Biostatistika

FVHE, 2. roč. - bakalářské studium

*****


Bezpečnost a kvalita potravin

Požadavky na zápočet:

Požadavky na přípravu studenta v průběhu studia

- základní teoretické znalosti na probíhající semináře (z přednášek a literatury), jejich kontrola v průběhu semináře učitelem

- vypracování protokolů z určených seminářů, jejich kontrola v  průběhu semináře učitelem

Kriteria k udělení zápočtu

- absolvování všech seminářů během semestru, kontrola  učitelem

- vypracované protokoly z určených seminářů, kontrola učitelem

- praktické znalosti z oboru Biostatistika -  vypracování individuální úlohy v zápočtovém cvičení (statistické vyhodnocení experimentálních dat)

- teoretické znalosti z oboru Biostatistika -  absolvování teoretického PC testu (viz Cvičná verze testu), který je založen především na znalostech látky probírané v přednáškách, částečně i ve cvičení. Test může být doplněn i ústní formou ověření znalostí podle zadaných otázek pro zvládnutí celého rozsahu probíraného učiva: Otázky z teorie.

V případě neúspěšně vykonaného testu, je možno opakovat nejdříve za 3 dny.

 

***

 

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Požadavky na zkoušku:

Požadavky na přípravu studenta v průběhu studia

- základní teoretické znalosti na probíhající semináře (z přednášek a literatury), jejich kontrola v průběhu semináře učitelem

- vypracování protokolů z určených seminářů, jejich kontrola v  průběhu semináře učitelem

Kriteria k udělení zápočtu

- absolvování minimálně 12 seminářů během semestru, kontrola  učitelem

- vypracované protokoly z určených seminářů, kontrola učitelem


Kriteria k absolvování zkoušky:

- praktické znalosti z oboru Biostatistika -  vypracování individuální úlohy (statistické vyhodnocení experimentálních dat)

- teoretické znalosti z oboru Biostatistika -  absolvování teoretického PC testu (viz Cvičná verze testu), který je založen především na znalostech látky probírané v přednáškách, částečně i ve cvičení. Test může být doplněn i ústní formou ověření znalostí podle zadaných otázek pro zvládnutí celého rozsahu probíraného učiva: Otázky z teorie.

V případě neúspěšně vykonaného testu, je možno zkoušku opakovat nejdříve za 3 dny.

Zpět