POROD A MATEŘSKÉ CHOVÁNÍ

POROD

V týdnu před porodem kočka vyhledává klidné tmavé místo, tráví více času péčí o tělo, především v oblasti mléčné žlázy a perinea. Asi den před porodem je kočka neklidná, nepřijímá krmivo, vulva je oteklá s hlenovitým výtokem, mléčná žláza je zvětšená se sekrecí kolostra. Porod probíhá často v noci, kočka je neklidná, vokalizuje, vstává a uléhá, hrabe, olizuje se. Tato první fáze, tzv. otevírací, trvá většinou 2 – 24 hodin. Při ní dochází k otevření děložního krčku, výtoku hlenové zátky (vazká čirá nažloutlá anebo narůžovělá tekutina). V druhé fázi, fázi vypuzovací, dochází k vypuzení plodu s pomocí břišních a děložních kontrakcí, ve třetí pak k vypuzení plodových obalů (tyto se vzájemně prolínají a trvají v závislosti na počtu plodů 2 – 6 hodin po prasknutí plodové vody). Za fyziologické se považuje i přerušení porodu na 12 – 24 hodin, pokud kočka odpočívá, žere a pečuje o koťata. Placenty kočka většinou požírá (placentofágie).

Fyziologická poloha kotěte v porodních cestách: podélná přední, postavení horní.

Další říje přichází obvykle 2. – 8. týden po porodu.

Foto 1 (Porod a okamžité sání kolostra koťaty)                    Foto 2 (Právě narozená koťata)

Foto 3 (Nakrmená a spokojeně spící koťata)

 

Asistovaný porod a péče o novorozená koťata

Novorozence je nutné pomoci vyprostit z porodních obalů, které protrhneme v místě tlamky. Kotě suchým a čistým hadrem rozmasírujeme a usušíme, otřeme nos a tlamku. Pokud samo dýchá, odstřihneme pupeční šňůru.

Pokud dojde k situaci, kdy matka není schopna sama porodit, anebo je porod komplikovaný, přistupuje se k provedení císařského řezu, který provádí veterinární lékař.

 

MATEŘSKÉ CHOVÁNÍ

Objevuje se náhle, a to porodem prvního kotěte. Matka o koťata pečuje, olizuje je, čímž pomáhá k bezproblémové eliminaci koťat masáží břišní krajiny, stimuluje je k sání. Při narození váží koťata 80-120 g. V jednom vrhu je většinou kolem 3-5, max. 13 koťat (za 10 let reprodukce může 1 kočka mít 50-150 koťat). V 1. týdnu po porodu tráví až 90% času s koťaty, u koček v koloniích je známo kooperativní kojení. Pokud je kočka s koťaty rušena, může dojít k přestěhování hnízda.

U koček se může po porodu projevit i nežádoucí chování, jako je nadměrné neustálé přenášení koťat z místa na místo, odmítnutí vlastních koťat, agrese vůči vlastním potomkům, jejich usmrcení až sežrání. Dalšími možnými projevy poruch mateřského chování jsou laktace u kastrovaných koček anebo u těch, které neporodily, nadměrná ochrana až agrese objektů připomínajících koťata, objektů v jejich velikosti, kradení koťat od jiných matek.

Problémové mateřské chování zapříčiňuje mnoho faktorů. Byl zjištěno, že přímo některé geny jsou odpovědné za normální mateřské chování. Pokud jsou tyto geny nepřítomné anebo vadné, pak dochází k projevům problémového chování, protože kočky nemají mateřský instinkt. Za tyto změny jsou také zodpovědné hormonální změny, především v případě pseudogravidity. Stres, nadměrný hluk, přítomnost člověka anebo zvířete, může znamenat odmítnutí koťat až jejich usmrcení. Primiparní matky jsou pak ke vzniku takovýchto problémů náchylnější.

Foto 4 (Sání novorozených koťat, matka se pouze opatrně pohybuje)                                                                                         

 

Foto 5 (Detail sajícího kotěte)

Foto 6 (Sání koťat a jejich postupné usínání)

Zajímavostí je, že sterilizací kočky mateřské chování nevymizí, naopak některé kočky jej mohou projevovat při příchodu nového kotěte do rodiny. Takováto kočka, která přijme cizí kotě a začne o něj pečovat, může dokonce laktovat a kotě odkojit, i přes to, že byla sterilizována.

Foto 7 (Náhradní matka pečuje o nalezená koťata, i přes sterilizaci začala stimulací koťaty laktovat a úspěšně je odchovala)

 

Dle vyhlášky č. 21/2013 Sb., o stanovení podmínek chovu psů a koček musísdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, nebo podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, při chovu koček dodržovat určité podmínky.

Reprodukce chovných zvířat je přípustná u koček ode dne ukončeného jednoho roku věku do dne ukončeného devátého roku věku, u kocourů ode dne ukončeného jednoho roku věku až neomezeně *(vevýjimečných případech je možné krytí ode dne ukončeného devátého měsíce věku nebo u koček, které ukončily devátý rok věku, a to pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním o celkovém zdravotním stavu, tělesné vyspělosti konkrétního zvířete a s uvedením toho, že zdravotní stav umožňuje březost bez nadměrných rizik).

Maximální počet vrhů chovné kočky je 3 za období 24 měsíců. Kočka smí kojit pouze takový počet koťat, který odpovídá její zdravotní kondici, podle posouzení veterinárním lékařem, ostatním životaschopným koťatům musí chovatel zajistit náhradní výživu.

Minimální věk pro odběr koťat od kočky je 84 dnů.

 

Mateřské chování exotické kočkovité šelmy, geparda štíhlého (Acinonyx jubatus)

Samice je březí 90 - 95 dnů, obvykle mívá 3 – 5 mláďat, výjimečně jich může být i více. Mláďata jsou nápadná dlouhou, světlou hřívou na hřbetě, která se táhne od hlavy až k ocasu. Samice je nejčastěji porodí v hustém porostu, kde jsou dostatečně chráněna před lvy a hyenami. S matkou zůstávají velmi dlouho, někdy 2 až 3 roky společně s mláďaty z dalších vrhů. V pěti měsících je matka začíná brát s sebou na lov. Nejprve jen přihlíží, teprve později se začínají aktivně zapojovat. Pohlavně dospívají ve 2 – 3 letech, ale dospělosti se nedožije ani polovina mláďat. Jejich aktivita je převážně denní, jen málokdy se vydávají na lov v předvečer nebo brzo ráno.

Foto 8 (Samice geparda štíhlého ze Zoo Praha porodila v květnu pět mláďat (tři samečci a dvě samičky). Na fotografiích jsou zachyceni v půl roce, prezentována je zde hra s matkou, allogrooming: kotě čistí matku).