OCHRANA A WELFARE ZVĚŘE A VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT

 

multimediální výukový text pro studenty VFU Brno vzniklý při řešení projektu IVA VFU 2018FVHE/2390/65

řešitelský tým: MVDr. Martina Volfová & MVDr. Pavel Forejtek, CSc.