá-li pes na kořist, obvykle chybí motivace, nikoli zručnost k lovu.

Fixní vzorce a pořadí projevů loveckého chování:

      pes vystopuje kořist (čich)

      přiblíží se jí na dosah

      výpad – prudký pohyb ke kořisti, která se dává na útěk

      kořist pronásleduje

      uchopí ji – zakousne/třepe s ní/usmrtí

      kořist roztrhá

Lov malé kořisti – myškování (zájem psa o pronásledování a přinášení odhozeného míčku či jiné hračky je projev loveckého chování)

Lov velké kořisti - využití např. při výcviku psa v zákusu do ochranného rukávu nebo obleku – vnímán psem jako kořist.

Pes při lovu neprojevuje známky agresivity.

Video: Využití vrozeného loveckého chování při výcviku služebních psů

Video


 

 

KOMFORTNÍ CHOVÁNÍ

 

Čištění těla: olizování, otřepávání, okusování, drbání zadními končetinami, otírání.

Allogrooming mezi psy, kteří se znají.

Protahování, zívání, odpočinek, spánek.

Foto: Komfortní chování - odpočinek

foto foto

Video: Komfortní chování po spánku - protáhnutí, zívnutí, otřepání se

Video

 

 Video: Komfortní chování - REM fáze spánku

Video   film   Video 

Video: Komfortní chování - čištění, olizování

Video

 

 Video: Komfortní chování - otřepání vody

Video

 

 

Video: Komfortní chování - fascikulace

Video

 

Video: Komfortní chování - slunění

Video

 

 

Video: Komfortní chování - ochlazování dýcháním s vyplazeným jazykem

Video

 

 

 

 

 

 

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ

 

Psi pohlavně dospívají v 9 - 12 měsících, malá plemena v 6 – 9 měs., obří v 12 měs.

Feny dospívají v 6 - 9 měs. (první estrus), velká plemena později.

Diestrická zvířata – estrus 2x ročně (značné plemenné i individuální odchylky) - 70 % fen hárá 2x do roka (70 % z nich na jaře a na podzim).

Prekopulačníchování vysoce ritualizované: individuální variace - společná hra, běhání, honička, vokalizace, postrkování a očichávání partnera, od hlavy po těle, zejména v oblasti genitálu, cvakání zuby, salivace. Fena napřed psa zahání, uniká, pak je receptivní, často močí, může sama skákat na psa, zejména, je-li tento nezkušený. Fena mává ocasem, uhýbá s ním laterálně a prezentuje se psovi. Až je připravená, nechová se již vyzývavě, zklidní se a stojí, zaujímá polohu ke koitu.

Po ejakulaci dochází ke svázání (zduření topořivých těles během kopulace znemožní okamžité vytažení pyje z pochvy feny (v těle pyje u žaludu uložena houbovitá tělesa, která po naplnění krví zduří), význam: ejakulát psa se dostává po dostatečně dlouhou dobu až k děložnímu krčku feny), které může trvat 10 - 30 minut, pes přitom po chvíli fenu obkročí.

Feny, které nejsou v estru, mohou skákat na feny v říji a naopak, během říje větší nervozita, vokalizace.

Pohlavní cyklus feny – 4 období (proestrus, estrus, diestrus, anestrus) - opakují se během reprodukční periody života feny a mizí s přechodem do tzv. senia ve stáří 10-14 let.

 

Foto: Sexuální chování - naskakování

foto

Video: Sexuální chování - pronásledování hárající feny a naskakování

Video

 

 

MATEŘSKÉ CHOVÁNÍ

 

Březost feny trvá cca 63 dnů (normální rozpětí 58-65 dnů).

V první polovině březosti fena plně aktivní, dva týdny před porodem méně pohybu, často močí a defekuje, před porodem stoupá neklid (24 - 48 h), olizuje si mléčnou žlázu a genitálie, klesá chuť k jídlu, stoupá agresivita vůči cizím, chystá hnízdo nebo použije připravené hnízdo, často se otáčí k břichu, vstává a lehá si, občas hrabe končetinou, často močí.

Znaky porodu: respirace hluboká a povrchní dýchání se střídají, klesne tělesná teplota.

Intervaly cca 30 min mezi porodem jednotlivých štěňat, po posledním začíná kojit.

Po porodu fena překousne pupeční provazec, konzumuje placentu, mláďata čistí intenzivně (hned po narození očistí od obalů, stimuluje zahájení dýchání, defekaci a močení, sání), navádí nevidomé štěně směrem k hnízdu a k mléčné žláze.

První dny po porodu fena opouští hnízdo jen pro krmení a eliminaci.

V prvních dvou týdnech iniciuje sání mláďat fena, počet kojení vrcholí koncem 1. týdne, od 3. týdne iniciuje sání vrh, odstav postupný, cca v 6 týdnech.

Do 3. týdne mláďata netrestá, pak mírně, např. za pokus o sání (vrčí, cení zuby, inhibované kousnutí).

Regurgitace potravy u některých fen (4.-6. týden)

Falešná březost – i když fena není březí, může za určitých okolností spustit produkci mléka (význam: feny ve smečce háraly ve stejnou dobu, falešná březost řeší při úhynu matky náhradní péči o štěňata, vč. kojení), vyskytuje se často, zejména u dobře živených fen, s úzkou vazbou na majitele, nejde o poruchu pohlavního cyklu, ani nesnižuje plodnost zvířete.

 

 

HRAVÉ CHOVÁNÍ

 

Signály – výzvy ke hře: úklon, přehnané prudké přiblížení se, štěkání, úder tlapkami, vzájemné skákání.

Sociální hra je u psů rozšířenější než hra individuální.

Sekvence her se často mění – prvky chování loveckého se střídají s prvky chování sexuálního. Častá výměna rolí mezi partnery.

Foto: Hravé chování - výzva ke hře

foto

Video: Hravé chování 

Video   film   Video   film   Video  

 

Video: Hravé chování - výzva ke hře

Video   film

 

 

Video: Hravé chování - imitace predace

Video

 

 

 

 

 

ONTOGENEZE CHOVÁNÍ

 

-       vývoj chování během života jedince (prenatální i postnatální vývoj - ontogeneze začíná oplozením vaječné buňky a končí smrtí)

-       nejprudší vývoj chování v období od porodu do pohlavní dospělosti

 

Neonatální období (1. - 14. den po narození)

-       úplná závislost na matce (živiny a voda – sání, termoregulace, eliminace (reflex vyvolán olizováním inguinální krajiny - třísel)

-       oči a zvukovody jsou zavřené (nevidí, neslyší), vyvinutý čich, hmat, citlivost vůči teplotě prostředí

Aktivita štěňat

-       90 % času spí

-       pohyb několik desítek cm, jsou přitahována teplem a odpuzována chladem

-       pohyb proti srsti – hledání struku a pohyb proti tlaku (líže-li je matka),

-       kývavé pohyby hlavy napravo a nalevo, zvyšují pravděpodobnost nalezení struku, rytmické pohyby – pouze v prvních dnech po narození

-       vokalizace: kňučení

 

Foto: Štěně krátce po narození - hluché, slepé

foto

Video: Novorozená štěňata vybavená císařským řezem

Video

 

Přechodné období (15. - 28. den)

-       klesá závislost na matce (potrava, voda, termoregulace, eliminace)

-       rozvoj exploračního chování (funkční zrak a sluch) – nutno poskytnout podněty (štěňata držená během této periody ve sterilním a na podněty chudém prostředí budou trpět sensorickými a mentálními deficity)

-       začíná chodit, couvat, vrtět ocáskem

-       hra a hravé boje mezi štěňaty ve 3. týdnu

 

Socializační období (4. - 12./14. týden)

-       rychlý růst a vývoj

-       hra mezi štěňaty je nejvýznamnější sociální interakcí

-       nutno stimulovat sociální chování, četné podněty

Primární socializace (senzitivní perioda pro vytváření sociální vazby)

-       socializace s příslušníky vlastního druhu je nezbytná, aby se vyvinulo normální sociální a sexuální chování (socializace vůči psům 4.- 6. týden)

-       nedostatek kontaktu s lidmi v období socializace (vůči lidem 6.- 12. týden) má za následek strach z nich (např. štěňata chovaná v kotci bez kontaktu s lidmi)

-       princip přípravy pasteveckého psa spočívá ve vytvoření sociální vazby pasteveckého psa na ovce (štěně ve věku 7 – 8 týdnů umístit do kotce s jehňaty → integrace psa do stáda → ochrana před predátory)

Období strachu (8. - 10./12. týden) - traumatická zkušenost může vyvolat generalizovaný strachneurotický pes

 

Foto: Hry štěňat

foto foto

Foto: Spánek štěňat

foto foto

Foto: Explorační chování štěňat

foto foto

Video: Štěňata ve věku 4 týdnů - explorace

Video

Video: Štěňě ve věku 8 týdnů - příjem krmiva

Video

 

Video: Prvky agonistického chování ve hře štěňat

Video

 

 

Video: Komfortní chování u štěňat - odpočinek, spánek, otřepání se (sociální facilitace)

Video

 

 

Video: Hra s objekty, kousání

Video

Video: Štěněcí školka

Video

 

 

Juvenilní období (3 - 6 měsíců)

-       od doby, kdy se štěně vzdaluje od hnízda, do doby sexuální zralosti

-       rychlý fyzický vývoj, motorické schopnosti

-       trvalý chrup se objevuje ve věku 16 týdnů, plně vyvinutý v 6 měsících

 

Puberta (6 - 12 měsíců) – jedinec se zařazuje do sociální struktury smečky, končí infantilní sterilita. Psi pohlavně dospívají v 9 - 12 měsících, malá plemena v 6 – 9 měs., obří v 12 měs.

Feny dospívají v 6 - 9 měs. (první estrus), velká plemena později.

 

Dospělost (plná až 2 roky) - jedinec má v repertoáru druhově specifické projevy chování, sociální vztahy nabývají charakteru typického pro dospělé jedince, nastupuje reprodukce.

K významným změnám v chování dochází u fen v období říje a po porodu.

 

Senium  - změny chování související se stárnutím (malá plemena nad 12 let, střední nad 10 let, velká a obří nad 8 let)

      změny CNS

      dezorientace

      ztráta zraku, sluchu

      ztráta paměti (kognitivní dysfunkce)

      změny v sociálních interakcích

      změny v cyklu spánek-bdění

      ztráta čistotných návyků

      inapetence

      nadměrná vokalizace

      strach

 

 

UČENÍ

 

Habituace – vymizení reakce na opakovaný podnět (dopravní ruch, výcvik ke klidu při střelbě)

Senzitizace – opak habituace, opakovaný podnět vede k narůstání reakce a zvýšení citlivosti živočicha na tento podnět (hrom, zábavná pyrotechnika)

Operantní podmiňování – učení na základě spontánních reakcí (pokus x omyl) - psi se snaží zopakovat chování, za které jsou odměňováni, a vyhnout chování, po kterém následuje trest

Klasické podmiňování – vytvoření asociace na základě společného výskytu původního (nepodmíněného) a nového (podmíněného) podnětu

-         clicker training - klik funguje jako signál, že přijde odměna – nutno napřed vytvořit asociaci opakovaným společným výskytem kliknutí a odměny)

-         potrestání psa po vyslovení povelu za to, že cvik nesplnil → vyslovení povelu příště bude psovi signalizovat blížící se trest

Sociální učení – učení pozorováním, nápodobou (změna chování závislá nebo usnadněná přítomností jiného psa)

 

 

ABNORMÁLNÍ CHOVÁNÍ

 

Agresivita

Podstata: agresivní chování spojeno s obranou zdrojů (potravy, partnera, potomstva), přirozené, normální chování psů. Agrese může být útočná nebo obranná, agresí neafektivní (loveckou, predatorní) šelmy získávají potravu.

Agresivní chování zahrnuje řadu projevů chování od jemných změn poloh těla a mimiky, přes projevy hlasové a vizuální (ritualizované chování – hrozby a postoje) až po explozivní útoky s poraněním nebo usmrcením protivníka/oběti útoku.

Poranění člověka psem často vzniká v důsledku situace, které by bylo možné předejít s využitím znalostí přirozeného chování psů a jejich motivace. Napadnutí člověka je často výsledkem vrozených pudových vlastností a mezidruhově různě vnímaným projevem (např. vycenění zubů, použití hrudních končetin) přirozeného jednání jedinců různých zoologických druhů. K rizikovým situacím mezi člověkem a psem dochází při přímém kontaktu s cizím psem (provokace nebo překonaní útěkové vzdálenosti); rychlém pohybu (např. běžce, cyklisty – původně přirozená reakce pro lov kořisti); mateřské ochraně mláďat a ochraně teritoria; odebírání potravy cizí osobou (přirozená potravní agresivita); nesprávném uplatnění dominance (zásah do kontaktu psů, nezvládnutý výcvik); ošetřování neznámého zraněného psa (riziko reakce psa na bolest).

Foto: Defenzivní (obranná) agrese

foto

Foto: Útočná agrese

foto

 

Video: Útočná agrese

Video

 

 

Video: Útočná agrese (výcvik služebního psa)

Video

 

 

Video: Agrese ze strachu / obranná agrese

Video

 

 

Video: Obranná agrese

Video

 

 

Video: Mírná forma vlastnické agrese

Video

 

 

Video: Silná forma vlastnické agrese

Video

 

 

Video: Využití vlastnické agrese při obraně majetku (výcvik)

Video

 

 

Video: Obranná agrese - ochrana misky s krmivem

Video

 

 

Video: Nesprávná komunikace dítěte se psem - potenciálně nebezpečná situace

Video

 

 

Strach

Příčiny: genetické – vrozený strach, nedostatečná socializace, traumatická zkušenost v periodě strachu, naučený strach (vynucování pozornosti).

 

Video: Strach a útěk

Video

Fobie maladaptační formy strachu s neúměrně silnou odpovědí na existující nebo anticipované, nejčastěji zvukové podněty.

Pro vznik fobie stačí jedno vystavení podnětu, při opakování se reakce psa může zhoršovat.

 

Separační anxieta, úzkost z odloučení – soubor nežádoucích projevů chování, který se objevuje, je-li pes ponechán o samotě (zejména nadměrná vokalizace, nežádoucí eliminace, destruktivní chování).

Podstata: pes je sociální druh, vytváří si pouto k příslušníkům smečky/členům své sociální skupiny, silná motivace být v jejich společnosti.

Rizikové faktory: změny v denním režimu (pes náhle nechán o samotě), stěhování, změny prostředí, dlouhodobé ponechání psa o samotě, pobyt v útulku.

 

Video: Separační anxieta - nadměrná vokalizace

Video

Stereotypní a kompulzivní chování – neproměnlivé a opakované chování bez zjevné funkce, může být i bez opakování pohybů (nehybný postoj).

Podstata: zvíře se snaží vyrovnat se stresující situací (nadbytek/nedostatek podnětů, konflikt motivací), není-li to možné, objeví se přeskoková aktivita nebo přesměrování na jiný objekt.

Faktory: genetické predispozice, fyzikální podněty (olizování zranění), podmiňování (pozornost majitele), nemoci, které způsobují stres nebo podráždění, temperament (bázlivost), orální na sebe směrované stereotypie se mohou objevit náhle bez identifikovatelného počátečního podnětu

Kompulzivní poruchy u psů:

-         pohybové (pes chodí/běhá dokola, honí vlastní ocas)

-         orální (kouše si nohy, ocas, olizuje tlapky, saje si oblast slabin, chytá mouchy

-         agrese (štěká na vlastní končetiny, kouše je, útočí na misku s krmivem)

-         vokalizační (rytmicky štěká, kňučí)

-         halucinační (honí nebo zírá na stíny, do vzduchu)

 

Video: Příklad kompulzivní poruchy pohybové - točení se dokola

Video

Video: Příklad kompulzivní poruchy pohybové - vyskakování a šplhání v kotci 

Video

 

Video: Příklad kompulzivní poruchy pohybové - poskakování v kotci 

Video

Video: Příklad kompulzivní poruchy vokalizační 

Video

 

 

  

Hyperaktivita, hyperexcitabilita – pes chronicky rozrušený, velmi silně odpovídá i na mírné podněty.

Příčiny: genetické, věk (štěňata velmi aktivní), sociální deprivace, chudé prostředí, nadměrné vystavování averzivním podnětům v údobí socializace, podmiňování (vynucování si pozornosti)

 

 

POUŽITÁ LITERATURA

Abrantes, R. Řeč psů. Dona, 1999.

Baranyiová, E., Luescher, A.U. Poruchy chování zvířat. Část I. Problémové chování psů. Poznámky k přednáškám. VFU Brno, 2005.

Dousek, J., Semerád, Z., Ninčáková, S., Smolová, A., Voslářová, E. Vybrané přirozené projevy chování psů významné pro jeho vztah s člověkem. (Selected manifestations of natural dog behaviour important for the dog and human relationship). In Ochrana zvířat a welfare. Brno: VFU Brno, 2010, s. 76-83.

Hart, V., Novakova, P., Malkemper, E.P., Begall, S., Hanzal, V., Jezek, M., Kusta, T., Nemcova, V., Adamkova, J., Benediktova, K., Cerveny, J., Burda, H. Dogs are sensitive to small variations of the Earth’s magnetic field. Frontiers in Zoology, 2013, vol. 10, article no. UNSP 80.

Horová, E., Kholová, H., Jebavý, L., Svobodová, I.: Kynologický výkladový slovník. CanisTR, 2012.

Stafford, K. The Welfare of Dogs. Springer, 2007.

Šebková, N., Hartl, K., Hulva P., Jebavý, L., Masopustová, R., Vrabec, V., Bouška, P., Kosinová, T., Kváš, M. Kynologie. ČZU v Praze, 2008.