WELFARE OPUŠTĚNÝCH ZVÍŘAT A ÚTULKY PRO ZVÍŘATA


Úvod do problematiky

Toulavé a opuštěné zvíře
Vznik a účel útulku


Útulek pro zvířata

Útulky pro psy
Prostory útulku
Vybavení útulku
Ustájení zvířat v útulcích

Doporučení pro ustájení psů
Doporučení pro ustájení koček

Nález zvířete

Povinnosti nálezce a obce
Ochranné lhůty


Odchyt zvířete

Odchyt a fixace psa
Odchyt a fixace kočky


Příjem zvířat do útulku
Evidence přijímaných zvířat
Povinnosti provozovatele útulku
Zdroje příjmu zvířat
Faktory ovlivňující přijímání zvířat do útulku obecně

Faktory ovlivňující přijímání psů do útulku
Faktory ovlivňující přijímání koček do útulku
Hromadění zvířat

Welfare a péče o zvířata v útulku

Péče o psy a kočky v útulku
Základy veterinární péče

Poskytování veterinární péče
Kontrola zdraví a pohody zvířat v útulcích
Vakcinace, ochrana před nákazami a parazity
Možnosti obohacení
Enviromentální enrichement
Sociální enrichement
Poruchy chování u zvířat v útulcích

Ochrana toulavých a opuštěných zvířat

Důvody k usmrcení
Kastrace zvířat v útulku
Výkon práva myslivosti
Pokusy na zvířatech


Faktory ovlivňující dobu pobytu zvířat v útulku

Faktory vázané na zvířata
Jiné faktory


Výdej zvířat z útulku

Výdej zvířat původním majitelům
Výdej zvířat osvojitelům
Úhyny a utrácení


Prevence a řešení problematiky

Čipování zvířat
Fotografie zvířat

pesvutulku

Přílohy
Příklady dokumentace útulků
Legislativa