LITERÁRNÍ ZDROJE

 

Biolib. 2017. Profil taxonu – kočkovití (Felidae). [online]. [vid. 25.10.2017]. Dostup z: https://www.biolib.cz/cz/taxon/id1921/.

Doležel R, Vitásek R, Senior DF (2001): Poruchy reprodukčního systému. In: Svoboda M, Senior DF, Doubek J, Klimes J et al., Nemoci psa a kočky II. díl, ČAVMLZ, Noviko, a.s., 1253–1354.

Doležel R et al. (1997): Pohlavní aktivita u jednotlivých druhů domácích zvířat, Pohlavní aktivita u koček. In: Veterinární gynekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 41–43.

PetSafe. 2015. Feline maternal instincts. [online]. [vid. 18. 10. 2017]. Dostupné z: http://intl.petsafe.net/intl/blog/cats/feline-maternal-instincts.html.

Vyhláška č. 21/2013 Sb., o stanovení podmínek chovu psů a koček. [online]. [vid. 25.10.2017]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-21.

Rochlitz I (2007): The welfare of cats. Springer. ISBN 978-1-4020-3227-1.

Bradshaw J (2009): Behaviour of cats . In: Jensen P et al., The Ethology of Domestic Animals: An Introductory Text, MPG Books Group, Bodmin, 2nd Edition, ISBN 978-1-84593-536-8.

Voith VL (2011): Cat elimination behaviors: the most common behavioral complaint. CVC in San Diego Proceedings. [online]. [vid. 08. 11. 2017]. Dostupné z: http://veterinarycalendar.dvm360.com/cat-elimination-behaviors-most-common-behavioral-complaint-proceedings.

PAM (2017): How Cats Create a Group Scent. [online]. [vid. 09. 11. 2017]. Dostupné z: http://www.catbehaviorassociates.com/how-cats-create-a-group-scent/

AAFP (2004): Feline behavior guidelines. [online]. [vid. 09. 11. 2017]. Dostupné z: https://www.catvets.com/public/PDFs/PracticeGuidelines/FelineBehaviorGLS.pdf

Crowell-Davis SL et al. (2004): Social organization in the cat: a modern Understanding. Journal of Feline Medicine and Surgery, 6, 19-28.

Dodman N (2015). Grooming Behavior of Cats. [online]. [vid. 09. 11. 2017]. Dostupné z: https://www.petplace.com/article/cats/pet-behavior-training/grooming-behavior-of-cats/

Malek, J (2008). Kočka ve starém Egyptě. Mladá fronta, a.s., Praha. ISBN 978-80-204-1816-6.

Kholová, H (1975). Vyprávění o kočkách. Práce, Praha.

American Association of Feline Practitioners (2004). Feline Behavior Guidelines. [online]. [vid. 12. 11. 2017]. Dostupné z: https://www.catvets.com/public/PDFs/PracticeGuidelines/FelineBehaviorGLS.pdf

Hetts, S (1999). Pet Behavior Protocols. Lakewood, CO: AAHA Press. [online]. [vid. 13. 11. 2017]. Dostupné z: https://www.aspca.org/pet-care/cat-care/common-cat-behavior-issues/aggression-cats

Batsonová, A (2014). Základy chování a poruchy chování koček. In: Načeradská M, Veterinářství, Konference a semináře. [online]. [vid. 13. 11. 2017]. Dostupné z: http://vetweb.cz/zaklady-chovani-a-poruchy-chovani-kocek/

Ellis, S, Sparkes, A (2016). ISFM guide to feline stress and health. Managing negative emotions to improve feline health and wellbeing. International Cat Care, Great Britain.

Kovaříková, S, Šimerdová, V (2015). Změny v prostředí při léčbě a managementu idiopatické cystitidy koček. Veterinární klinika, 12:157-161.

Ellis, SLH, Rodan, I et al. (2013). AAFP and ISFM Feline environmental needs guidelines. J Feline Med Surg, 15:219-230.

Herron, ME, Buffington, CAT (2010). Environemntal enrichment for indoor cats. Comp Cot Educ, E1-E5. 

Fondati, A (2014). Clinical aproach to feline self-induced alopecia. Proceedings of the Southern European Veterinary Conference and Congreso Nacional AVEPA, Barcelona, Spain. In: Snížková J, Veterinářství, Kočky. [online]. [vid. 14. 11. 2017]. Dostupné z: http://vetweb.cz/klinicky-pristup-k-automutilacni-alopecii-kocek/

Žertová, H (2012). Nezvládnuté emoce. [online]. [vid. 14. 11. 2017]. Dostupné z: http://www.hanazertova.cz/nezvladnute-emoce/

PetMD (2017). Maternal Behavior Problems in Female Cats. [online]. [vid. 14. 11. 2017]. Dostupné z: http://www.petmd.com/cat/conditions/behavioral/c_ct_maternal_behavior_problems

Wag (2017). Maternal Behavior Problems in Cats. [online]. [vid. 14. 11. 2017]. Dostupné z: https://wagwalking.com/cat/condition/maternal-behavior-problems