ELIMINAČNÍ CHOVÁNÍ KOČEK

K defekaci i močení preferují kočky volné prostranství se sypkým substrátem. Přirozeným chováním je hrabání před i po eliminaci. Eliminaci stimuluje pach dříve označeného místa. Močení a značkování močí na vertikální povrchy slouží ke značení teritoria, tzv. sprejování močí. Větší význam má u kocourů, jejichž moč má typický silný zápach. Ten je způsoben dvěma neobvyklými aminokyselinami (felinin, isovalthen), jejichž degradace je odpovědná za typický zápach kocouří moči (nekastrovaní kocouři mohou vyloučit až 95 mg felininu/den, kočky vyprodukují asi 1/5 tohoto množství). Po kastraci tento silný typický zápach částečně mizí. Ke značení teritoria slouží i fécés a sebaceózní žlázy v perianální oblasti. Ferální a divoké kočky značí pomocí fécés teritorium tak, že na jeho okraji výkaly nezahrabávají, uvnitř teritoria ano.

INDOOR KOČKY

Kočkám chovaným pouze v domácnosti je nutné poskytnout vhodný materiál ke kálení a močení, aby nedocházelo k eliminaci na nežádoucích místech. Je však také nutné dále zajistit dostatek míst k eliminaci dle počtu koček a najít vhodné místo v domácnosti k jejich umístění.

Již koťata kolem 4. týdnů věku se snaží napodobovat chování matky a eliminovat na místech k tomu určených, tedy na kočičí toaletě s vhodným sypkým a čistým substrátem, kterých je na trhu velké množství různých druhů (správný výběr kočkolitu je také důležitým faktorem, neboť co vyhovuje jedné kočce, nemusí vyhovovat druhé). Jsou patrné i náznaky hrabání před a po eliminaci. I koťata osiřelá však toto chování začnou projevovat, ač neměla možnost vidět matku. Není doporučováno koťata majitelem umisťovat na kočkolit a hrabat v něm, to může kotě spíše naučit nežádoucímu vyhazování steliva mimo toaletu. Při prvních použitích toalety kotětem nesmí dojít k vystrašení, kotě pak může mít eliminaci na tomto místě spojenou s negativní zkušeností a bude vyhledávat jiná, vhodnější místa.

Foto 1 (Eliminační chování u 4 týdenního kotěte)

Foto 2 (Preference sypkých povrchů, ve venkovním prostředí kočka volí raději písek než zeminu)

Foto 3 (Sprejování moči u samce lva perského, značení teritoria)

Video 1 (Použití kočičí toalety při hře u kotěte, 8 týdnů)

Video 2 (Eliminace u dospělého kocoura a zahrabání, některé kočky hrabou mimo substrát na prázdno)

Video 3 (Zahrabání substrátem po močení)

Video 4 (Nově nasypaný substrát si kočka ihned označí)

Video 5 (Značení teritoria u lva perského)

Faktory ovlivňující eliminační chování u koček:

Zdravotní stav

Pokud dojde ke změnám v normálním průběhu eliminačního chování u koček, je nutné nejprve zkontrolovat zdravotní stav zvířete. Častější močení či defekace, nebo naopak jejich absence může značit velmi závažný až život ohrožující akutní stav.

Přítomnost jiných zvířat v domácnosti

Pokud do rodiny přivedeme nové zvíře, ať už psa nebo kočku, může dojít k přechodně častější eliminaci z důvodu značení teritoria.

Umístění kočičí toalety a množství míst k eliminaci

Rozmístění kočičích toalet v domácnosti a jejich počet je důležitým faktorem ovlivňujícím bezproblémovou eliminaci u koček. Nevhodně zvolené místo, frekventované, nebo tam, kde se kočka necítí v bezpečí, nemusí být využíváno a kočka tak hledá jiné, vhodnější místo. Pokud je koček v domácnosti více, je nutné instalovat více kočičích toalet.

Volba substrátu a frekvence jeho čištění

Typ substrátu je další z faktorů ovlivňujících eliminaci koček. Na trhu je velké množství různých typů, je důležité vypozorovat, jaký bude kočce vyhovovat. Substrát by měl být každý den čištěn, pokud je koček v domácnosti více, klidně i dvakrát denně. Pokud je substrát vyměněn celý, kočka ho jde ihned použít, označit.