ÚVODNÍ STRÁNKA


Poruchy chování koček

Původ

Životní prostor koček

Nejčastější poruchy chování

Ke stažení


Poruchy chování koček 

Původ

Kočky patří do řádu šelmy Carnivora, rod Felis, v současnosti se eviduje asi 35 druhů čeledi Felidae. Jako předek se označuje Felis catus, Felis silvestris lybica, africká kočka divoká a k. kaferská. Jejich mláďata se dobře adaptují na člověka a zajetí, jsou geneticky identické s kočkou domácí. Felis silvestris silvestris, evropská kočka divoká dle projevů chování pravděpodobně není předkem, zůstává plachá a divoká. 
K domestikaci došlo v Egyptě, asi 4000 před n. l., plně domestikovaná je asi 1600 let před n. l. Měla důležitou roli v ochraně sýpek před hlodavci. V Egyptě byla uctívána pro plodnost a mateřství bohyně plodnosti Bastet. V křesťanství se kult kočky změnil v pronásledování, byla spojována s čarodějnictvím, temnými silami a byla označována za nástroj ďábla. Domácí kočky žijí v těsné blízkosti lidí. Ferální (volně žijící) kočky se živí lovem a odpadky, mohou se zdržovat v blízkosti lidí. Mají výraznou teritorialitu.

Teritorium koček závisí na zdrojích obživy, samci jsou víc teritoriální než samice. Kočka bývá vázána více na teritorium než na člověka. Struktura teritoria je organizovaná a stabilní. Území je značeno pomocí faciálních značek, škrábanci a značkováno močí.

Kočky jsou spíše asociální (aktivní vyhýbání se kontaktu), jejich sociální kontakty jsou omezené (páření). Loví individuálně. Teritorium kocourů překrývá teritoria několika koček.

K překrytí teritorií samců dochází pouze v období páření. Kočky reagují na cizí kočky agresivně. Společně se účastní péče o mláďata (hnízdění, lovení kořisti), jedná se o sociální interakci na bázi vzájemné tolerance. Socializační údobí je mezi 3. a 9. týdnem. Koncem 1. měsíce je matka učí základům lovu, zprvu jim přináší mrtvou kořist. Sociální hry probíhají až do 12. týdne. Kompletní motorické dovednosti zvládají 10. – 11. týden.


Obrázek č. 1: Péče o mláďata