Biostatistika

FVL - 1. ročník

***

Požadavky na zkoušku:

 

Požadavky na přípravu studenta v průběhu studia

- základní teoretické znalosti na probíhající semináře (z přednášek a literatury), jejich kontrola v průběhu semináře učitelem

- vypracování protokolů z určených seminářů, jejich kontrola v  průběhu semináře učitelem

Kriteria k udělení zápočtu

- absolvování minimálně 11 seminářů během semestru (z 13 možných), kontrola  učitelem

- vypracované protokoly z určených seminářů, kontrola učitelem

Kriteria k vykonání zkoušky

- zápočet, kontrola učitelem

- praktické znalosti z oboru Biostatistika -  ověření u praktické zkoušky

- teoretické znalosti z oboru Biostatistika -  absolvování teoretické zkoušky. Zkouška probíhá ve formě PC testu (viz Cvičná verze testu), který je založen především na znalostech látky probírané v přednáškách, částečně i ve cvičení. Test může být doplněn i ústní formou zkoušky podle zadaných otázek pro zvládnutí celého rozsahu probíraného učiva: Otázky ke zkoušce.

V případě neúspěšně vykonané zkoušky, je možno opakovat zkoušku nejdříve za 3 dny.

 

 

Zpět

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky