Poruchy chování zájmových zvířat
multimediální výukový text pro studenty VFU Brno vzniklý při řešení projektu IVA VFU 2020FVHE/2410/51
řešitelský tým: MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D. 
& Doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D. & Bc. Lucia Halešová


TESTY