Předchozí

Obsah Následující

Bob

  Fazol obecný

Hrách setý ( Pisum sativum L. )

V Evropě je znám z období neolitu a jeho původ je nejasný, pochází asi ze Středomoří a Malé Asie. Nejdříve se pěstoval hrách s drobným zrnem a až později velkozrnný. V době kolem počátku našeho letopočtu ho Římané rozšiřovali v průběhu svých vojenských výprav i do krajů severně od Alp. Jíst sladká nezralá semena začali jako první Holanďané, a to se pak rozšířilo po celé Evropě. Zejména v 17. a 18.  století  byl hrách dostupný pouze vyšším vrstvám obyvatel jako pamlsek labužníků. Teprve v 19. století se stal lacinou luštěninou a zeleninou. U nás se s oblibou konzumovala hrachová pučálka. Byl to naklíčený opražený hrách, který se připravoval zejména o velikonocích na Škaredou středu.


Porost


Detail květu


Hrách žlutý

 


Hrách zelený

Význam a složení zrna:

Pro výživu lidí se používají jak zralá suchá semena, tak nezralá (zelený hrášek), která se konzervují nebo mrazí. Z hrachu cukrového se jí celé lusky. Jako krmivo je hrách vhodný pro všechny druhy hospodářských zvířat. Při zařazení do krmných dávek dojnic působí na zvyšování dojivosti i na zvyšování obsahu bílkovin a tuku v mléce. Nešrotovaná celá zrna se zařazují do směsí pro ptactvo. Hrách dřeňový se využívá pro výrobu škrobu.

Hrách obsahuje asi 20-25 % dusíkatých látek. Biologická hodnota bílkovin je průměrná, ale mají vysoký obsah lyzinu, který při zařazení do krmných směsí dobře doplňují. BNLV tvoří asi 60 %, většinu představuje škrob. Hrubá vláknina tvoří 5-7 %, tuk asi 1 % a minerální látky 2-3 %. Z vitamínů jsou nejvíce zastoupeny vitamíny skupiny B, ale v nezralých semenech se nachází také vitamín C.

 Pěstitelské požadavky:

Hrachu se nejlépe daří na půdách hlinitých, hlinitopísčitých a písčitohlinitých. Nevhodné jsou půdy extrémní – písčité, příliš těžké, zamokřené, kyselé, kamenité a silně zaplevelené. V osevním postupu se nejčastěji řadí mezi dvě obiloviny, nejlepší výnosy však dává po hnojené okopanině. Po sobě by neměl být zařazen nejméně čtyři roky, kvůli riziku půdou přenášených škůdců a chorob.

Hrách rolní, peluška (Pisum sativum var. Arvense) se využívá ke krmení zvířat nebo jako zelené hnojení. Jako krmivo se využívají semena, která mají obdobné živinové složení jako hrách setý, ale obsahují také hořké látky, které zhoršují její chutnost. Dávky pelušky v krmných směsích jsou nižší než u hrachu. Může se využívat také jako pícnina, často v luskovinoobilných směskách.


Semena

Předchozí

Obsah Následující

Bob

Nahoru Fazol obecný