ETOLOGIE A WELFARE PRASAT

 

multimediální výukový text pro studenty VFU Brno vzniklý při řešení projektu IVA VFU 2020FVHE/2410/54


řešitelský tým: MVDr. Gabriela Lukešová & MVDr. Martina Volfová, Ph.D.

 

  

 

OBSAH

Domestikace

Taxonomické zařazení

Životní cyklus divokých prasat

Smysly

Sociální chování a komunikace

Explorační chování

Potravní chování

Výživa prasat

Eliminační chování

Komfortní chování

Sexuální a reprodukční chování

Porod a mateřské chování

Etologie selat

Management chovu prasat

Abnormální chování

Zdravotní poruchy spojené se stresem

Management stresu

Welfare prasat

Literatura