Biostatistika

FVHE, 2.roč. - bakalářské studium

            

 

Cvičení:   

Bezpečnost a kvalita potravin

        Cvičení 1 - MS Excel - editace tabulky, základní výpočty, využití vzorců, grafická prezentace dat Příklad.
                       - Popisné charakteristiky souborů biostatistických dat - průměr, medián, směrodatná odchylka, rozptyl, variační koeficient, střední chyba průměru - Návod

       Cvičení 2 - Popisné charakteristiky, testování rozdílu 2 rozptylů (F-test): Modelové příklady. Tabulky pro F-test: Tabulky F-rozdělení

       Cvičení 3 - Statistický program UNISTAT (návod) - základní statistické charakteristiky datového souboru, parametrické testy: F-test, t-test

                      - Řešení modelových příkladů  (parametrické testy)

       Cvičení 4 - MS Excel - využití statistických funkcí pro zpracování dat, statistické vyhodnocení experimentu: příklad (F-test, t-test, grafická prezentace dat)

       Cvičení 5 - UNISTAT, MS Excel - hodnocení závislosti kvantitativních znaků (korelace, regrese) - návod, modelové příklady

       Cvičení 6 - MS Excel - hodnocení kvantitativních znaků, příklady (samostatná práce)

       Cvičení 7 - MS Excel, UNISTAT - samostatná práce při statistickém zpracování experimentálních dat. Zápočet.

    

***

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

       

        Cvičení 1 - Tabulkový procesor MS Excel

                       - Příklad

       Cvičení 2 - Popisné charakteristiky statistických souborů - základní výpočty (Návod , příklady)

       Cvičení 3 - Popisné charakteristiky, testování rozdílu 2 rozptylů (F-test): Modelové příklady. Tabulky pro F-test: Tabulky F-rozdělení

       Cvičení 4 - Testování rozdílu 2 rozptylů (F-test): Modelové příklady. Tabulky pro F-test: Tabulky F-rozdělení

       Cvičení 5 - Statistický program UNISTAT (návod)

                        - modelové příklady I.  (charakteristiky stat. souboru, parametrické testy: F-test, t-test)

       Cvičení 6 - UNISTAT modelové modelové příklady II (t-test, F-test, hodnocení experimentálních dat)

       Cvičení 7 - MS Excel - využití statistických funkcí, příklad (F-test, t-test)

       Cvičení 8 - UNISTAT - analýza rozptylu (ANOVA), modelový příklad (stat.hodnocení experimentu: DATA)

       Cvičení 9 - UNISTAT, MS Excel - hodnocení závislosti kvantitativních znaků (korelace,

                          regrese), příklady

       Cvičení 10 - MS Excel - hodnocení kvantitativních znaků, příklady (opakovací cvičení)

       Cvičení 11 - MS Excel, UNISTAT – samostatné příklady na t-test a metodu ANOVA

       Cvičení 12 - MS Excel, UNISTAT - individuální opakovací cvičení (parametrické testy, ANOVA) 

       Cvičení 13 - MS Excel, UNISTAT - samostatná práce (zápočtový úkol - stat.hodnocení experimentálních dat).

       Cvičení 14 - Zápočet

        Zpět