Předchozí

Obsah Následující

Slunečnice roční

  Hořčice bílá

Len setý (Linum usitatissimum L.)

Len patří ke starým kulturním plodinám, v Mezopotámii bylo jeho pěstování známo již 6 tisíc let před n.l. Také staří Egypťané uměli pěstovat a spřádat len, mumie faraónů byly zavinovány do asi 200 m dlouhého pruhu lněné tkaniny, která vydržela dodnes.


Porost - přadný typ


Detail květu a plodů - přadný typ

Len.jpg (50855 bytes)
Semena

Význam a složení zrna:

Len setý má dva základní užitkové typy:

Len přadný má delší, jemnější a co nejméně rozvětvený stonek. Hlavní z něj získávanou surovinou jsou stonky, které se zpracovávají na dlouhá vlákna a koudel (krátké vlákno). Vyrábějí se z něj tkaniny, pytle, motouz, cigaretové papírky. Semena představují pouze vedlejší produkt, vyrábí se z nich technický olej (výroba barev, fermeží, laků, linolea, imitací kůže), extrahovaný šrot a pokrutiny je možné použít ke krmným účelům.. U nás převažuje pěstování tohoto typu lnu.

Len olejný má kratší a silnější stonky s rozvětveným květenstvím a větším počtem tobolek. Semena lnu se využívají v potravinářství, krmivářství a k technickým účelům. Stonky jsou vedlejším produktem, vlákno je hrubší než u přadného typu a obtížněji spřadatelné. Je možné je zpracovávat na koudel nebo pro papírenský průmysl. Ve světě převažuje pěstování tohoto typu lnu.

Pro výživu lidí se používají celá semena nebo mouka z pokrutin jako doplněk do pečiva a dalších potravinářských výrobků ke zvýšení jejich nutriční hodnoty a zlepšení fyzikálních vlastností (vláčnost, zpomalení vysychání pečiva) a také stolní olej. Pro výživu zvířat se používají celá semena i extrahované šroty nebo pokrutiny. Semena obsahují ve slupce velké množství slizovitých látek tvořených polysacharidy, které se uvolňují při spaření semen a mají příznivé účinky na trávicí trakt. Jsou vhodná pro mláďata, vysokobřezí zvířata a při onemocněních trávicího traktu. Je možné použít také odvar z lněného semene. Kromě toho má lněné semeno laktogenní účinky, příznivě působí na lesk srsti a urychluje línání zvířat.

Lněné semeno obsahuje 30-36 % tuku s vysokým podílem kyseliny linolenové, 20-23 % dusíkatých látek, 6-10 % hrubé vlákniny, 7-10 % BNLV a 2-3 % minerálních látek. Obsahuje také některé nežádoucí látky, z nichž nevýznamnější jsou  kyanogenní glykosidy. Nejvíce zastoupeny jsou glykosidy linustatin, neolinustatin a linamarin. Ty nejsou toxické, ale působením glukosidázy lnu nebo nespecifických glukosidáz pocházejících z dalších složek krmiva a činností bachorové nebo střevní mikroflóry se z nich uvolňuje kyanovodík. Obsah HCN nesmí překročit 250 mg/kg, jinak je semeno zdravotně závadné. Hlavním účinkem kyanovodíku je inhibice cytochromoxidázy, ale zasaženy jsou i další enzymy. Nejvíce jsou postiženy CNS a srdce. Otrava se projevuje nejdříve intenzivnějším dýcháním, znecitlivěním periferií, později dochází k dýchacím obtížím, tetanickým křečím, ochrnutí až k úhynu. Pro detoxikaci semene ke krmným účelům se doporučuje dvoufázová extrakce nejprve hexanem a poté methanolem s přídavkem zásady.

 Pěstitelské požadavky:

Optimální pěstitelské podmínky pro len olejný jsou charakterizované nadmořskou výškou do 450 m, lehčími písčitohlinitými půdami s pH 5,5-7 a celkově sušším klimatem. Termín setí je od konce března do konce dubna. V pěstitelsko-technologických postupech a ochraně se uplatňuje řada poznatků, které jsou shodné s přadným lnem. Sklizeň je však zcela odlišná, protože hlavním produktem není vlákno ale semeno. Sklízí se v plné zralosti sklízecími mlátičkami. Výnos stonku i semene je vyšší než u lnu přadného..
 

Předchozí

Obsah Následující

Slunečnice roční

Nahoru Hořčice bílá