Welfare psů a kynologie

 

Bakalářský studijní program FVHE VETUNI

obor Ochrana zvířat a welfare

2. ročník

zimní semestr 

 


 

 
Garant předmětu

Prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

tel.: +420 541 562 773, e-mail: voslarovae@vfu.czVyučující

Mgr. Veronika Vojtkovská

tel.: +420 541 562 787, e-mail: VojtkovskaV@vfu.cz

Mgr. Lucia Kotianová

tel.: +420 541 562 505, e-mail: KotianovaL@vfu.cz


Termíny individuálních konzultací dle dohody.


Základní studijní materiál

Vojtkovská, Voslářová: Welfare psů a kynologie - výukový text pro studenty VFU Brno dostupný ve VEFIS.


Přednášky - tematické okruhy

Psovité šelmy. Původ psa. Domestikace.

Anatomie a fyziologie psa.

Reprodukce a odchov psů.

Genetika v chovu psů.

Etologie psů. Poruchy chování psů.

Výcvik psů ve vztahu k welfare.

Výživa psů ve vztahu k welfare.

Zdraví psů ve vztahu k welfare.

Chovatelství ve vztahu k welfare.

Welfare psů a jeho hodnocení.

Právní úprava ochrany a welfare psů.

Organizovaná kynologie v ČR.

Plemenné skupiny a plemena psů. Plemenné standardy.

 

Cvičení - kynologické disciplíny

Cv. 1: Význam psa v lidské společnosti. Zadání semestrální práce.

Cv. 2: Služební a sportovní kynologie: pachové práce, poslušnost, obrana. Zkušební řády: Mezinárodní zkušební řád IPO, Národní zkušební řád. Využití psů u armády, policie, celní správy. Mantrailing (International Bloodhound Academy).

Cv. 3: Záchranářská kynologie. Svaz záchranných brigád kynologů ČR. Kynologická záchranná jednotka České republiky. Záchranářské zkušební řády. Pět záchranářských výcvikových směrů: lavinový, sutinový, terénní, stopařský a vodní práce (vyhledávání živých i mrtvých osob ve všech uváděných prostředích – zimní sněhové podmínky, neprostupné přírodní terény, vyhledávání v sutinách pobořených domů, vyhledávání po stopě, záchranné vodní práce, vyhledávání utonulých osob pod vodní hladinou).

Cv. 4: Lovecká kynologie. Práce v poli, v lese, ve vodě, při dosledu zvěře, pod zemí. Honiči, norníci, barváři, slídiči, retrívři, ohaři. Českomoravská myslivecká jednota (sekce Kynologie). Českomoravská kynologická jednota.

Cv. 5: Pastevečtí, ovčáčtí a honáčtí psi. Klub pracovních ovčáckých psů. Komise pasení - zkušební řády. Pastevečtí psi - příručka.

Cv. 6: Signální psi, vodící psi, psi pro tělesně postižené, asistenční psi. Canisterapie. Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené. Pomocné tlapky - asistenční psi pro zdravotně postižené a canisterapie. Vodící pes - škola pro výcvik vodících psů pro nevidomé. Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík.

Cv. 7: Psí sporty - agility (Klub agility ČR), dogdancing: musical dressage, heelwork to music, freestyle, tanec se psem (Dog dancing club ČR), dogfrisbee (Discdog klub ČR), flyball (Flyball klub ČR), mushing (Česká asociace sleddog sportů), canicross (Canicross.cz, Canicross v Brně, Běhej se psem), dogtrekking (dogtrekking.info), dostihy (Česká dostihová federace, Česká greyhound dostihová federace), coursing (Český Coursing, Czech Coursing Club, Sdružení Moravskoslezského coursingu), mondioring (Mondioring klub ČR, Mondioring Bylany), obedience (Klub Obedience CZ), weight pulling (Českomoravský pullingový pohár, Pulling), treibball (Treibball klub), nosework (Nosework CZ), junior handling (Junior Handling), bull sporty (bull sporty), retrívr sporty (retrieversport.cz)...
 

 

Požadavky na zpracování a prezentaci semestrální práce

Studenti se rozdělí do skupin podle tematických celků a každý nastuduje a připraví prezentaci k min. jedné vybrané kynologické disciplíně v rámci daného tématu. Pokud nedojde mezi studenty k dohodě při rozdělování témat, témata přidělí vyučující.

Návrh osnovy prezentace jednotlivých kynologických disciplín (osnova není závazná, upravte s ohledem na jednotlivá témata):

- vznik a vývoj disciplíny

- popis disciplíny

- metodika výcviku

- organizace, řády, zkoušky

- vhodná/typická plemena psů

- welfare aspekty

- foto, videodokumentace, www odkazy, literatura

- ...

 

 

Podmínky pro udělení zápočtu

 

Podmínky pro vykonání zkoušky

Zkouška se skládá ze dvou částí:

- poznávání plemen psů včetně zařazení do skupiny dle FCI (ČMKU - seznam plemen, česká plemena psů, Atlas plemen psů)

- otázky ze zadaných okruhů (Okruhy zkouškových otázek)

 

Hodnocení zkoušky

Praktická část zkoušky

V rámci praktické části zkoušky bude úkolem studenta na základě fotografie (celkem 10) správně určit plemeno psa a zařadit je do příslušné skupiny FCI nebo určit, že se jedná o plemeno FCI neuznané (z FCI neuznaných plemen budou předmětem zkoušky pouze česká národní plemena psů).

K výsledku (hodnocení) praktické části zkoušky se bude přihlížet, pokud bude bodové hodnocení teoretické části na hranici hodnotících intervalů. Za úspěšně složenou (a zvyšující celkové hodnocení zkoušky) se považuje praktická zkouška splněná alespoň na 80 %. Při úspěšnosti nižší než 60 % bude nutné praktickou část zkoušky opakovat. Účast na teoretické části zkoušky není vázána na splnění praktické části, obě části lze absolvovat i samostatně.

Teoretická část zkoušky

Teoretická část zkoušky bude obsahovat celkem 8 otázek (1 otázka z každého okruhu). Každá otázka je hodnocena max. 3 body. Maximální počet bodů je 24, minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 14 (tj. 60 %). Výsledek zkoušky bude vyhodnocen dle následující tabulky:

Slovně

Označení

ECTS

Číselná hodnota

Definice hodnocení

Počet bodů

Výborně A

A

1

Výborné, téměř bezchybné znalosti

22-24

Výborně B

B

1,5

Výborný výkon s ojedinělými chybami

20-22

Velmi dobře C

C

2

Dobré znalosti s větším množstvím chyb

18-20

Velmi dobře D

D

2,5

Přijatelné znalosti s některými nedostatky

16-18

Dobře E

E

3

Znalosti vykazují minimální kritérium úspěšnosti (60%)

14-16

Neprospěl/a FX

FX

4

Před udělením kreditu je nezbytné ještě další doplňující studium

< 14

Neprospěl/a F

F

4

Složení zkoušky vyžaduje další důkladné studium

< 7

 

 

Zájemci o kynologii jsou vítáni v Kynologický klub VFU Brno

- všestranně založený klub věnující se různým psím sportům - seznam zde

 

 

 

 

Základní literatura

Vojtkovská, Voslářová: Welfare psů a kynologie. Multimediální výukový text pro studenty VFU Brno. VFU Brno, 2020, 286 s.

Procházka: Chov psů. 2. vyd., Spektrum, 1994, 280 s.

Dostál: Chov psů – genetika v kynologické praxi. 1. vyd., Dona, 1995, 207 s.

Abrantes: Řeč psů. 1. vyd., Dona, 1999, 230 s.

Horová, Kholová, Jebavý, Svobodová: Kynologický výkladový slovník. 1. vyd., CanisTR, 2012, 352 s.

Menšíková: Psí záležitosti aneb v hlavní roli pes. 1. vyd., PLOT, 2012, 285 s.

Výukové a odborné texty vydané na VFU Brno:

Welfare psů a kynologie.

Etologie psů - multimediální výukový text.

Vybrané přirozené projevy chování psů významné pro vztah s člověkem.

Poruchy chování - souhrn.

Welfare psů a jeho hodnocení.

Legislativa v chovu psů.

Nutriční management psa.Doporučená literatura

Stafford: The Welfare of Dogs. 1. vyd., Springer, 2007, 280 s.

Case: The Dog: Its Behaviour, Nutrition and Health. 2. vyd., Blackwell Publishing, 2005, 479 s.

Gazzano, Mariti (Eds.): Dog Behaviour, Physiology and Welfare. 1. vyd. MDPI, 2020, 280 s. (pdf verze ke stažení zdarma)

Atlas plemen psů

Plemenné skupiny a plemena psů. Plemenné standardy.

Organizovaná kynologie v ČR - ČMKU Řády a předpisy.

ČMKU Psí aktivity. ČMKU odborné články. ČMKU Kalendář akcí.

další kynologická literatura např. zde

 

Časopisy

 

Pes přítel člověka

 

Svět psů

 

Psí sporty

 

Dogs magazín

Academic Journal of Canine Science

 

 

WWW

CAROdog - Responsible Dog Ownership in Europe Project

ScienceDaily - Dog News

Science - Dog Collection

 

Organizace

FCI - Fédération Cynologique Internationale

Českomoravská kynologická unie

Českomoravská kynologická jednota

Český kynologický svaz

Moravskoslezský kynologický svaz

Kynologická jednota ČR

Svaz záchranných brigád kynologů ČR

Kynologická záchranná jednotka České republiky.

Speciální kynologický svaz TART

Klub pracovních ovčáckých psů

Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené.

Pomocné tlapky - asistenční psi pro zdravotně postižené a canisterapie

Vodící pes - škola pro výcvik vodících psů pro nevidomé

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík

Klub agility ČR

Dog dancing club ČR

Discdog klub ČR

Flyball klub ČR

Svaz sportu psích spřežení

Česká dostihová federace

Czech Coursing Club

Sdružení Moravskoslezského coursingu

Mondioring klub ČR

Klub Obedience CZ

Klub výcviku malých plemen