KOMFORTNÍ CHOVÁNÍ

Komfortní chování zahrnuje takové prvky chování, které vedou k péči o tělo a k psychické pohodě zvířete. Zahrnují odpočinek, společný odpočinek, spánek, grooming (čištění, poškrábání, otírání, válení, protáhnutí, zívání) a allogrooming (vzájemnou péči). Neuspokojení těchto potřeb vede ke zhoršení pohody zvířete a jeho strádání.

Foto 1 (Odpočinek)                                                                                          Foto 2 (Společný odpočinek)

 

Foto 3 (Grooming)

Foto 4 (Společný odpočinek po vzájemné péči)

Komfortní chování má vliv na některé fyziologické funkce, jako je snížení tepové frekvence a celkové zklidnění zvířete.

SPÁNEK A ODPOČINEK

Kočky odpočívají v průměru kolem 15 hodin denně. V krátkých periodách během celého dne jsou aktivní, přijímají krmivo, hrají si. Proto je obecně doporučováno, aby měla kočka neustálý přístup k malým porcím krmiva, které přijímá po odpočinku. Kočky rády vyhledávají neobvyklá místa k odpočinku (papíry položené na stole, stísněné prostory v kartonových krabicích, igelitové tašky - pozor na nebezpečí udušení).

Foto 5 (Odpočinek, spánek)

 

 

 

Foto 6 (Vyhledávání typických míst k odpočinku)

  

Foto 7 (Pozice koček při odpočinku, tepelný komfort)

Foto 8 (Založení předních pacek při odpočinku)

Foto 9 (Usnutí při hře)

Video 1 (Vrnění a trylkování při odpočinku a mazlení člověkem)

Video 2 (Mléčný krok)

Společný odpočinek: Kočky jsou často viděny, jak odpočívají vedle sebe v těsné blízkosti. Čím více místa pro odpočinek mají, tím častěji je společné odpočívání preferováno. Nemá termoregulační funkci, je totiž spatřováno i u koček ferálních, které se vyskytují v horkých oblastech s vysokou vlhkostí. Odpočívají společně kvůli silným sociálním vazbám.

Foto 10 (Společný odpočinek)

Foto 11 (Společný odpočinek se psem)

  

GROOMING

Péče o své tělo zahrnuje několik prvků chování. Jedním z nejnápadnějších je čištění těla olizováním (k tomu dopomáhá hrubý jazyk pokrytý papilami), někdy společně s jemným vykusováním. Již koťata kolem 3 týdnů věku se začínají čistit. Toto samočištění pak u koťat postupně přechází v allogrooming (vzájemnou péči mezi sourozenci). Kočka se začíná čistit většinou ihned po příjmu krmiva, postupuje směrem od hlavy až k zádi. Přesně začne olizováním nosu a tlamy, poté olizuje svoji tlapu do vlhka, aby si pomocí ní umyla hlavu, uši, oči a nos. Totéž provede na druhé straně. Poté olizuje ramena a přední tlapy a pokračuje k bokům, anogenitální oblasti, zadním nohám až k ocasu. Studie dokazují, že kočka stráví až 15 % čištěním během aktivní fáze dne. Čištění je také intenzivní, pokud se kočka nějak znečistí, anebo se namočí (některé kočky se rády koupou a vodu přijímají z tekoucího pramene, některé si do vody namáčí packu a tu poté olizují). Mezi další prvky chování patří poškrábání, otírání, válení, protahování se a zívání.

Foto 12 (Čištění, grooming)

  


 

Video 3 (Teritoriální a komfortní chování, broušení drápků)

Video 4 (Grooming)

Video 5 (Grooming u osiřelého kotěte se zlomenou pánví)

Video 6 (Čištění po krmení)

Video 7 (Komfortní chování: převalování se v novém substrátu pro eliminaci)

Video 8 (Čištění u kotěte)

Video 9 (Komfortní chování, po krmení příprava na odpočinek)

ALLOGROOMING

Vzájemná péče spočívá v čištění jiné kočky olizováním především oblasti hlavy a krku. Zpravidla submisivnější kočka čistí výše postavenou, ta natáčí hlavu a krk. Při tom může kočka, která je čištěna, začít vrnět. Vzájemné čištění může být mezi kočkami opětováno. Vzájemná péče je důležitá k pohodě koček žijících ve větších skupinách. Typicky začíná vzájemným otíráním a označováním. Jedná se o velmi silné sociální chování. Člověk, jako člen kočičí skupiny, je do tohoto chování také zapojen, je tedy kočkou označován typickým otíráním se hlavou a bokem těla.

Allogrooming však není pouze projevem klidného komfortního chování. Výzkumníci zjistili ve 35 % interakcí antagonistické chování. Zajímavé je, že kočky, které čistí jinou kočku, se po skončení často začnou samy čistit. Vzhledem k tomu, že vzájemná péče kočky uklidňuje, může to být projev chování, které vede k omezení agrese ve skupině.

Foto 13 (Allogrooming s člověkem)

Foto 14 (Čištění po krmení a následný odpočinek)

  

Video 10 (Mléčný krok a převalování při mazlení kočky)

Video 11 (Allogrooming: kocour a mladší kočka, kastráti)

Video 12 (Allogrooming: agonistické chování)

Video 13 (Čištění a allorubbing při čekání na jídlo)

Video 14 (Grooming při lovu živé kořisti) 

Video 15 (Allorubbing: vzájemné otírání se, rozšiřování pachů v rámci skupiny)

Video 16 (Allogrooming se psem)