OCHRANA OHROŽENÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT, 
PŘÍRODY A KRAJINYLITERATURA

PRIMACK, Richard B., Pavel KINDLMANN a Jana JERSÁKOVÁ. 2001. Biologické principy ochrany přírody. Praha: Portál.

FARKAČ, Jan, David KRÁL a Martin ŠKORPÍK. 2005. Červený seznam ohrožených druhů České republiky.
Bezobratlí. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. pdf

PLESNÍK, Jan, Vladimír HANZAL a Lucie BREJŠKOVÁ. 2003. Červený seznam ohrožených druhů České republiky.
Obratlovci. Praha: Příroda. pdf


BENEŠ, Jiří, Martin KONVIČKA, Josef DVOŘÁK, Zdeněk FRIC, Zbyněk HAVELDA, Alois PAVLÍČKO, Vladimír VRABEC, Zdeněl WEIDENHOFFER. 2002. Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I. Praha: Společnost pro ochranu motýlů.

BENEŠ, Jiří, Martin KONVIČKA, Josef DVOŘÁK, Zdeněk FRIC, Zbyněk HAVELDA, Alois PAVLÍČKO, Vladimír VRABEC, Zdeněl WEIDENHOFFER. 2002. Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana II. Praha: Společnost pro ochranu motýlů.

STÝBLO,
Petr. 2005. Ochrana velkých šelem v České republice. Praha: ČSOP.

VOJAR, Jiří. 2007. Ochrana obojživelníků. Louny: ZO ČSOP.

VLAŠÍN, 
Mojmír a Ivana MÁLKOVÁ. 2004. Ochrana netopýrů. Brno: ZO ČSOP Veronica.

ZÁVALSKÝ, Otakar. 2004. Naši dravci a sovy a jejich praktická ochrana. Nový Jičín: ZO ČSOP.

ZASADIL, Petr. 2001. Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků. Praha: ČSOP.

BERAN, Luboš. 1998. Ochrana vodních měkkýšů. Vlašim: ZO ČSOP.

OTÁHAL, Ivo. 1997. Ochrana ptáků před zraněním na venkovních elektrických vedeních. Nový Jičín: ZO ČSOP.

HANEL, Lubomír. 1995. Ochrana ryb a mihulí. Vlašim: ZO ČSOP.WWW

Ministerstvo životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí

Agentura ochrany přírody a krajiny

Natura 2000

Záchranné programy ohrožených druhů

Informační systém Úmluvy o biologické rozmanitosti

International Union for Conservation of Nature (IUCN)

The IUCN Red List of Threatened Species

CITES

Časopis Ochrana přírody

Journal for Nature Conservation

Mapování a ochrana motýlů ČR

Český svaz ochránců přírody

Národní síť záchranných stanic

Biomonitoring

Invazní druhy