MS Excel - příklad 1

 

1. Zadání hodnot do tabulky (buňky B3:B14)); pro výpočet aritmetického průměru výběrového souboru v buňce B15 vyvolat menu Vložit funkci - Statistické - PRůměr :

E_pr1Va.jpg

2. V dialogovém okně zadat do pole Číslo1 rozsah buněk pro výpočet - B3:B14 (lze označit pomocí myši v tabulce), výsledek je zobrazen po stisku tlačítka OK:

E_pr1Vb.jpg

3. Výpočet směrodatné odchylky (SD) výběrového souboru: v buňce B16 vyvolat menu Vložit funkci - Statistické - SMODCH.VÝBĚR:

E_pr1Vc.jpg

4. V dialogovém okně zadat do pole Číslo1 rozsah buněk pro výpočet - B3:B14 (lze označit pomocí myši v tabulce), výsledek je zobrazen po stisku tlačítka OK:

E_pr1Vd.jpg

5. Do buňky B17 zadat vzorec pro výpočet rozptylu = druhá mocnina směrodatné odchylky (SD):

E_pr1Ve.jpg

6. Zobrazení výsledků výpočtů:

E_pr1Vf.jpg

5. Závěr: Průměrná hodnota hladiny glukózy v krevním séru je 3,1 mmoll/l se směrodatnou odchylkou 0,3247 a rozptylem 0,1054 (mmoll/l)2.

 

 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

Zpět