SEXUÁLNÍ A REPRODUKČNÍ AKTIVITA KOČEK

Reprodukční aktivita koček

PUBERTA

U koček nastupuje kolem 6. – 9. měsíce stáří. Její nástup je časnější u krátkosrstých plemen (siamské a barmské kočky) a u koček ferálních anebo pohybujících se volně s možností kontaktu s cyklujícími kočkami a kocoury. První příznaky jsou často nevýrazné a trvají krátkou dobu. Nástup puberty je ovlivněn několika faktory. Prvním z nich je roční období, ve kterém se kočka narodila. Pokud se jedná o kotě narozené na podzim, puberta přichází v dřívějším věku, tedy následující rok na jaře. Způsob chovu je dalším faktorem urychlujícím nástup puberty u polodivokých koček a těch chovaných v přítomnosti kocourů. Puberta většinou přichází při tělesné hmotnosti 2,3 – 2,5 kg.

POHLAVNÍ CYKLUS

Pohlavní cyklus u koček je polyestrický s pohlavní sezonností. Zkracující se fotoperioda a nadměrné teploty pohlavní aktivitu inhibují. V mírném klimatu se sezonní anestrus zpravidla objevuje v období říjen – prosinec (někdy však může dojít k anestru již v letních měsících v důsledku vysokých teplot). Vlastní pohlavní cyklus je monofázický, bez kopulace neprobíhá ovulace (dochází tak pouze ke střídání proestru a estru). Mezi říjemi dochází ke krátkému období klidu, který je označován jako tzv. meziříjový anestrus. Pohlavní cyklus zpravidla probíhá do 9. – 12. roku věku, po 7. roku se pozoruje zvýšený výskyt nepravidelných pohlavních cyklů a snížení plodnosti, či životaschopnosti koťat.

Jednotlivé fáze pohlavního cyklu:

·       Proestrus

Většinou nelze odlišit od estru, po meziříjovém anestru tedy většinou nastupují rovnou příznaky říje. Kočka je pro kocoura atraktivní, není však svolná k páření. Trvá 0,5 dne až 3 dny.

·       Estrus

Kočka je svolná k páření. Typickými příznaky je neustálé mňoukání, vrnění, značkování močí, otírání se, válení se, prohýbání ve hřbetu, uhýbání ocasem na stranu a přešlapování zadníma nohama na místě (zvýrazňuje se v přítomnosti kocoura nebo jiné kočky, máta kočičí může také akcentovat projevy říje). Vulva je nepatrně zduřelá, může být výtok malého množství hlenu. Ovulace je provokovaná, musí tedy dojít ke kopulaci či jiné stimulaci. Po jednom páření však ovuluje pouze polovina koček, je tedy nutno více kopulací v krátkých časových intervalech (3 – 5 po 15 – 20 minutách). Říje trvá 2 – 10 dní.

Foto 1 (Příznaky říje: prohnutí se, ocas uhnutý na stranu, nastavování se)

Video 1 (Příznaky říje: převalování se, vokalizace, otírání se, olizování se

Video 2 (Příznaky říje: lordóza, ocas uhnutý na stranu, vokalizace, přešlapování zadními končetinami) 

Video 3 (Příznaky říje: lordóza, ocas na stranu) 

Video 4 (Příznaky říje akcelerované přítomností máty kočičí) 

·       Diestrus

Tato fáze chybí u koček, u kterých nedošlo k páření nebo jiné stimulaci. Pokud došlo k ovulaci, ale kočka nezabřezla, trvá diestrus 40 – 49 dní a jedná se o tzv. pseudograviditu.

·       Meziříjový anestrus

Období přechodného pohlavního klidu. Trvá v průměru 9 dní. Kočka je zase klidná a neatraktivní pro kocoury.

 

Reprodukční aktivita kocourů

Pohlavní dospělosti dosahuje kolem 6 -9. měsíce, projevy sexuálního chování však mohou být patrné i dříve, a to i kolem 4. měsíce věku. Při dosažení pohlavní dospělosti se zvyšuje noční aktivita kocourů a s tím spojené toulání, souboje mezi kocoury a značkování močí. Kocouři jsou sexuálně aktivní na vlastním území, je tedy lepší kočku přivést ke krytí ke kocourovi. Pokud je kocour ve stresu, má strach, krytí odmítá. Kompetice může zvýšit frekvenci nakrytí.

 

Páření

Při námluvách trvajících déle jak jeden den kocour hlídá kočku, ze vzdálenosti menší než 1 m, vokalizuje, pronásleduje ji při každém pohybu. Během páření se kočka tře o kocoura, vokalizuje (sexuální volání), převaluje se, plazí, prohýbá se a ocasem uhýbá na stranu. Při páření kocour přešlapuje zadními končetinami a zakusuje se kočce do šíje. Samotné páření trvá krátce a je pro kočku bolestivé, kocour má na špičce penisu zrohovatělé papily, kterými dráždí poševní sliznici a tím ještě více provokuje ovulaci. Po koitu se kočka s vokalizací převalí a čistí se 30 – 45 minut.

Foto 2 (Seznamování kočky s kocourem)                              Foto 3 (Kocour si kočku v říji neustále hlídá)

Foto 4 (Péče kocoura o kočku, olizování, očichávání)        Foto 5 (Kočka se prohýbá, ocasem uhýbá na stranu, je svolná k páření)

Foto 6 (Blížící se páření)                                                                Foto 7 (Odpočinek po páření)

Gravidita

Délka březosti je v průměru 63 – 66 dní. U volně žijících koček může dojít k tzv. superfekundaci (nakrytí více různými kocoury).

Sterilizace a kastrace

U kastrovaných kocourů se snižuje frekvence bojů, potřeba toulat se a značkovat (může však přetrvávat). Většina kocourů přestává kopulovat do dvou týdnů od zákroku. Je popisována větší mazlivost a uklidnění zvířete, lovecké chování nebývá ovlivněno.

Po sterilizaci u koček vymizí estrus a související sexuální chování. U některých koček, které značkovaly, může toto přetrvávat i po sterilizaci. Lovecké chování nebývá taktéž ovlivněno.