Biostatistika

FVL, 1.roč. - magisterské studium

***

            

 Cvičení:   

zimní semestr

         Cvičení 1 - Úvodní cvičení.

        Cvičení 2 - Tabulkový procesor MS Excel 

                       - Příklad

        Cvičení 3 - Popisné charakteristiky statistických souborů - základní výpočty v MS Excel (Návod, příklady)

        Cvičení 4 - Popisné charakteristiky stat. souborů v MS Excel - modelové příklady

        Cvičení 5 - Testování rozdílu 2 rozptylů (F-test): Modelové příklady. Tabulky pro F-test: Tabulky F-rozdělení

        Cvičení 6 - Studentů t-test (test rozdílu 2 středních hodnot), F- test (test rozdílu 2 rozptylů):

                       - Návod, Protokol

                       - Tabulky: Tab1, Tab2

        Cvičení 7 - Statistický program UNISTAT, základní seznámení

                        - příklady  (charakteristiky stat. souboru, parametrické testy: F-test, t-test)

        Cvičení 8 - UNISTAT - modelové příklady (t-test, F-test, hodnocení experimentálních dat)

        Cvičení 9 - MS Excel - využití statistických funkcí, příklad (F-test, t-test).

        Cvičení 10 - UNISTAT - analýza rozptylu (ANOVA), modelový příklad (stat.hodnocení experimentu: DATA)

        Cvičení 11 - UNISTAT, MS Excel - regresní a korelační analýza, příklady

        Cvičení 12 - MS Excel - samostatné příklady na statistické zpracování dat

        Cvičení 13 - MS Excel, UNISTAT - samostatná práce (zápočet).

        

    

        Zpět

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky