Ochrana zvířat a právní předpisy v ochraně zvířat

Tento web byl vytvořen za podpory projektu IVA VFU Brno 2020 FVHE/2410/47 Výukové materiály pro podporu výuky předmětu Ochrana zvířat a právní předpisy v ochraně zvířat I + II

 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Bakalářský studijní program

Ochrana zvířat a welfare

Ochrana zvířat a právní předpisy v ochraně zvířat I + II

Tento předmět seznamuje studenty s českými i evropskými právními předpisy, jejichž předmět úpravy zahrnuje ochranu zvířat. Seznamuje studenty s právním systémem České republiky a se systémem právních předpisů Evropské unie, s průběhem kontroly a správního řízení. Náplní výuky je studium právních předpisů v souvislosti s přímou i nepřímou ochranou zvířat a ochranou zdraví zvířat.

 

Garanti a přednášející předmětu:

·         doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

·         prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Cvičící:

·         Mgr. Bc. Veronika Doubková, Ph.D. ( doubkovav@vfu.cz )

·         MVDr. Jana Jozefová, Ph.D. ( jozefovaj@vfu.cz )

·         MVDr. Petra Doleželová, Ph.D. ( dolezelovap@vfu.cz )

Požadavky na přípravu studenta v průběhu studia:

·         Teoretická příprava na cvičení

·         Plnění zadaných úkolů a řešení zadaných příkladů

Podmínky k udělení zápočtu:

·         Aktivní účast na cvičeních (max. 2 omluvené absence)

·     Plnění zadaných úkolů a řešení zadaných příkladů

Podmínky k vykonání zkoušky:

·         Splnění zápočtu

·         Praktické znalosti z oboru Právní předpisy v ochraně zvířat - ověření u praktické zkoušky

·         Teoretické znalosti z oboru Právní předpisy v ochraně zvířat - ověření u ústní zkoušky