OCHRANA OHROŽENÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT

Multimediální výukový text pro studenty VFU Brno k předmětu Ochrana ohrožených druhů zvířat, přírody a krajiny vzniklý při řešení projektu IVA VFU 2016FVHE/2390/63

 

řešitelský tým: MVDr. Martina Malíková & Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

 

BIODIVERZITA

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

ASOCIACE ZOO A AKVÁRIÍ

OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČR

ZVLÁŠTNÍ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČR

OCHRANA VOLNĚ ŽIJÍCÍCH PTÁKŮ

NEPŮVODNÍ A INVAZIVNÍ DUHY

OBCHODOVÁNÍ S OHROŽENÝMI DRUHY

ZÁCHRANNÉ PROGRAMY A ZÁCHRANNÉ STANICE

STÁTNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY

OHROŽENÉ DRUHY ŽIVOČICHŮ - PLAZI

OHROŽENÉ DRUHY ŽIVOČICHŮ - PTÁCI

OHROŽENÉ DRUHY ŽIVOČICHŮ – SAVCI

EVROPSKÁ LEGISLATIVA

LITERATURA