Ochrana zvířat při přepravě

 

Oblast ochrany zvířat při přepravě je v ČR v převážné míře upravena Nařízením Rady (ES) č. 1/2005, o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97, které se vztahuje na přepravu živých obratlovců prováděnou v rámci Společenství, včetně zvláštních kontrol, které provádějí úředníci u zásilek, které vstupují na celní území Společenství nebo je opouštějí. Toto nařízení se nevztahuje na přepravu zvířat, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností.

V českém právním řádu (tj. zejména zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, ve znění pozdějších předpisů) jsou obsažena pouze ta ustanovení, která jsou nezbytná pro zajištění aplikace tohoto nařízení v ČR (§ 8a - § 8b zákona, § 2 - § 3 vyhlášky), a ustanovení, která se týkají přepravy zvířat, která není upravena nařízením, tj. přepravy, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností, a na přepravu hospodářských zvířat do vzdálenosti nejvýše 50 km nebo v rámci hospodářství (§ 8c - § 8g zákona, § 4 vyhlášky).

 

Přímo použitelné právní předpisy EU:

Nařízení Rady (ES) č. 1255/97 o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS

Nařízení Rady (ES) č. 1040/2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/97, pokud jde o použití míst zastávek

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97

Právní předpisy ČR

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (§ 8a - 8g)

Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Informace Ministerstva zemědělství

Prezentace Evropské komise

Přednáška VFU Brno - upravená prezentace EK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8g  zákona č. 246/1992 Sb.: Přeprava zvířat v kontejnerech