MEDIKAMENTÓZNÍ OVLIVNĚNÍ CHOVÁNÍ KOČEK

Přírodní látky mohou být použity jako doplněk k úpravám prostředí, léková terapie by však měla následovat teprve až po vyčerpání všech možností (tj. zejména chovatelská opatření, environmentální enrichment, feromonová terapie, přírodní látky).

V tabulce je uveden přehled přírodních a chemických látek užívaných pro ovlivnění stresu a chování u koček. Feromonová terapie a rostliny navozující u koček spokojenost a relaxaci jsou zmíněny v kapitole Welfare a obohacení prostředí.

 

Přírodní látky

Tryptofan

-        prekurzor serotoninu (serotonin = „hormon dobré nálady“)

-        podávání tryptofanu (12,5 mg/kg) vede ke zmírnění stresu

Alfa-kasozepin

-        produkt hydrolýzy kaseinu (mléčné bílkoviny)

-        anxiolytické účinky (dávka 15 mg/kg)

Chemické látky

Benzodiazepiny

-        např. diazepam, alprazolam, lorazepam, klonazepam

-        rychlý účinek (během několika hodin)

-        v nízkých dávkách zklidňují, ve vyšších dávkách snižují úzkost, ale mohou ovlivnit myšlení a pohybování, mohou způsobit dezorientaci, vysoké dávky zvyšují neklid a úzkost

-        mohou zvyšovat apetit a způsobovat nespavost

-        metabolizovány v játrech a vylučovány ledvinami, před zahájením podávání nutno zkontrolovat činnost a jater

-        byly popsány případy akutního fulminantního selhání jater po perorální aplikaci benzodiazepinů

Tricyklická antidepresiva

-        např. amitriptylin, klomipramin, doxepin, imipramin

-        každodenní podávání

-        nutno podávat 2-3 týdny, než se dostaví účinek, pak pokračovat min. 2 měsíce pro zhodnocení účinku

-        zvyšují retenci vody

-        metabolizovány v játrech a vylučovány ledvinami

Inhibitory monoaminooxidázy

-        např. selegilin  (užívaný v terapii kognitivní dysfunkce starých koček)

-        nekombinovat se selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu  

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu

-        např. fluoxetin, paroxetin

-        s úspěchem používány v terapii poruch chování spojených se strachem nebo úzkostí, případně při redukci kompulzivního chování

-        každodenní podávání

-        podávat minimálně 6 týdnů

-        pro zhodnocení účinnosti podávat minimálně 4 měsíce

-        metabolizovány v játrech a vylučovány ledvinami