Ochrana a welfare volně žijících zvířat

 

Ochrana volně žijících zvířat

 

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

§ 3 písm. b): Pro účely tohoto zákona se rozumí volně žijícím zvířetem zvíře, patřící k druhu, jehož populace se udržuje v přírodě samovolně, a to i v případě jeho chovu v zajetí.

§ 2 - § 7 

Ochrana zvířat obecně - pět zákazů: zákaz týrání zvířat, zákaz propagace týrání zvířat, zákaz vykonávat bolestivé zásahy na zvířatech, zákaz bezdůvodného usmrcení zvířete, zákaz opuštění zvířete s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat

Ochrana zvířat při přepravě

§ 14 Ochrana volně žijících zvířat

§ 14a Zakázané činnosti s volně žijícími zvířaty

           Ochrana zvířat při veřejném vystoupení

Vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat

§ 14b Ochrana handicapovaných zvířat

Vyhláška č. 114/2010 Sb., o ochraně handicapovaných zvířat při chovu

§ 14c Ochrana vybraných druhů šelem a lidoopů

§ 14d  Kurz k péči o vybrané druhy šelem a lidoopy

Informace Ministerstva zemědělství

Doporučení ÚKOZ: Pomoc zvířatům z naší přírody v nouzi (druhé, opravené vydání)

Doporučení ÚKOZ: Podmínky chovu savců volně žijících druhů v zajetí (třetí, opravené vydání)

Doporučení ÚKOZ: Podmínky chovu plazů v zajetí

Doporučení ÚKOZ: Podmínky chovu savců v cirkusech

Stanoviska, vyjádření a výzvy, které zaujímá oddělení ochrany zvířat MZe k aktuálním problémům ochrany zvířat, nebo na vyžádání

Myslivost

Rybářství a rybníkářství

Informace Ministerstva životního prostředí

Příroda a krajina

Ochrana druhů

CITES - obchod s ohroženými druhy

Zoologické zahrady

Informace Agentury ochrany přírody a krajiny

 

_______________________________________________________________________________________

Tento text vznikl v rámci projektu Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0287).