ÚVODNÍ STRÁNKA


Poruchy chování králíků

Původ

Smysly a komunikace

Sociální chování

Reprodukce

Potravní chování

Nácvik na záchodek

Nejčastější poruchy chování


Ke stažení


Poruchy chování králíků 

Původ

Má se za to, že králíci pochází z jihozápadní Evropy z oblasti Iberského poloostrova.

Zmínka o chovu králíků v klecích pochází z doby asi před 3000 lety od Féničanů, kteří dobyli Španělsko. S Římany se pak dostali do celé Evropy a postupně s lidskou migrací na všechny kontinenty s výjimkou Antarktidy.


Obrázek č. 1: Králík domácí