ETOLOGIE A WELFARE 

 

multimediální výukový text pro studenty VFU Brno vzniklý při řešení projektu IVA VFU 2017FVHE/2390/63

řešitelský tým: MVDr. Simona Kovaříková, Ph.D. & MVDr. Martina Volfová 

  

Taxonomické zařazení

Domestikace

Smysly a komunikace, explorativní chování

Sociální a teritoriální chování

Potravní chování a výživa

Eliminační chování

Komfortní chování

Sexuální a reprodukční chování

Porod a mateřské chování

Koata

Hravé chování

Poruchy chování

Zdravotní problémy související se stresem

Problematika opuštěných a toulavých koček

Welfare a obohacení prostředí

Management stresu

Literární zdroje