OCHRANA OHROŽENÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT


multimediální výukový text pro studenty VFU Brno vzniklý při řešení projektu IVA VFU 2016FVHE/2390/63

řešitelský tým: MVDr. Martina Malíková & Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

fotolemur fotokockodan fotogepard

BIOLOGICKÁ DIVERZITA

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

ASOCIACE ZOO A AKVÁRIÍ

OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČR

ZVLÁŠTNÍ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČR

OCHRANA VOLNĚ ŽIJÍCÍCH PTÁKŮ

NEPŮVODNÍ A INVAZIVNÍ DRUHY

OBCHODOVÁNÍ S OHROŽENÝMI DRUHY

ZÁCHRANNÉ PROGRAMY A ZÁCHRANNÉ STANICE

STÁTNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY

OHROŽENÉ DRUHY ŽIVOČICHŮ - PLAZI

OHROŽENÉ DRUHY ŽIVOČICHŮ - PTÁCI

OHROŽENÉ DRUHY ŽIVOČICHŮ - SAVCI

EVROPSKÁ LEGISLATIVA

LITERATURA