Legislativa

(jedná se pouze o výběr právních předpisů platných v ČR v dané oblasti obsahující zejména předpisy významné z pohledu ochrany zvířat, podrobnější informace jsou dostupné na webu MŽP, ČIŽP, AOPK ČR)

Ochrana přírody a krajiny

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  

Vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 152/2006 Sb., o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení

Vyhláška č. 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného

Vyhláška č. 316/2009 Sb., o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích (vyhláška o handicapovaných živočiších)

Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti

Nařízení vlády č. 530/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice

Nařízení vlády č. 531/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Žehuňský rybník - Obora Kněžičky

Nařízení vlády č. 532/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Orlické Záhoří

Nařízení vlády č. 533/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Libavá

Nařízení vlády č. 534/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Podyjí

Nařízení vlády č. 535/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Řežabinec

Nařízení vlády č. 598/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady

Nařízení vlády č. 599/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Jeseníky

Nařízení vlády č. 600/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše

Nařízení vlády č. 601/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Lednické rybníky

Nařízení vlády č. 602/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Novohradské hory

Nařízení vlády č. 603/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Jaroslavické rybníky

Nařízení vlády č. 604/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Hovoransko - Čejkovicko

Nařízení vlády č. 605/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Jizerské hory

Nařízení vlády č. 606/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Rožďalovické rybníky

Nařízení vlády č. 607/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy

Nařízení vlády č. 608/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Bohdanečský rybník

Nařízení vlády č. 609/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Hlubocké obory

Nařízení vlády č. 679/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Komárov

Nařízení vlády č. 680/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Třeboňsko

Nařízení vlády č. 681/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Šumava

Nařízení vlády č. 682/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Pálava

Nařízení vlády č. 683/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Labské pískovce

Nařízení vlády č. 684/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Křivoklátsko

Nařízení vlády č. 685/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Králický Sněžník

Nařízení vlády č. 686/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Horní Vsacko 

Nařízení vlády č. 687/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Beskydy

Nařízení vlády č. 688/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory

Nařízení vlády č. 19/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Boletice

Nařízení vlády č. 20/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Broumovsko

Nařízení vlády č. 21/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví

Nařízení vlády č. 22/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Hostýnské vrchy

Nařízení vlády č. 23/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovelské Pomoraví

Nařízení vlády č. 24/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská

Nařízení vlády č. 25/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Poodří

Nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok - Tvrdonicko

Nařízení vlády č. 27/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové mlýny

Nařízení vlády č. 28/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné hory

Nařízení vlády č. 165/2007 Sb., o vymezení Ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší


Poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobů výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech

Obchodování s ohroženými druhy

Nařízení Rady (ES) č. 338/1997, o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012, kterým se stanoví vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a mění nařízení Komise (ES) č. 865/2006

Nařízení Komise (ES) č. 1320/2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (přílohy A, B, C, D)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 736/2015 o zákazu dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů

Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy

Vyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech

 

Další

Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Hlava VIII Trestné činy proti životnímu prostředí)