OCHRANA OHROŽENÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT


multimediální výukový text pro studenty VFU Brno vzniklý při řešení projektu IVA VFU 2016FVHE/2390/63

řešitelský tým: MVDr. Martina Malíková & Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

fotolemur fotokockodan fotogepard