WELFARE ZVÍŘAT V ZOOLOGICKÝCH ZAHRADÁCH A CIRKUSECH

 

multimediální opora využitelná při distanční výuce

pro studenty VFU Brno vzniklá při řešení projektu IVA VFU 2021FVHE/2410/47


řešitelský tým: MVDr. Gabriela Lukešová & MVDr. Martina Volfová, Ph.D.

 

   

 

OBSAH

Historie, vznik a význam zoologických zahrad

Legislativa upravující činnost zoologických zahrad

Národní a mezinárodní organizace sdružující zoologické zahrady

Chov živočichů v zoologických zahradách

Welfare zvířat chovaných v zoologických zahradách

Historie, vznik a význam cirkusů

Chov zvířat v cirkusech a činnost cirkusů

Welfare zvířat chovaných v cirkusech

 

Praktická cvičení:

Pracovní list

Welfare assessment