HRAVÉ CHOVÁNÍ

Hra je běžné a specifické chování u koček, kdy nejintenzivnější hravé chování je zaznamenáno ve věku čtyř týdnů až čtyř měsíců. Pokračuje však i v dospělosti.  V projevech hravého chování je velká variabilita, některé kočky si moc nehrají, některé naopak hru vyhledávají, hrají si se svým majitelem, jinými zvířaty v domácnosti, anebo s objekty kolem nich. Toto chování je pravděpodobně ovlivněno genetikou a plemenem kočky, předchozími zkušenostmi s hrou, a socializací v raném věku.

Hra je velmi důležitá pro správný vývoj a socializaci koťat. Podporuje kognitivní a motorické vlastnosti. Hra nevede ke zranění, je spontánní, výbušná a plná energie. Tzv. sociální hry koťat probíhají již od raného věku zpočátku s matkou a sourozenci a následně jinými kočkami ve skupině. Koťata brzy odstavená nebo separovaná, mají méně zkušeností se sociálními hrami, což má negativní vliv na jejich další vývoj. Sociální hra je nejintenzivnější kolem 4 měsíců věku. Hra s objekty se zintenzivňuje až kolem 5 měsíce věku. Hrou se učí schopnosti, které si přenáší do dalších let.

Podstatou hry je naučit se lovu, znásobit svoji úspěšnost při lovu opakovaným cvikem, a tedy získat potravu. Kočka je predátor, solitérní lovec, který může přežít v přírodě, pouze když si dokáže ulovit kořist. Hlavním pohaněčem k lovu je hlad, pokud kočka loví, když nemá hlad, je to kvůli cviku. Kočky, které žijí v domácnosti a mají dostatek potravy, však loví také, je to chování instinktivní. Lovecké chování trénují na různých objektech. Některé kočky loví v rámci hry živé myši či ptáky, někdy dojde k jejich usmrcení a sežrání, většinou však dojde u domácí kočky pouze k usmrcení a přednesení majiteli, jako ukázka úspěchu.

Dle typu lze hravé chování rozdělit na hru s objekty, hru pohybovou, a sociální hru.

 

LOVECKÉ CHOVÁNÍ A HRA S OBJEKTY

V počátcích začíná hra s menšími objekty, dochází k zlepšování koordinace mezi zrakem a kladením končetin. Typické je schovávání a rychlý skok vpřed. Má prvky chování loveckého.

Foto 1 (Hra s objekty u koťat)

 

Video 1 (Hra se sisalovou myškou u měsíčního kotěte) 

Foto 2 (Hra s klubíčkem, pozor na pozření provázku! Předkládat pouze pod dozorem)

Video 2 (Hra s provázkem, lov) 

Foto 3 (Nácvik loveckého chování na pohybující se kuličce)

Foto 4 (Lov uschlého listu pod dozorem dvou dospělých koček)

 

Foto 5 (Skok do boty, lov v malém tmavém prostoru)

Foto 6 (Hra se zavěšenou hračkou)

Video 3 (Nácvik loveckého chování: číhání a skok po objektu) 

Video 4 (Nácvik šplhání a lovu, poté příjem krmiva) 

Foto 7 (Nácvik loveckého chování u půlročního kotěte geparda)

 

POHYBOVÁ HRA

Nácvik lovu pokračuje i v pozdějším věku, v 7. – 8. týdnu dochází k rychlému rozvoji. Zdokonaluje se i explorativní chování (zlepšení zraku, čichu, sluchu a šplhání přes překážky). Typické jsou honičky koťat. Lovecké chování má stále prvky hry, je výrazně ovlivněno dobou odstavu (dříve odstavená koťata si více hrají a dříve začínají lovit).

Foto 8 (Hra s různými objekty u dospělých koček)

Video 5 (Hra s objektem)  

Video 6 (Hra s provázkem a s papírem) 

Video 7 (Lovecké chování: chytání mouchy) 

Video 8 (Lov a hra s myší)    

Video 9 (Pozorování akvarijních ryb a snaha je ulovit) 

Video 10 (Karakal: hra s objektem) 

Foto 9 (Hru ve stísněném prostoru kočky milují)

Foto 10 (Při hře často dochází k usnutí)

 

SOCIÁLNÍ HRA

Hra s jinými kočkami nebo s člověkem, nácvik lovu, honičky, hra s objekty. Důležitá pro socializaci kotěte a pro pozdější uspokojení přirozeného chování kočky.

Foto 11 (Hra dvou koček s koupelnovou předložkou, schovávání malého předmětu a opětovné ulovení)

Video 11 (Schovávání předmětu) 

Foto 12 (Vzájemná hra s prvky lovu)

Foto 13 (Sociální hra)

Video 12 (Honička mezi kotětem a dospělou kočkou) 

Video 13 (Vzájemná hra s prvky agrese u dvou britských koček, komfortní chování) 

Video 14 (Sociální hra s prvky agrese a loveckého chování)      

Video 15 (Hra: lov ze zálohy) 

Video 16 (Hra se psem, komfortní chování) 

Foto 14 (Sociální hra u lvů)

Video 17 (Sociální hra u lvů) 

Video 18 (Hra koťat gepardů ve věku 6 měsíců)  

 

Hra s člověkem

Člověk k podpoře hravého chování své kočky může použít řadu pomůcek. Je nutné se vyvarovat hned v počátcích nevhodnému způsobu hry, jako je nácvik loveckého chování na části těla (ruce, nohy apod.). Podpora tohoto chování vede k pozdější agresi, která může být časem nezvladatelná.

Video 19 (Nevhodná hra)