O školce

Jednorožec

Umístění

Mateřská škola Zahrádka, Havlíčkova 1444/8 ve Šlapanicích, byla uvedena do provozu v roce 1976. Od dubna 2012 přibylo odloučené pracoviště Brněnská Pole. Obě dvě budovy se nachází v klidných částech města. Školka na Havlíčkové ulici je obklopena zahrádkami rodinných domků, k oběma pracovištím patří velké dětské zahrady s netradičními prvky a členitým terénem. Odtud název Zahrádka. Škola je šetitřídní s vlastní jídelnou.

Zaměření

V prosinci r. 1994 jsme se zapojili do projektu Zdravých mateřských škol. Po vypracování vlastního projektu jsme získali osvědčení a byli zařazeni do sítě těchto MŠ. Naším cílem je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Zdraví chápeme nejen jako nepřítomnost nemocí, ale jako pocit životní pohody, souladu a harmonie.

Prostředí

Děti jsou rozděleny do heterogenních tříd. Při zařazování je přihlíženo k jejich potřebám i k požadavkům rodičů. Třídy v budově na Havlíčkové ulici jsou naplněny 26 dětmi, na Brněnských Polích 25 dětmi a v každé z nich jsou dvě učitelky. Rodiče mají možnost pobývat s dítětem ve třídě a účastnit se mimoškolních akcí. Mají možnost také volně nahlížet do přístupných materiálů školy, seznamovat se se vzdělávacími cíli nebo nabídkou činností pro děti. Uspořádání života v mateřské škole respektuje právo dětí na vlastní spontánní aktivity a podněty, které vznikají v různých situacích.