Zákaz opuštění zvířete s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat

 

 

§ 4 odst. 1 písm. s): Za týrání se považuje opustit zvíře s výjimkou zvířete volně  žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat.  

 

§ 6: Nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat. Za opuštění zvířete se nepovažuje vypuštění zvířete do jeho přirozeného prostředí, pokud je to vhodné z hlediska stavu zvířete a podmínek prostředí.