SOCIÁLNÍ A TERITORIÁLNÍ CHOVÁNÍ

Kočky jsou solitérní predátoři a ve volné přírodě nevytváří kromě lvů sociálně strukturované skupiny.

Ferální kočky mohou vytvářet skupiny kolem zdrojů krmiva. Typicky se jedná o matrilineární kolonie (kočky a jejich koťata), kde není striktně daná hierarchie. Jednotliví členové skupiny mohou mít bližší nebo vzdálenější vztah s některými dalšími jedinci v závislosti na věku, pohlaví nebo příbuznosti. V rámci této skupiny se o koťata mohou starat i jiné kočky, nejen matka. Vytváření takových skupin je spíše než sociální záležitostí strategií k přežití, i ferální kočky zůstávají solitérními lovci. Vytvořená skupina funguje, je-li dostatek jídla.

Dospělí kocouři nebývají součástí těchto skupin, obvykle se pohybují na periferii jejich teritoria. Teritorium kocourů se může překrývat s územím i jiných koček. Bylo zjištěno, že kocouři mají vždy větší teritoria než skupiny koček a že dominantní kocouři mají teritorium větší ve srovnání s ostatními.

Teritorium obsahuje bezpečné místo, které slouží k odpočinku. Kolem něj je území, které kočka aktivně brání a pak území, které je využíváno k lovu. V přírodě se teritoria mohou překrývat neutrálními plochami, kde se kočky mohou potkávat. Velikost teritoria se odvíjí od hustoty osídlení a pohybuje se v rozmezí od 0,27 ha v městské zástavbě Jeruzaléma až po 170 ha v australské buši. 

Teritoria jsou označována různými způsoby, o kterých bylo pojednáno v kapitole Smysly a komunikace koček.

Ve skupině koček se běžně neobjevuje agrese, kocouři obvykle nejsou agresivní vůči kočkám. Kočky ale bývají agresivní vůči kocourům. Mezi kocoury pak dochází často k agresivním výpadům při obraně teritoria.

 

V případě koček chovaných v domácnostech s více jedinci („multicat household“) je skupina tvořena uměle člověkem. I v tomto případě si kočky snaží vytvořit teritorium, které může být určeno nejen místně, ale i časově. Mezi jednotlivými kočkami může docházet k negativním interakcím, přičemž konflikty nemusí být zjevné. Pokud chovatel nerespektuje utváření sociálních vazeb a nevšímá si skrytých náznaků, mohou se u koček objevit nejen poruchy chování, ale i zdravotní problémy (např. idiopatická cystitis).  

 

Video 1 (Vizuální a olfaktorní značení teritoria škrábáním) 

Foto 1 (Očichávání perianální oblasti, identifikace kočky v domácnosti)

Foto 2 (Reakce dospívající kočky na psa, seznamování)

Foto 3 (Značení teritoria pomocí pachových značek, otírání se o povrchy)

Foto 4 (Sociální hra mezi koťaty)

Foto 5 (Postupné začleňování nové kočky do domácnosti (trikolor britská krátkosrstá) do společnosti dvou dospělých britských koček, neustálé pozorování z povzdálí a hlídání, po 2 týdnech společná hra bez problému)

 

Foto 6 (Mazlení s člověkem a rozšiřování pachu kočky otíráním na člověka)

Foto 7 (Značení teritoria pachovými značkami, identifikace kočky ve skupině očicháváním perianální oblasti)

 

Foto 8 (Bezproblémové soužití psa a kočky, popřípadě jiných druhů zvířat (slepice))

   

Foto 9 (Očichávání při prvním kontaktu dvou nalezených koček)

Video 2 (Značení teritoria škrábáním)

Video 3 (Obrana teritoria a kořisti u kočky cejlonské)

Video 4 (Allogrooming u koček může přejít v agonistické chování jinak spřátelených koček: známky agrese u britských krátkosrstých koček)

Video 5 (Dospělá kočka nervózní z přítomnosti kotěte, defenzivní agrese)

Video 6 (Značení teritoria pomocí faciálních značek)

Video 7 (Rozšiřování pachových značek na člověka otíráním)

Video 8 (Značení teritoria pachovými značkami, identifikace kočky ve skupině více koček očicháváním perianální oblasti, sociální hra)

Video 9 (Rozšiřování pachových značek na člověka, útočná agrese u dominantního kocoura)

Video 10 (Teritoriální chování tygra sumaterského: sprejování močí po konzumaci masa)

Video 11 (Teritoriální chování lva perského: řev, sprejování močí)

Video 12 (Sociální chování u lva perského)