ÚVODNÍ STRÁNKA


Poruchy chování morčat

Původ

Smysly a komunikace

Sociální chování

Reprodukce

Potravní chování

Nejčastější poruchy chování
Ke stažení


Poruchy chování morčat 

Původ

Pochází z Venezuely, Kolumbie a severní Argentiny. Jedná se o zvířata diurnální s občasnou krepuskulární aktivitou. Jsou to společenská zvířata, která tráví většinu času ve skupinách obojího pohlaví a různého stáří. K agresivitě dochází mezi jedinci stejného pohlaví nebo adolescenty různého věku. Sociální hierarchie bývá stabilní. Domestikace trvá asi 3000 let. Sloužila jako zdroj potravy a pet. Jsou využívána i ve výzkumu jako laboratorní zvířata.


Obrázek č. 1: Morče domácíObrázek č. 2: Morčata – společenská zvířata