logo 

 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 

Bakalá°ský studijní program

BEZPE╚NOST A KVALITA POTRAVIN

 

VETERINÁRNÍ A POTRAVINÁěSKÁ

LEGISLATIVA

 

Multimediální výukový text pro studenty bakalá°ského studijního programu

 

MVDr. Petra Vošmerová, Ph.D.

 

Tento multimediální text vznikl za podpory projektu "Inovace bakalá°ského a navazujícího studijního programu v oboru BezpeŔnost a kvalita potravin": CZ.1.07/2.2.00/28.0287