WELFARE, STRES, BOLEST, UTRPENÍ U ZVÍŘAT

                                multimediální výukový text pro studenty VFU Brno vzniklý při řešení projektu IVA VFU 2019FVHE/2390/71
řešitelský tým: MVDr. Dora Satinská & MVDr. Martina Volfová, Ph.D.


     

Přednáškové okruhy:

1. Úvod

2. Výživa zvířat

3. Poruchy výživy a jejich dopad na zvířata

4. Prostředí I.

5. Prostředí II.

6. Poruchy prostředí a jejich dopad na zvířata

7. Stres

8. Bolest

9. Utrpení zvířat

10. Poškození zdraví, nemoc, smrt

11. Pohoda zvířat I.

12. Pohoda zvířat II.

13. Ochrana zvířat proti týrání I.

14. Ochrana zvířat proti týrání II.


Okruhy pro praktická cvičení:

1.      Výživa ve vztahu k welfare zvířat

2.      Prostředí ve vztahu k welfare zvířat

3.      Modelové případy I.

4.      Modelové případy II.

5.      Modelové případy III.